ProffCom

ProffCom gikk fra usikkerhet til et oversiktlig helhetsbilde av organisasjonen

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

De jobber målrettet og kontinuerlig for forbedring og utvikling av egen organisasjon, og har som visjon om å være det beste kundesenteret i Norge. For å få til dette er det avgjørende med engasjerte og motiverte medarbeidere.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Tidligere hadde ProffCom opptil fire medarbeidersamtaler med sine 190 ansatte i året, men de hadde fortsatt utfordringer med å fange opp tilbakemeldinger. De slet også med å få et oversiktlig helhetsbilde av hvordan medarbeiderne hadde det.  

Ifølge HR-ansvarlig, Ulrika Jørgensen, hadde de verken ressurser eller tekniske løsninger for å få til dette. Bedriften hadde behov for en oversiktlig, enkel og brukervennlig plattform slik at de kunne få innsikt for å styrke engasjementet og trivselen på arbeidsplassen.  

Vil du også ha samme opplevelse som ProffCom? Ta kontakt med oss her!

Totalløsningen og brukervennligheten utgjorde valget for ProffCom

ProffCom så på ulike løsninger, og etter et par møter med Customer Success Manager i Winningtemp, Christine Hestnes, falt valget her.  

Totalløsningen, brukervennligheten og hvor enkel plattformen er, gjorde at Winningtemp skilte seg ut. For ProffCom var det viktig at en slik plattform ikke ble en tidstyv, men et verktøy for å analysere og holde oversikt over alle i bedriften.  

Jørgensen innrømmer at det i starten var en omstilling med tilbakemeldinger, spesielt de konstruktive og negative. Dette var nytt for alle, i tillegg var flere medarbeidere usikre på om de faktisk var anonyme i medarbeidersundersøkelser og tilbakemeldinger.  

I dag forstår og vet de ansatte at de er anonyme, og det har ført til en høy og jevn deltakelse. I tillegg har resultatet blitt bedre, og deltakelsen høyere. Når alle er inneforstått med hensikten med plattformen, ser også alle verdien.  

Ved siste oppsummering av Q1 2021 hadde de et resultat av arbeidsmiljøet og en temperatur på 7,6 , eNPS på 12 og en svardeltakelse på hele 90%!  

Implementeringsfasen av Winningtemp i Proffcom

I startfasen med Winningtemp brukte ProffCom tid på hyppige møter med teamledere og avdelingsledere for å implementere plattformen på best mulig vis.  

Det var viktig at plattformen ikke skulle bli et negativt sted hvor medarbeiderne kunne utbrodere om dårlige dager. I dag har teamlederne et eget punkt på ukeplanen som er å prate med sine medarbeidere om Winningtemp.  

De har lagt merke til at noen teamledere er på plattformen 10 ganger i uken, mens andre er innom kanskje to ganger. Alle har funnet sin måte å bruke plattformen på, og sånn fungerer det best for dem.

ProffCom startet med Winningtemp samtidig som Corona begynte å ta over livene våre. De var derfor kjappe med å sette opp et eget område de kalte for “Hjemmekontor”.  

"Her har vi fått dokumentert at medarbeiderne trives på hjemmekontor, noe som er utrolig viktig for oss" - uttaler Jørgensen.  

Med denne funksjonen, sammen med individuelle medarbeidersamtaler, har de blant annet sett på en varig rullerende hjemmekontor-turnus for de som ønsker dette.  

"Det ville vi nok ikke konkludert med uten Winningtemp."

Ansattes trivsel og resultatet av høyere kvalitet

Ett år med Winningtemp har gitt oss et bedre oversiktsbilde av bedriften. Vi har en mye bedre kontroll over hvordan de ansatte har det, og har også fått målbare og konkrete tall på lederkvaliteten. Man vet aldri hvilken poengsum man oppnår på de ulike kategorier, og derfor var det veldig fint for ProffCom å få et høyere resultat på lederkvaliteten.  

Plattformen er utrolig brukervennlig, og et spennende verktøy som vi absolutt vil anbefale videre. I dag ser alle i bedriften verdien av Winningtemp, og får mye ut av verktøyet. Det er ikke kronglete å finne frem, teamlederne får en god oversikt på kort tid, og det er enkelt å få tilgang på statistikk, tall og trender. I tillegg er Customer Success Managers veldig tilgjengelige. De svarer og bistår så raskt de kan. Vi anbefaler absolutt Winningtemp, avslutter Jørgensen.  

Sitater fra ulike teamledere i ProffCom

Jeg bruker WT mye i mine medarbeidersamtaler og teammøter. Det hjelper meg å jobbe med meg selv som leder og ikke minst samarbeide med medarbeiderne for å skape en god arbeidsplass. Vi diskuterer de lave områdene, setter opp sammen forbedringsforslag med løsninger og jobber med dette. Spesielt med tanke på engasjement og sosialisering.
Det viser seg at meningsfullhet er den viktigste faktoren for å få engasjerte og motiverte medarbeidere.
Gjennom løsningen får medarbeiderne muligheten til å være delaktige og påvirke organisasjonens utvikling
For å være en god leder trenger man effektive og kontinuerlige tilbakemeldinger slik at man kan oppmuntre og lede alle mot samme mål. Med kontinuerlig tilbakemelding via medarbeiderundersøkelse får våre ledere lett innsikt i hva som fungerer og eventuelle utfordringer.

Litt usikker på hva Winningtemp kan gjøre for dere? Fyll inn informasjonen din og vi tar kontakt med deg.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

NetOnNet fikk innsikt i lederskapet og engasjement blant medarbeidere
Bisnode fokuserer på selvledelse og engasjement
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

NetOnNet fikk innsikt i lederskapet og engasjement blant medarbeidere
Bisnode fokuserer på selvledelse og engasjement
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater