No items found.
close

Samla snabbt in medarbetarnas feedback

Våra automatiserade pulsmätningar tar endast 8 sekunder att svara på, vilket ger dina medarbetare möjlighet att ge värdefull feedback

Automatiserad analys

Vår plattform analyserar tusentals pulsmätningar varje dag och förvandlar dem till praktisk information – så att du kan fokusera på att göra skillnad

Förstå företagskulturen på ett ögonblick

Använd realtidsdata för att enkelt identifiera viktiga trender i medarbetarnas upplevelse och visa upp trender i nyckelkategorier som medarbetarnöjdhet, autonomi och personlig utveckling.

Kraftfull medarbetaranalys

Använd information för att skapa handling genom medarbetarnas engagemang och prestation.

Winningtemp hjälper dig att visualisera medarbetarengagemang i nio olika kategorier, över hela medarbetarnas tid på företaget samt över hela verksamheten. Våra heatmaps jämför hur olika team, kontor och avdelningar mår, ger dig djupgående information om din personalstyrka och hjälper dig att behålla talanger.

Visualisera framtiden med Insikter

Få omedelbar information om någon riskerar att lämna företaget och varför, inklusive information om de specifika mönstren som får dem att vilja lämna. Insikter kommer även att meddela dig om positiva förändringar i organisationen och i realtid visa vilken inverkan medarbetarengagemang har på dina team.

Uppföljningar: Gör det personligt

Du och ditt team är mer effektiva när ni talar på tu man hand. Med uppföljningsfunktionen kan cheferna enkelt planera samtal och säkerställa att alla strävar mot samma mål.

Åtgärder: Planera och spåra förändringar

När du samlar in medarbetarfeedback vill du säkerställa att åtgärder vidtas för att förbättra medarbetarnas engagemang. Det är där åtgärderna kommer in. Utarbeta, spåra och mät effekten av dina initiativ så att du kan se hur du bidrar till företagets mål.

eNPS: Bygg upp och skydda ditt rykte

Förstå varje medarbetare från första sekund. Med löpande eNPS varje månad kommer du att ha tillgång till den mest kompletta och korrekta informationen från medarbetarna.

Kraften i att ge beröm

Gör varje dag till en bra dag genom att ge beröm. Med Winningtemp är det enkelt att skapa en vinnande kultur och göra det möjligt för medarbetare att tacka och ge beröm till sina kollegor. Med vår plattform kan du enkelt ge beröm och visuellt visa upp utmärkelserna.

WHISTLEBLOWING

Med Winningtemp kan du vara säker på att du har ett tryggt sätt för medarbetare att rapportera eventuella oegentligheter via vår whistleblowing-portal. Du kan lita på att du efterlever EU-förordningar eftersom medarbetare anonymt kan dela information eller aktiviteter som kan anses osäkra eller olagliga.

Samtal: Anonym tvåvägsdialog

Främja öppenhet genom att göra det möjligt medarbetare att föra anonyma samtal med sina chefer för att ta upp små frågor innan de blir stora problem. Med Winningtemp kan medarbetare inleda anonyma konversationer med sina chefer, vilket hjälper både ledare och medarbetare att bättre förstå hur man skapar framgångsrika team.

Ta reda på hur Winningtemp kan hjälpa din organisation

Vårt uppdrag är att hjälpa företag att göra medarbetarna till sina största tillgångar.