No items found.
close
Stärker ledare

Sund företagskultur, lönsam verksamhet

Företag som investerar i företagskulturen kan öka lönsamheten med 25 %
for leaders

Tryggt ledarskap

Se in i framtiden och ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Samla in all möjlig viktig information som annars ofta kommer fram först vid en uppsägningsintervju. Winningtemps AI kombinerar en detaljerad förståelse för medarbetarnöjdhet och omsättningsrisk med insikter om hur du bäst stöttar dina medarbetare i praktiken.

Världens ledande företag och deras medarbetare litar på oss

Locka de bästa medarbetarna

Gör företagskulturen till din fördel i kampen om talangerna.

Winningtemp gör att du kan bygga upp en sund och produktiv företagskultur genom att lyssna på dina medarbetare och införa åtgärder baserat på deras feedback.

För att kunna se in i framtiden måste du själv skapa den

Hjälp ledare i din verksamhet att förbättra sina resultat med hjälp av mätbar data och praktiska insikter.

Automatiserade rekommendationer hjälper dina medarbetare att ta ansvar och driva utvecklingen framåt, från början till slut.

Bygg en mångfaldig, inkluderande och stark verksamhet.

Winningtemp ger alla medarbetare en röst och skapar högre medarbetarnöjdhet, produktivitet och arbetsmoral. Ledare använder vår plattform för att förstå om medarbetarna tycker att verksamheten är tillräckligt inkluderande och låter dem komma med förslag om hur den kan förbättras.

Skapa högpresterande team

Inspirera och stärk dina medarbetare att göra sitt bästa genom kontinuerlig feedback och genom att lyssna. Vår plattform hjälper till att skapa en feedbackkultur med möjlighet till målsamtal, beröm, prioritering av teamfrågor och uppföljningar.

En game changer för ledare

Smarta åtgärder

Temperaturmätning i realtid

Insikter och smarta prediktioner

Ta reda på hur Winningtemp kan hjälpa ditt team

Vi använder vetenskap och teknik för att hjälpa ledare bygga en engagerad och produktiv arbetsplats som kan skalas upp globalt