features
FUNKTIONER

En helt annan nivå av engagemang

Sy ihop medarbetarengagemang, produktivitet och tillväxt till en helhet med Winningtemps omfattande lösning som stärker din medarbetarupplevelse.

TEMPERATURMÄTNING

Modern medarbetarundersökning baserat på AI och forskning

Data i realtid

Ställ frågor till medarbetarna och följ realtidsdata utifrån nio kategorier som enligt forskning definierar en välmående organisation – från delaktighet och ledarskap till personlig utveckling.

Analysera och utvärdera

Få en helikoptervy över hela organisationen i en omfattande matris och se hur olika grupper skiljer sig åt på detaljnivå. Få notifikationer med avvikelser - positiva som negativa - och utvärdera dessa direkt med teamen.

Åtgärdsförslag och handlingsplaner

Få snabb feedback på vad som behöver förbättras med konkreta tips och förslag på åtgärder utifrån resultaten. Skapa uppgifter och arbeta vidare med de prioriterade delarna.

Medarbetarsamtal som motiverar – på riktigt
KONTINUERLIGA MEDARBETARSAMTAL

Medarbetarsamtal som motiverar – på riktigt

Jobba kontinuerligt med varje medarbetares personliga utveckling i kvalitetssäkrade samtal. Skapa mötesmallar, planera och dokumentera avstämningarna direkt i verktyget – och håll enkelt koll på vilka uppgifter, beslut och mål som diskuterats vid tidigare tillfällen.

GOAL SETTING WITH OKR & SMART

Set goals and automatic follow-ups

Drive innovation and transparency by setting goals for the entire organisation in one platform. Connect the company goals to each employee’s personal objectives, follow the development month by month and discover how everyone contributes along the way in a visual tree view.

automatic
SÅ HJÄLPER VI ANDRA ATT LYCKAS

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group

Att medarbetarna, genom Winningtemp, kan ge oss ledtrådar till hur vi ska bli bättre på att behålla och utveckla våra medarbetare är det extremt värdefullt. Det räcker inte med medarbetarundersökningar en eller två gånger per år.

FREDRIK RING
VD, AVEGA GROUP
Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat