TEMPERATURMÅLINGER

Moderne medarbeiderundersøkelser drevet av AI

Hiv den årlige medarbeiderundersøkelsen! Start endelig å forstå hvordan dine ansatte føler og presterer i sanntid. Se viktige trender, samle data og få handlingsbaserte forslag til hvordan medarbeideropplevelsen kan forbedres.

AUTOMATISK UTSENDELSE AV SPØRSMÅL OG RAPPORTER

Medarbeiderundersøkelse som drives av AI

Winningtemp henter og analyserer data basert på totalt 60 forskningsbaserte spørsmål som sendes ut til medarbeiderne. Basert på svarene får hver person oppfølgingsspørsmål for å avdekke avvik. Hver uke sender systemet automatisk ut rapporter til respektive leder, med innsikt og kommentarer basert på resultatene av medarbeiderundersøkelser. Svarene måles mot en indeks som er basert på statistikken Winningtemp har samlet inn.

Research-based employee surveys
ANALYSER OG EVALUER

Ta pulsen på hele organisasjonen

Winningtemp gir deg viktig innsikt om hvordan hele bedriften har det og presterer – fra et helhetlig perspektiv og ned på individuelle nivåer. Følg opp og sammenlign ulike grupper, kontorer eller avdelinger i en omfattende matrise for å enkelt identifisere styrker og hindringer. Basert på medarbeiderundersøkelser for hver av kategoriene kan du enkelt føre dialog med spesifikke grupper og medarbeidere. Dette for å kunne utvikle og forbedre forutsetningene.

TIPS TIL TILTAK

Reduser risiko med råd fra eksperter

Få konkrete forslag om hva som kan forbedres og solid informasjon om hva som bør prioriteres først. Winningtemp genererer automatiske forslag basert på råd fra eksperter på de områdene hvor du trenger hjelp. Samtidig kan du skape aktiviteter som bidrar til å øke medarbeiderengasjement i fremtiden. Smart Predictions identifiserer triggere for misnøye og varsler ledere om risikoen for personalomsetning.

SMARTE VERKTØY FOR TEMPERATURMÅLING

Medarbeiderundersøkelser får frem detaljene som viser vei

Chat anonymt

La ansatte uttrykke tankene sine anonymt gjennom en trygg kanal. Ledere kan tilby hjelp og støtte i pågående utfordringer, svare på spørsmål eller føre samtaler i en anonym chat med medarbeidere og kolleger.

Sammenlign ulike grupper

Oppdag forskjeller og likheter mellom avdelinger eller team ved hjelp av sammenligninger. Se også i detalj hvilke spørsmål eller områder som må diskuteres og forbedres nærmere innenfor forskjellige grupper.

rising engagement levels

Se trender over tid

Sammenlign resultater av medarbeiderundersøkelsene og utviklingen måned for måned, evaluer hva dere har gjort annerledes og arbeid videre med de positive – eller negative trendene.

ET DYPDYKK I DETALJENE

Utforsk våre funksjoner

speedometer

Temperaturmåling

Hiv fra deg den årlige medarbeiderundersøkelsen og start med å forstå dine ansattes velvære i sanntid. I stedet for å fortsette med den gamledagse måten ved bruke tid på å gå gjennom all data selv, vil plattformen vår gi deg solid innsikt og forslag til å øke engasjementet blant dine ansatte.

magic wand

Selvledelsesmodul

Få opplæring i selvledelse på ethvert nivå i organisasjonen. Gjennom vår plattform vil du få et verktøy som gjenspeiler prestasjon hos den enkelte leder eller medarbeider. Oppdag tilpassede funksjoner som 1:1, handlingsplaner og individuelle insikter.

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater