Alla team blir vinnare med Winningtemp

Vår plattform hjälper er att skapa framgångsrika team och välmåeende organisationer genom att lyssna på varje medarbetare och stärka ledare med relevanta insikter och åtgärder som ger tydliga, mätbara resultat.

Loved by users on G2
Winningtemp rating on G2
1

Medarbetarundersökning

Vår kompletta undersökning samlar löpande anonym feedback kring hur era medarbetare upplever sitt jobb och sin arbetssituation.

2

Medarbetaranalys

Låt medarbetarnas feedback bana vägen mot en vinnande kultur. Genom att ta temperaturen på medarbetarupplevelsen får ni en överblick av vad era medarbetare behöver för att fortsätta trivas och känna engagemang i sitt jobb.

3

Insikter

Vår plattform analyserar och omvandlar medarbetarnas feedback till användbara insikter som hjälper till att bygga högpresterande team som lyckas tillsammans.

4

Åtgärder

Låt data vägleda era ledare och stärka deras ledarskap. Vår plattform hjälper till att bygga framgångsrika team, som alla vill vara en del av, genom att omvandla feedback till handlingsbara insikter.

5

Teammöten

Effektiv och ärlig kommunikation är ett måste. Vår plattform gör det enkelt för team att hålla frekventa möten som engagerar teamet. Möten som främjar en öppen och ärlig kommunikation, delaktighet och säkerställer att alla arbetar mot samma mål.

Ett enklare sätt att göra alla team till vinnare

Vår lösning är baserad på vetenskap, drivs av data och AI. Den hjälper företag över hela världen att öka engagemanget samtidigt som stressnivåerna och personalomsättningen minskar. Vi frigör tid så att era ledare så de kan fokusera på det som verkligen betyder något.

100% anonymt

Winningtemp skyddar anställda och deras integritet till varje pris, så att de anonymt kan dela oro eller flagga mobbning, diskriminering och trakasser. direkt med ledningen.

A platform for the whole organisation

Ledare

Stöd ditt team och få kraft genom att koppla relevanta insikter till vinnande åtgärder.

Platform for winning teams

HR

Få en överblick över hur din organisation mår för att förhindra personalomsättning, stress och frånvaro.

Teams

Gör din röst hörd för att påverka teambeslut och organisatoriska initiativ och öka arbetstillfredsställelsen.

Ta temperaturen på dina medarbetare

Vi presenterar resultaten från era medarbetares feedback i temperaturer. Ni får en övergripande bild av organisationen och teamens upplevelse direkt. Det gör det enkelt för er att identifiera era styrkor/vad ni gör bra och områden för förbättring/som ni vill utvecka - så att varje team tillsammans kan skapa framgång.

The Winning Difference

Vi ger ledare relevanta insikter för att göra meningsfulla skillnader för sitt team. Varje liten förändring banar väg för en kultur där alla lyckas tillsammans.

Engagerade team presterar helt enkelt bättre.

+23%
Högre lönsamhet
+18%
Högre produktivitet
-88%
Mindre frånvaro

Vi hjälper tusentals team att bli vinnare

300
tusen
användare varje vecka
28
miljoner
skickade undersökningar
200
miljoner
datapunkter