Lag den ultimate pulsundersøkelsen – hvor mange svaralternativ bør du ha?

by
Hannah Wigren
February 17, 2022
3 MIN READ
Lag den ultimate pulsundersøkelsen – hvor mange svaralternativ bør du ha?

En viktig avgjørelse du må ta når du skal lage en undersøkelse, er hvor mange svaralternativer du vil ha med i svarskalaen. Og det kan faktisk være avgjørende for troverdigheten i resultatene dine. Vi fikk hjelp av forskeren Leif Denti for å finne ut hvor mange svaralternativer som gir det beste resultatet.
Har du forsøkt å lage og sende ut en undersøkelse til dine medarbeidere? Da har du sikkert støtt på utfordringer når du skal velge hvor mange svaralternativ deltagerne skal få langs en skala.

Men hva fungerer egentlig best? Hvor mange svaralternativer bør du gi?

Forresten, vil du vite mer om Winningtemp? Ta kontakt med oss!

Likert-skalaen er en smart løsning, men hva er det?

Et godt alternativ er en Likert-skala. Det betyr ganske enkelt at du har fem eller syv ulike svaralternativ eller negative/positive påstander som graderes i en skala.  Svarene beveger seg for eksempel mellom “Stemmer ikke” og “Stemmer helt”.

• Likert-skala er en av de mest populære typene spørreskjemaer innenfor mange områder som sosiologi, psykologi og markedsføring, mener Leif Denti, forsker på Gøteborgs universitet.  Først og fremst brukes denne skalaen til å måle meninger, holdninger og atferd på mange forskjellige områder.

Likert-skalaen anses å fungere veldig godt vitenskapelig og tenderer til å gi resultater med minimale måleavvik.

Fordeler med svarskalaer med 5 alternativer vs. svarskalaer med 4 alternativer for pulsundersøkelser

Svarskalaer med 4 alternativer mangler et midtalternativ, og det er derfor umulig for brukeren å svare nøytralt.

Svarskalaer med 5 alternativer, eller svarskalaer med ujevnt antall svaralternativ, gir deltageren mulighet til å være nøytral ved å velge midtalternativet. 

Fordeler med svarskalaer med 5 alternativer:

Det finnes et par gode grunner til at svarskalaer med 5 alternativer er så populære.

  • Deltageren får et nøytralt alternativ, noe som betyr at hen kan ta en avgjørelse som opp. Om hen ikke kan svare på spørsmålet, finnes det et nøytralt alternativ. I en svarskala med 4 alternativer hadde personen blitt tvunget til å ta en avgjørelse som kanskje ikke blir helt ærlig, noe som bidrar til et resultat som ikke speiler virkeligheten. 
  • Deltageren kjenner seg tilfreds med å kunne velge det nøytrale alternativet, da hen ikke tvinges til å ha en bestemt mening om alle spørsmålene.
  • Det er ofte uklart om deltagerne bruker midtalternativet korrekt, i forhold til fenomenet som skal måles, mener Leif. Mange ganger velger man midtalternativet basert på sine egne tolkninger av svaret.

Fordeler med svarskalaer med 4 alternativer:

  • De er enkle å presentere for deltageren
  • Lavere risiko for “central tendency bias”, som betyr at deltagere velger midtalternativet for å spare mental energi og fylle ut undersøkelsen raskt.
  • Enkelte av deltagerne kan ha ulike tolkninger av midtalternativet ved svarskalaer med fem alternativer, “ingen mening”, “bryr meg ikke”, “usikker”, “nøytral”, “like mye” eller “det kommer an på”. 

Svarskalaer med likt antall svar har altså ikke midtalternativ, noe som tvinger deltageren til å tenke mer nøye, men kanskje også tvinges til å ta et valg man kanskje ikke kjenner stemmer 100 %.

  • Opplevelsen av å tvinges til å velge et alternativ man ikke kan stå for, skal ikke neglisjeres, mener Leif. Det kan gi et negativt inntrykk hos deltageren og kan påvirke resultatet noe. Imidlertid viser forskningen at gjennomsnittsforskjellen mellom svarskalaer med 4 alternativer og svarskalaer med 5 alternativer er relativt liten.

I en pulsundersøkelse, skal du velge 4 eller 5 svaralternativer?

I en undersøkelse fra 2019 med 1358 deltagere, viste det seg at det ikke fantes noen fordel med oddetallskalaer (5,7) sammenlignet med partallskalaer (4,6). De skalaene som ga dårligst resultat, var de med færre alternativ (2,3). Uansett hvilket valg du tar, kan du føle deg helt rolig. Velg det alternativet som passer deg og medarbeiderne dine best. Uansett hvilket av alternativene du velger, er sjansen god for at du får et resultat som speiler virkeligheten.

Hva bruker Winningtemp i sine pulsundersøkeler?

I Winningtemp-plattformen får brukerne svare på spørsmål med 4 svaralternativ. Deretter sammenstilles svarene til klare innsikter, og vår avanserte AI kommer med forslag til tiltak som du som leder eller medarbeider kan handle etter. Trykk her for å lære mer om hvordan Winningtemp kan bidra til trivsel og engasjerte medarbeidere hos deg.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert
Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert . Vi har alltid sikret at dine data er trygge, og nå har vi sertifiseringen som viser det! Det betyr at vi følger streng praksis av gjeldende kriterier, for å beskytte din informasjon og holde dine data konfidensielle, utviklet av de beste eksperter innen informasjonssikkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 8, 2022
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.