Hva er agil HR i praksis?

by
Hannah Wigren
December 29, 2021
3 MIN READ
Hva er agil HR i praksis?

Vi går inn i en tid hvor selskapets arbeidsgivervaremerke er alfa og omega og valutaen er talentene som bedriften klarer å tiltrekke seg og beholde. For mange bedrifter står agile arbeidsprosesser, tverrfunksjonelle team og kontinuerlig arbeid med medarbeideropplevelsen høyt på agendaen. Målet er å øke engasjementet, effektiviteten og lojaliteten hos medarbeiderne.

I dette arbeidet har HR med sitt unike helikopterperspektiv en essensiell rolle. Vi skal forklare hva agil HR betyr i praksis og hvordan ledelse påvirkes av en agil arbeidsmetode. I en verden hvor alt går raskere, må organisasjoner iverksette nye arbeidsprosesser for å opprettholde konkurranseevnen. For å oppnå høyere effektivitet jobber mange IT-avdelinger etter en agil arbeidsmetode.

Andre funksjoner har også begynt å bruke den agile metoden. Ikke bare for å skape produktivitet, men også for å tiltrekke, utvikle og beholde sine medarbeidere. Siden agilt arbeid handler like mye om arbeidsprosesser som holdninger og kultur, har HR en viktig rolle fordi menneskelige ressurser er deres kompetanseområde.

Vil du vite mer om Winningtemp? Ta kontakt med oss her.

En agil arbeidsmetode krever agilt lederskap

Å jobbe agil betyr i utgangspunktet: mindre prosjektgrupper, autonome medarbeidere, hyppige avstemminger og prosjektleveranser fordelt på korte iterasjoner. Hver del av et prosjekt er basert på erfaringene som et team sammen har tilegnet seg underveis. Den agile arbeidsmetoden handler også om at medarbeiderne kan jobbe med selvledelse og dermed driver prosjektene selv. Det er altså ikke behov for ledere som peker med hånden og gir ordre.
Tvert imot. Teamet sørger for at de er sammensatt med riktig kompetanse, handler etter transparente mål, og hvis det oppstår problemer trenger de en leder som bidrar med kunnskap og støtte. Ledere må dermed påta seg en coachende rolle, hvor deres hovedmål er å legge til de rette forholdene for at de selvstendige teamene kan best prestere. Agilt lederskap krever en høy tilstedeværelse blant medarbeiderne. Lederen skal alltid være tilgjengelig, lytte til medarbeiderne og prioritere arbeidstiden sin i samsvar med deres behov. Dette er et stort ansvar for lederen å ha på egne skuldre. Det betyr at lederen må ha evne og tid til å fange følelsen i teamet og blant medarbeiderne.

Det må også finnes tid til samtaler og kommunikasjon. Hvis lederen alltid er i møter, har en lang svartid og tvinges til å avlyse avstemminger og medarbeidersamtaler, blir lederen en bremsekloss og teamet mister fart. Det kan også føre til at medarbeideren ikke føler seg sett og opplever usikkerhet om bedriftens retning.

Agil HR i praksis

Det er her agil HR kommer inn i bildet. Agil HR handler om å utfordre metodene og verktøyene som brukes i en organisasjon i dag. Det kan være alt fra å endre hvordan du jobber med rekruttering, medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelser og målsetting. Dersom en organisasjon ønsker å utøve en agil måte å jobbe på der medarbeidere holder et høyt tempo, fungerer for eksempel ikke utviklingssamtaler i ny og ne. Det fungerer heller ikke å ha årlige medarbeiderundersøkelser for å finne ut hvordan det går med organisasjonen. Agil HR handler i praksis om at HR gjennomgår tradisjonelle arbeidsmetoder som:

  • Årlige medarbeiderundersøkelser. Å samle inn innsikt fra medarbeidere i sanntid er en mer proaktiv arbeidsmetode som resulterer i at lederen får et helhetsbilde av hvordan teamet har det. Lederen får dermed et konkret verktøy som lar deg å være agile i tiden, helst før et eventuelt problem vil oppstå.
  • Årlige medarbeidersamtaler. Gi heller lederen mulighet til å regelmessig utføre kontinuerlige, digitale avstemminger. På denne måten får medarbeideren en rask feedback som gjør at de kan direkte påvirke sin arbeidssituasjon.
  • Den tradisjonelle fossefallrekrutteringen. Bruk heller en smidig rekrutteringsprosess for å gi kandidatene en rask tilbakemelding og dermed en bedre kandidatopplevelse. Denne tilnærmingen fører også til en mer effektiv og raskere rekrutteringsprosess.

HR bidrar til forretningsverdi

Når HR håndterer mye av det personaladministrative arbeidet, begynner organisasjoner å ta i bruk den unike og strategisk kompetansen som finnes i HR. HR er avdelingen som har størst fokus på de medarbeiderne og med kunnskapen sin kan de påvirke og forandre hele organisasjonen – om de får rom og mulighet til å gjøre det.

Å jobbe med agil HR handler om å effektivt påvirke medarbeideropplevelsen i selskapet, til og med ned på individnivå. Tette avstemminger med medarbeidere i stedet for medarbeidersamtaler i ny og ne skaper større forutsetninger for å lykkes med den agile arbeidsmetoden. På samme måte er temperaturmålinger en bedre metode enn medarbeiderundersøkelser for å få et riktig bilde av medarbeidernes trivsel og utvikling. Dette henger også sammen med at HR kan presentere medarbeiderdata for å forankre kjernespørsmålene sine på et strategisk nivå.

Ved å visualisere dataene i grafer, rapporter og nøkkeltall får HR muligheten til å demonstrere i hvilken grad deres arbeid skaper forretningsverdi, og spørsmålet får dermed den tyngden det fortjener.

Sammendrag av agil HR

Den direkte og svært viktige kontakten mellom organisasjonen og medarbeiderne skjer vanligvis via lederne. Dette er noe som kjennetegner en stor del av medarbeidernes opplevelse av arbeidsplassen. I stedet for å legge alt ansvaret på lederne, kan mange virksomheter bli flinkere til å gi lederne de riktige verktøyene og arbeidsmetodene. Det er her agil HR kommer inn i bildet. Ved å jobbe med agil HR blir effekten at bedriften styrker medarbeideropplevelsen.

En bedre medarbeideropplevelse påvirker bedriftens kostnader ettersom antall sykefravær og oppsigelser går ned. Dette fordi misfornøyde medarbeidere er dyre medarbeidere. Dersom bedriftsledelsen gir HR en mer helhetlig og strategisk rolle, kan lederne utnytte HRs unike helikopterposisjon og dermed få verktøy som gir dem indikasjoner omkring medarbeidernes opplevelse. På denne måten skapes en bedriftskultur som tiltrekker seg talentene som gjør at selskapet henger med i fremtiden.

For mer informasjon om Winningtemp, ta kontakt med oss for en rask gjennomgang!

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert
Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert . Vi har alltid sikret at dine data er trygge, og nå har vi sertifiseringen som viser det! Det betyr at vi følger streng praksis av gjeldende kriterier, for å beskytte din informasjon og holde dine data konfidensielle, utviklet av de beste eksperter innen informasjonssikkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 8, 2022
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.