features
FUNKTIONER

En helt annan nivå av engagemang

Sy ihop medarbetarengagemang, produktivitet och tillväxt till en helhet med Winningtemps omfattande lösning som stärker din medarbetarupplevelse.

TEMPERATURMÄTNING

Modern medarbetarundersökning baserat på AI och forskning

Data i realtid

Ställ frågor till medarbetarna och följ realtidsdata utifrån nio kategorier som enligt forskning definierar en välmående organisation – från delaktighet och ledarskap till personlig utveckling.

Analysera och utvärdera

Få en helikoptervy över hela organisationen i en omfattande matris och se hur olika grupper skiljer sig åt på detaljnivå. Få notifikationer med avvikelser - positiva som negativa - och utvärdera dessa direkt med teamen.

Åtgärdsförslag och handlingsplaner

Få snabb feedback på vad som behöver förbättras med konkreta tips och förslag på åtgärder utifrån resultaten. Skapa uppgifter och arbeta vidare med de prioriterade delarna.

Medarbetarsamtal som motiverar – på riktigt
KONTINUERLIGA MEDARBETARSAMTAL

Medarbetarsamtal som motiverar – på riktigt

Jobba kontinuerligt med varje medarbetares personliga utveckling i kvalitetssäkrade samtal. Skapa mötesmallar, planera och dokumentera avstämningarna direkt i verktyget – och håll enkelt koll på vilka uppgifter, beslut och mål som diskuterats vid tidigare tillfällen.

GOAL SETTING WITH OKR & SMART

Set goals and automatic follow-ups

Drive innovation and transparency by setting goals for the entire organisation in one platform. Connect the company goals to each employee’s personal objectives, follow the development month by month and discover how everyone contributes along the way in a visual tree view.

automatic

NA-KD når globala framgångar med Winningtemp som verktyg

quotes

Winningtemp har hjälpt oss att adressera eventuella problem och hitta utvecklingsmöjligheter snabbare, vilket nu även hjälper oss att behålla våra bästa talanger. Plattformen stöttar oss också med att utveckla bolaget tillsammans med medarbetarna som känner sig delaktiga. 

NA-KD når globala framgångar med Winningtemp som verktyg
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat