Fra innsikt til handling-Vi introduserer vår nye selvledelsesmodul

by
Product Crew
October 29, 2021
3 MIN READ
Fra innsikt til handling-Vi introduserer vår nye selvledelsesmodul

Hvis du er kjent med Winningtemp, så vet du at vi brenner for å gi ledere en bedre måte å forstå hvordan medarbeidernes deres føler seg, og ut ifra dette iverksette de riktige handlingene for å skape et godt arbeidsmiljø.

Vi er glade for å kunngjøre det neste steget på denne reisen som gjør det mulig for alle brukere av Winningtemp (det vil si alle medarbeidere) å engasjere seg på jobben med å være helt klar over hvordan de føler seg og ta de riktige avgjørelsene for å kunne ha det bra på jobb. Med andre ord, vil de engasjere seg i selvledelse på en meningsfull måte.

Som Winningtemp's People Scientist, Rahat Joshi, sier:

"Enhver endring starter innenfra. En leder kan bare ha en begrenset påvirkning på endringer, men hvis alle engasjerer seg på jobben går disse små endringene så langt at de føre til at vi føler oss bra på jobben. Å være ansvarlig for oss selv er det første trinnet i å effektivt lede andre. ”

Vi har bygd ut en helt ny del av plattformen vår som er dedikert til å støtte brukerens evne til å lede seg selv, og skape endringer i seg selv og teamene sine.

Om du er nysgjerrig på hva Winningtemp kan hjelpe deg med, snakk gjerne med oss!

Bruk bruen for å komme deg over til andre siden!

Hver temperaturkategori i Winningtemp åpner nå opp til et dashbord, der det foregår en aktiv innsats for å forstå og påvirke temperaturen.

Enhver bruker av Winningtemp kan få tilgang til disse dashbordene, der de vil se de viktigste utviklingene innen hver kategori og få tilgang til sin egen innsikt.

Vårt People Science-team, interne HR-eksperter og eksterne rådgivere har samarbeidet for å lage et omfattende system med anbefalinger for hver innsikt. Anbefalingene er designet for å bygge en bro mellom kunnskap og handling, og fremskynde prosessen for positiv endring. Disse kan gi inspirasjon for det neste neste steget.

Hver Winningtemp-kategori er nå utstyrt med et dashbord som hjelper deg å synkronisere innsikt og handlinger.


Grunnlaget for selvledelse

Innsikt tar frem de viktigste utviklingene og trendene fra alle pulsundersøkelsene som strømmer inn. Tidligere var det kun ledere som ville motta denne informasjonen, slik at de kunne følge med på utviklingen i teamene sine. Med denne oppdateringen er personlig innsikt nå tilgjengelig for hvert teammedlem!

Med andre ord betyr dette at hvis du bruker Winningtemp, så kan du ha oversikt over det større bildet – se utviklingen om hvordan du føler deg på jobb og forstå hvor du kan forbedre deg. Disse private innsiktene er det kun du som kan se, og de genereres ut ifra svarene du sender inn gjennom dine vanlige Winningtemp-undersøkelser.

Noen eksempler på innsikt for enkeltpersoner:

·     Du opplever en positiv trend i løpet av densiste måneden i ledelsen

·     Du har det ikke bra med arbeidssituasjonen din

·     Du føler deg bra når det gjelder å ta egne avgjørelser påjobben

Dette er grunnlaget for selvledelse: å kunne tydeligere se deg selv, forstå mønstre, vite hva du selv er god på og forstå områdene du ønsker å forbedre.

Stem på endringen du ønsker å se

Ved å samle tilbakemeldinger fra kundene våre, lærte vi at det var en stor felles interesse å vite fra medarbeidere selv hva de vil at HR- og lederne skal fokusere på.

Dette ble fokusområde på de nye kategoridashbordene, som gjør det mulig for alle brukere å stemme på de områdene som de ønsker mer fokus på. Deretter kan dette deles med resten av teamet og lederne. Og selvfølgelig er hver brukers stemme anonym.

Hør tydelig stemmene til medarbeiderne. Se hvilke fokusområder de bryr seg mest om med stemmefunksjonen:

Sett ideer ut til virkelighet!

Selvinnsikt danner grunnlaget for selvledelse. Det neste trinnet er å handle på den kunnskapen.

Det er her Winningtemp Handlinger kommer inn (tilgjengelig for Pro -kunder). Handlingsfunksjonen er utvidet og demokratisert, så nå har alle brukere av Winningtemp fullmakt til å lage handlingsplaner, for seg selv eller teamet sitt.

Målet er å hjelpe bedrifter å ta engasjement og åpenhet til nye høyder. Når en handling er satt til "offentlig", kan alle medlemmer av et team og resten av bedriften sjekke hvordan det går med handlingen og forstå hvem som er involvert, hva målet er og hvordan tidslinjen ser ut.

Flytt temperaturen i riktig retning med hjelp av handlinger.

Små endringer som har stor påvirkning.

Med kombinasjonen av innsikt og handlinger har hver person og hvert team fått nøklene til å ta små, hyppige, meningsfulle skritt mot arbeidsmiljøet de ønsker å se.

I sin bok Atomic Habits, skribent James Clear forklarer dette konseptet helt perfekt:

“Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. No single instance will transform your beliefs, but as the votes build up, so does the evidence of your new identity. This is one reason why meaningful change does not require radical change. Small habits can make a meaningful difference by providing evidence of a new identity. And if a change is meaningful, it is actually big. That's the paradox of making small improvements.”

Vår misjon er «Forever changing the way people succeed together» og nettopp denne oppdateringen bekrefter at vi fortsatt har fokus på dette. I små, meningsfulle skritt - så små skritt som de 10 sekundene en avdeling bruker på å svare på Winningtemp -undersøkelsen hver uke. Så liten tid vil det ta de samme menneskene å stemme stemme frem fokusområdet som de synes er viktigst for at de skal ha det bra på jobb.

Sett i gang!

Kategoridashbordene og oppdateringer vil snart være tilgjengelig for alle kunder. Kontakt din CS -manager for veiledning eller for å oppgradere til Pro!

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
Engasjer de ansatte før vi går over til 2023! 
Engasjer de ansatte før vi går over til 2023! 

Få flere ideer til hvordan du kan engasjere ansatte! For en oppmøtebasert bedrift betyr dette at man må være veldig tydelig på når de ansatte bør jobbe hjemmefra. Og hvorvidt det forventes at de jobber hjemmefra dersom rollen deres tillater det.

Chelsea Milojkovic
Chelsea Milojkovic
March 23, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater