Digital HR - 5 områder der det er digitale muligheter innen HR

by
Cecilia Holmblad
October 17, 2021
3 MIN READ
Digital HR - 5 områder der det er digitale muligheter innen HR

Bransjer som markedsføring, salg og finans har endret seg fundamentalt i forbindelse med digitaliseringen. Nå har endelig HR også blitt en sentral aktør i digitaliseringen.

I følge en HR -undersøkelse utført av University of Gothenburg, blir digitalisering identifisert som en fremtidig utfordring for HR. Men hva betyr det egentlig å digitalisere områder som er knyttet til HR? I dette blogginnlegget forklarer vi hva digital HR er og gir forslag til 5 områder der det finnes digitale muligheter.

Lurer du på hva Winnintemp kan hjelpe deg med? Ta kontakt med oss for en rask gjennomgang!   

Hva er digital HR?

Digital HR handler om å bruke digitale teknologier og arbeidsmetoder for å effektivisere HR. Den digitale tilnærmingen skaper datadrevne data som demonstrerer hvordan HR sitt arbeid skaper en forretningsverdi.   

1. Digital HR automatiserer samtaler med medarbeidere

Mange funksjoner, inkludert markedsføring, salg og kundeservice, har begynt å bruke chatbots for å forbedre kundeopplevelsen og utvide tilgjengeligheten. HR kan lære av dette og utnytte potensialet til chatbots - roboter som simulerer menneskelige samtaler basert på AI. Chatbots har et enormt potensial i de fleste HR -funksjoner, inkludert rekruttering, onboarding og administrering av interne rutiner. Ved hjelp av chatbots kan HR frigjøre tid som i stedet kan brukes på strategisk innsats. Et godt første skritt er å la chatbots håndtere enkle henvendelser fra medarbeidere som feriedager, forsikringer, lønnsrevisjoner, etc.   

2. Digital HR gir datadrevne beslutninger

Har du noen gang tatt en beslutning på et ufullstendig grunnlag for en avgjørelse som viste seg å være feil? Du er ikke alene!  

Mange mennesker, spesielt i ledende stillinger, er fristet til å ta raske beslutninger uten tilkobling til datadrevne data.  

Det er på tide at bedrifter streber etter å ta faktabaserte beslutninger, i stedet for å stole på meninger i henhold til "magefølelsen min sier."  

I dag fanger de fleste selskapene inn uendelig mye data, men ikke gjennom å samle inn tilbakemeldinger fra medarbeidere. Ved å jobbe med temperaturmålinger vil dette gi deg datadrevnet informasjon som hjelper til med å ta smarte beslutninger, til rett tid.

Digital HR skaper en rask tilbakemeldingskultur

Det er stor verdi i å skape en sterk tilbakemeldingskultur der det oppfordres til å gi tilbakemeldinger på daglig basis. Muligheten til å gi og motta ros bidrar til at ansatte føler seg verdsatt og belønnet for det arbeidet de gjør. I dag er ikke årlige avstemninger nok, da målene risikerer å bli utdaterte, noen ganger til og med før de rekker å bli dokumentert. Det er mye mer effektivt å ha individuelle samtaler med medarbeidere ukentlig eller månedlig. Fokuset bør da være på en proaktiv dialog og målstyring, gjerne basert på målmodellen OKR. Innføringen av strategisk målstyring krever både en målstyringsmodell, støttende prosesser og digital støtte.

4. Digital HR passer perfekt til smidige team

Mange virksomheter jobber for å minimere hierarkiske strukturer for i stedet å la organisasjonsstrukturen bli preget av smidige arbeidsmetoder.  

Ved å la hver enkelt ta raske beslutninger, skapes en markedsorientert og effektiv måte å jobbe på. Både teamet og teammedlemmene blir mindre sårbare i forbindelse med at arbeidsmetoden går inn for en kontinuerlig evaluering. Det bidrar også til engasjement og ansvar - både for seg selv og overfor teamet.

Imidlertid kreves dette en kultur basert på ekte tillit til individets evne til å prestere. Det er viktig å sørge for å lage både strukturer og digital støtte som fremmer den smidige tilnærmingen. Monday.com er et eksempel på et brukervennlig verktøy som hjelper med en smidig tilnærming.   

5. Digital HR forbedrer medarbeideropplevelsen

Medarbeideropplevelsen har vært på dagsordenen de siste årene, men nå blir dette tatt mer på alvor enn noensinne. Medarbeideropplevelsen inkluderer alt fra hvordan selskaper tiltrekker, introduserer og utvikler sine ansatte til hvordan ansatte faktisk har det, både psykisk og fysisk, på en arbeidsplass. Det er et område der flere på mange måter forventer en opplevelse på jobben som gjenspeiler deres privatliv.  

Det er derfor ikke en tilfeldighet at selskaper bruker ressurser på å skape et godt kontormiljø, velvære, fleksibel arbeidstid osv. Det er mulig å måle medarbeidernes engasjement i sanntid gjennom automatiserte temperaturmålinger.  

Ved å visualisere de innsamlede dataene, kan bedrifter få et helhetsbilde av hvordan det går med virksomheten, og deretter gjøre justeringer for å styrke medarbeideropplevelsen. Man bør ikke glemme sammenhengen mellom lønnsomhet og virksomhetenes velvære - en sterk medarbeideropplevelse betyr også en sterk kundeopplevelse.  

Sammendrag av de digitale mulighetene innen HR

HR fungerer som en viktig brikke i puslespillet for digitalisering i selskaper, men ironisk nok henger HR ofte etter i utviklingen.  

Det er en enorm støtte å jobbe mer automatisk og proaktivt med medarbeiderne. Faktorer som smidige team, raske tilbakemeldinger og datadrevne beslutninger vil være en suksessfaktor for bedrifter. Alt dette i en tid hvor de mest attraktive ansatte ikke bare blir vanskeligere å tiltrekke og beholde, men også vurderer kontinuerlig forholdet til arbeidsgiveren. Ved å omfavne digital teknologi og nye måter å jobbe på, kan HR få datadrevnet informasjon som demonstrerer hvordan HR bidrar til forretningsmessig lønnsomhet.

Vil du vite mer om Winnintemp? Ta kontakt for en rask gjennomgang!

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert
Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert . Vi har alltid sikret at dine data er trygge, og nå har vi sertifiseringen som viser det! Det betyr at vi følger streng praksis av gjeldende kriterier, for å beskytte din informasjon og holde dine data konfidensielle, utviklet av de beste eksperter innen informasjonssikkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 8, 2022
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.