Hvorfor en moderne prosess for Performance Management et must

by
Hannah Wigren
January 3, 2022
3 MIN READ
Hvorfor en moderne prosess for Performance Management et must

Hvordan organisasjoner administrerer sine prosesser knyttet til Performance Management har en dyptgripende effekt på hele virksomheten. Klassiske utviklingssamtaler og årlige medarbeiderundersøkelser er en utdatert metode som t.o.m. kan gi motsatt effekt. En moderne prosess for Performance Management er ikke lenger et pluss, men et must. Dette blogginnlegget forklarer hvorfor du bør investere i å oppdatere Performance Management-prosessen din.

Forresten, vil du vite mer om Winningtemp? Ta kontakt med oss her!

Performance management motiverer medarbeiderne

Performance Management har de siste årene blitt et av HR-avdelingens mest utfordrende områder. Det handler i stor grad om behovet for å endre prosessen, uten å miste oversikten over hvordan alle delene henger sammen. Organisasjonens visjoner og verdier endres i forbindelse med vår skiftende og fleksible verden. Er det ikke på tide at den tradisjonelle prosessen knyttet til medarbeidersamtaler gjør det samme?

Forskning utført av psykologer ved Kansas State University, Eastern Kentucky University og Texas A&M University fant at opptil 90 % av ytelsesrelaterte evalueringer er smertefulle og ineffektive for mottakeren.
Traditionella Performance Management-prosesser kan noen ganger gjøre mer skade enn nytte. En rapport fra BreatheHR antyder at 10 % av alle medarbeidere føler at sjefen deres ikke er forberedt på medarbeidersamtalene deres.

Fysiske helseproblemer

BHSF fant at britiske medarbeidere hevder å ha fysiske helseproblemer når de sykemelder seg. Likevel innrømmet 21 % at stress var den virkelige årsaken, mens 18 % oppga angst, og 20 % sa at depresjon var den egentlige årsaken. Dette er et stort problem, og effekten kan raskt spre seg til andre områder. At en femtedel av arbeidsstyrken lider av psykiske problemer vil mest sannsynlig bidra til en produktivitetskrise. ONS har faktist funnet ut at arbeidsproduktiviteten har vært lavere det siste tiåret enn på noe annet tidspunkt på 1900-tallet.

Personalomsetning

Mange bedrifter har problemer med å ta vare på og inspirere medarbeiderne sine. En undersøkelse utført av Korn Ferry viser at 33 % av de som ble spurt byttet jobben fordi de kjedet seg og trengte en ny utfordring. Richard Branson uttalte de berømte ordene: ”Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to.” Et utslitt sitat? Kanskje det er det, men av gode grunner fordi det konkretiserer problemet. 

Ifølge en undersøkelse fra Bridge vil millenniumsgenerasjonen mest sannsynlig være lojal mot de arbeidsplassene som tilbyr utviklingsmuligheter.

Så mange som 86 % av de spurte mente at et tilbud om karriere og videreutvikling ville få dem til å bli værende på arbeidsplassen sin.

Vi må lytte til hva medarbeiderne våre prøver å kommunisere til oss. Spørsmålet er hvordan man tilpasser en praksis som går så langt tilbake som til år 200 e.Kr til dagens moderne bedrifter. Det er en utfordring, men vi må prøve. En moderne prosess for Performance Management er ikke lenger et pluss, men et must.

Organisasjonskultur

Et svakt medarbeiderengasjemen koster bedrifter over hele verden milliarder av kroner hvert år. I en undersøkelse fra Hays der 2000 medarbeidere ble spurt, svarte 43 % at de leter etter ny jobb og at bedriftskulturen var hovedårsaken. Den økonomiske skaden er enorm. I tillegg fant Catalyst at kostnadene ved å erstatte en medarbeider på inngangs- og mellomnivå koster mellom 30 % og 150 % av årslønnen. For ledere kan dette tallet stige til opptil 400 %. Det er viktig at selskapet kommer til å ta alle aspekter ved Performance Management på alvor. 

Bedriftskulturen, medarbeiderens psykiske helse og utviklingen av virksomheten din avhenger av den. Globale selskaper som Amazon og Uber har i det siste hatt problemer på grunn av historier om destruktive bedriftskulturer. Selv om de har ridd stormen av, kan det være ødeleggende for mange små bedrifter. Topptalenter gjør alltid grundige undersøkelser om hva det neste steget i karrieren deres bør være. Deloitte melder at nesten 20 % av de spurte i aldersgruppen 24–35 år mener at rykter om etisk atferd, mangfold, inkludering og trivsel er viktige faktorer ved valg av en arbeidsgiver. Dine fremtidige medarbeidere bestemmer allerede nå om din organisasjons visjon og verdier er i tråd med deres egne visjoner og verdier.

Datadrevet og digital HR i Performance Management

Oppskriften på suksess er i dine hender. Det handler om å forenkle prosessen og få ledere og medarbeidere til å ha en følelse av kontroll, uten frykt for irettesettelse. Dipti Salopek, personalsjefen hos Etsy, har snakket om betydningen av teknologi innen området for medarbeiderengasjement framover. I talen sin på HR Tech Summit New York sa hun:

"Når jeg ser fremover, tror jeg at plattformer som styrker medarbeiderengasjement vil være viktige fra et teknologiperspektiv - spesielt for dem som fokuserer på positiv forsterking." 

Hun sa videre at:

"HR er sent utemed å utnytte fordelene når det gjelder digital medarbeideranalyse. Her tror jeg at mobiltilpasning vil bli enormt stort – og da mener jeg å gi et brukervennlig grensesnitt for medarbeiderne."

Moderne medarbeiderundersøkelser

I tråd med Salopeks spådommer, høster Avega Group allerede fruktene av en plattform innen Performance Managenent som gir dem innsikt i bedriftens arbeidsmiljø i sanntid. Markedssjefen Ulrika Nyberg sier at lederperspektivet er sannsynligvis den viktigste delen:

"Målet var å gi ledere et verktøy for å kontinuerlig måle og forstå hvordan organisasjonen deres har det. Dette har bidratt til at lederne har hatt muligheten til å handle raskere. Å få et brukervennlig verktøy og kunne jobbe datadrevet er veldig viktig. ”

Plattformen interagerer med medarbeiderne og gir dem mulighet til å føle seg trygge og lyttet til. Dette gjør ikke bare medarbeidersamtaler konstruktive og relevante igjen. Det er også mulig å lage mål basert på OKR eller SMART målformulering på en transparent og meningsfull måte. Ved å effektivisere medarbeidersamtaler, one-on-ones og feedbackmøter kan du lytte til medarbeider og følge med på fremgangen deres.

Fredrik Ring, administrerende direktør i Avega Group forteller hvordan plattformen har beriket selskapets måte å jobbe med Performance Management på:

"Vi må rett og slett forstå konsulentene våre så godt som mulig, for å kunne skape et så godt miljø som mulig. Det er forretningskritisk. Derfor tror jeg veldig sterkt på denne måten å jobbe på. At medarbeiderne gjennom verktøyet kan gi oss ledetråder til hvordan vi skal bli bedre på beholde og utvikle medarbeiderne våre, er ekstremt verdifullt. "
MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert
Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert . Vi har alltid sikret at dine data er trygge, og nå har vi sertifiseringen som viser det! Det betyr at vi følger streng praksis av gjeldende kriterier, for å beskytte din informasjon og holde dine data konfidensielle, utviklet av de beste eksperter innen informasjonssikkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 8, 2022
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.