Investor relations

Var med och lös världens arbetsplatsproblem som kostar 7,8 miljarder dollar

Vår plattform hjälper dig att skapa vinnande team och välmående organisationer genom att lyssna på varje anställd och ge ledare relevanta insikter och åtgärder med tydliga mätbara resultat resultat.

Våra investerare

En marknad med hög tillväxt

Under de senaste åren har företag investerat miljarder i teknik som optimerar verksamheten — från logistik, produktion och ekonomisk förvaltning till försäljning och marknadsföring.

Men de har misslyckats med att investera i att hantera och optimera den största tillgången – deras personal.Vi tror att utmaningen – och möjligheten – ligger i mätbarhet.

Stora investeringar i medarbetarnas välbefinnande kräver en konkret avkastning.Det är där Winningtemp kommer in. Vi använder kvalitativ och kvantitativ analys för att mäta och visualisera hur vår plattform skapar värde för kunderna.

Baserad på artificiell intelligens

Winningtemp är världens mest avancerade lösning för hantering och optimering av mänskliga resurser. Baserat på mer än 600 vetenskapliga studier hjälper vår AI-baserade plattform verksamheter att visualisera medarbetarengagemang i realtid och ge praktiska insikter som driver engagemang och prestationer framåt.

Vår plattform hjälper ledare och HR-personal att få grepp om medarbetarengagemanget, vilket gör det möjligt för dem att förbättra produktiviteten och få personalen att vilja stanna på företaget. Det gör den så till den grad att 99 % av företagen väljer att fortsätta med partnerskapet.

Stötta dina medarbetare under hela deras tid på företaget

Genom att samla in realtidsdata från dina medarbetare – från deras första dag på företaget till den sista – erbjuder Winningtemp en översikt över deras personliga välbefinnande och hela verksamhetens välbefinnande. Vår plattform använder artificiell intelligens för att proaktivt hantera verksamhetens långsiktiga tillväxt, samtidigt som den flaggar för nya frågor innan de blir problem.

Automatiserad support

Genom kontinuerlig analys av medarbetarnas feedback kan vår plattform urskilja positiva och negativa känslor och generera automatiserade åtgärdsförslag som stärker företaget framöver. Winningtemp hjälper verksamheter och deras ledare att minska stress, frånvaro och personalomsättning samtidigt som engagemang och tillfredsställelse ökar.

Vår plattform erbjuder flera betydelsefulla fördelar för verksamheter som vill förbättra medarbetarnas välbefinnande – målhantering, kompetensutveckling och avstämningar – och vi tar kontinuerligt fram nya funktioner som hjälper dig att främja din relation med din personal.

Our board

Per Appelgren
CHAIRMAN OF THE BOARD
Håkan Krook
BOARD MEMBER
Mathias Hansson Fredlund
Board member
Pierre Lindmark
Board member
David Frykman
BOARD MEMBER
Victor Bodin
BOARD MEMBER
Steven Dunne
BOARD MEMBER