NetOnNet

NetOnNet fikk innsikt i lederskapet og engasjement blant medarbeidere

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Gjennom innsiktsdrevet ledelse opplever NetOnNet økt engasjement og en reduksjon av unødvendige konflikter takket være Winningtemp.«Før vi begynte å bruke Winningtemp, kunne konflikter eller andre problemer utvikle seg ganske mye før vi ble klar over dem, og da ble det mye vanskeligereå få finne løsninger. Men med Winningtemp kan vi oppdage signalene på et tidlig stadium, slik at vi fokuserer på de riktige tingene til riktig tid», sier Per Carlsson, HR-leder hos NetOnNet.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

NetOnNet har lenge visst at tryggerelasjoner mellom ansatte øker engasjementet og produktiviteten påarbeidsplassen. Men når pandemien rammet, ble også verdien av et innsiktsdrevetlederskap oppdaget. Derfor valgte de å investere i Winningtemp. 

Usikker på hva Winningtemp egentlig gjør? Ta kontakt med oss her!

De siste årene har forbrukere i elektronikkselskapet NetOnNet fokusert på de myke verdiene i organisasjonen sin. Målet er å bygge sterkere relasjoner til sine ansatte. Tanken er at sterke relasjoner bidrar til engasjement ogarbeidsglede, noe som fører til høyere produktivitet.

Vi valgte å jobbe med det vi kaller relasjonsorientert ledelse, forteller HR-leder Per Carlsson. Et lederskap som ser individet, bryr seg og som tror på at jo bedre relasjon vi har mellom våre ledere og ansatte, jo bedre forutsetninger er det for å skape engasjement og jobbtrivsel, som er svært viktig for alle selskaper.

Gjennom å se sine ansatte og skape trygghet i arbeidsgruppene, øker sjansen for at alle ønsker å gå i samme retning. 

Forutsetningene for økt engasjement øker drastisk hvis du har en god relasjon til kollegaer og ledere og føler deg trygg på arbeidet ditt, sier Per. Hvis du er delaktig og får være med å bidra til avdelingens utvikling, vokser og trives du. Det skaper mye energi og framoverdriv. Hvis vi lykkes i å skape disse forutsetningene, er det en fantastisk følelse å være sjef eller leder. Det blir som et selvspillende piano når alle ønsker å gå i samme retning.

NetOnNet så mot et innsiktsdrevet lederskap

Den globale pandemien førte til at NetOnNets fokus skiftet litt, og tidligere ideer ble utsatt til fordel for mer konkrete prioriteringer.  De ønsket å jobbe mer utfra innsiktsdrevet ledelse, noe som innebærer at de baserer sine beslutningerog handlinger på data, og i dette tilfellet data som kan samles inn eksternt. Informasjonen bidrar til bedre utøvelse av lederskap og økt trivsel hos de ansatte.  

Vi ønsker å jobbe med innsiktsdrevet ledelse. Før pandemien trente vi mest på lederskap i fysiske miljøer, men nå har vi måttet finne nye veier.  Vi måtte gi våre ledere et supplement til det fysiske lederskapet. En løsning vi så, var innsikt i form av data. Vi jobber jo allerede mye med kundedata, så dette er litt det samme, men nå jobber vi også med ansattdata. Det hjelper lederne våre med å bli enda bedre. Det blir en effektiv videreutvikling av alle selskapets ledere, uavhengig av om de utøver sitt lederskap digitalt eller fysisk. 

Ansatte hos NetOnNet føler seg hørt 

Det føltes naturlig for Per å bruke ansattdata på samme måte som de bruker kundedata. Det er minst like viktig å arbeide med å forbedre arbeidsplassen for de ansatte som det er å skape en positiv opplevelse for kunden. NetOnNet begynte å bruke Winningtemp i november 2020 til innsamling av innsikt og ansattdata.

Fra vi begynte innsamlingen av innsikt ved hjelp av Winningtemp, har vi mottatt veldig positiv respons blant både ansatte og ledere, forteller Per.  Ansatte føler at de får være med og bidra, og at deres meninger blir hørt. Vi vil alltid beholde muligheten for direkte dialog mellom ledere og ansatte da det er den beste typen for kommunikasjon, men dette er et godt supplement. Det passer spesielt bra for dem som ikke er like dyktige til å uttrykke seg i møter, selvom de synes ting er bra eller har tanker om ting som bør endres.  

En viktig funksjon i plattformen til Winningtemp er de forskningsbaserte spørsmålene som de har fått tilgang til som brukere. De har vist seg å føre til innsikt som driver engasjement og produktivitet, og for NetOnNet har disse spørsmålene fungert over forventningene.

Det beste med å få disse dataene er at lederne får bedre forutsetninger til å styre i riktig retning, sier Per. Du kan ta opp spørsmål før de vokser og blir for store. I tillegg sender vi for øyeblikket bare ut 4 spørsmål hver uke, og det tar 10 sekunder å svare på dem, dermed blir det ikke så tungt for ansatte å svare.

Den smarte kunstige intelligensen (AI) bidrar også til å utvikle virksomheten. 

Jeg liker at verktøyet er smart slik at hvis noen svarer litt nølende, så vil AI-verktøyet fortsette å grave med oppfølgingsspørsmål. På den måten får vi hver uke mer data som vi kan jobbe med for å utvikle virksomheten vår og lederskapet vårt. 

«Du kan fokusere på de riktige tingene til riktig tid» 

Takket være Winningtemp føler NetOnNet at de har vært i stand til å unngå konflikter og øke selvtilliten i selskapet. 

Før vi begynte å bruke Winningtemp, kunne konflikter eller andre problemer vokse ganske mye før vi ble klar over dem, og da ble det mye vanskeligere å få finne løsninger. Men med Winningtemp kan vi oppdage disse signalene på et tidlig stadium slik at vi kan fokusere på de riktige tingene til riktig tid. Dessuten får vi en boost når vi ser at vi ligger ekstra godt an på enkelte områder. 

Plattformen har også hjulpet til med å gjøre livet lettere og morsommere for dem som jobber på HR-avdelingen. 

Vi i HR får signaler og innsikt i systemet hvis vi trenger å kontakte en leder eller ansatt. Så det er et fantastisk verktøy for HR, ettersom vi kan hjelpe til med å overvåke virksomheten proaktivt. Vi har bedre verktøy enn noen gang for å kunne håndtere for eksempel «surdeiger», og for å komme inn og støtte slik at alle får den hjelpen de trenger for å ha det bra og prestere på topp. Det har aldri vært morsommere å jobbe med HR! 

NetOnNet reduserer nå personalomsetning og unødvendige konflikter 

Winningtemps AI kan analysere atferden basert på svarene fra tusenvis av brukere, og på den måten oppdage når noen tenker på å bytte jobb, eller når det er en konflikt på gang.  Dette kan bidra til å spare unødvendig tap av personal og energi.  For NetOnNet har Winningtemp vært en investering som har gitt verdi direkte og betalt seg selv. 

Winningtemper en investering som gir tilbake verdi veldig raskt. Vi unngår høypersonalomsetning og kostbare konflikter, og framfor alt har vi fått et verktøy som hjelper oss med å øke engasjementet i selskapet. I tillegg innebærer ikke verktøyet en stor investering sammenlignet med hva tradisjonelle årlige medarbeiderundersøkelser gjør. Det var raskt å introdusere systemet og superenkelt for ansatte og ledere å lære seg det.

Det føles virkelig som at vi har tatt et skritt framover i utviklingen, sier Per. Det er virkelig gøy å være med på denne reisen. 

Vil du kjenne på suksess slik NetOnNet gjør? Fyll inn kontaktopplysninger her og vi kan ta en prat med deg.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

ProffCom gikk fra usikkerhet til et oversiktlig helhetsbilde av organisasjonen
Bisnode fokuserer på selvledelse og engasjement
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

ProffCom gikk fra usikkerhet til et oversiktlig helhetsbilde av organisasjonen
Bisnode fokuserer på selvledelse og engasjement
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater