No items found.
close

Medarbeiderundersøkelse

En medarbeiderundersøkelse er så mye mer enn en årlig innsats, for å se til at alt ser bra ut. De mest fremoverlente selskapene forstår kraften i å måle trivselen til sine ansatte med en medarbeiderundersøkelse, og forsikre seg om at alle ansatte har de verktøyene de trenger for å prestere best mulig.

Last ned report

Hiv fra deg den årlige medarbeiderundersøkelse og start med å forstå dine ansattes velvære i sanntid. I stedet for å fortsette med den gamledagse måten ved bruke tid på å gå gjennom all data selv, vil plattformen vår gi deg solid innsikt og forslag til å øke engasjementet blant dine ansatte.

- Chat anonymt: La ansatte uttrykke tankene sine anonymt gjennom en trygg kanal. Ledere kan tilby hjelp og støtte i pågående utfordringer, svare på spørsmål eller føre samtaler i en anonym chat med medarbeidere og kolleger.

- Sammenlign ulike grupper: Oppdag forskjeller og likheter mellom avdelinger eller team ved hjelp av sammenligninger. Se også i detalj hvilke spørsmål eller områder som må diskuteres og forbedres nærmere innenfor forskjellige grupper.

- Se trender over tid: Sammenlign resultater av ulike medarbeiderundersøkelse og utviklingen måned for måned, evaluer hva dere har gjort annerledes og arbeid videre med de positive – eller negative trendene.

Vil du vite mer? Ta en prat med en av våre rådgivere, book en gjennomgang her!

Medarbeiderundersøkelse som får frem de viktige detaljene

Winningtemp gir deg viktig innsikt om hvordan hele bedriften har det og presterer – fra et helhetlig perspektiv og ned på individuelle nivåer. Følg opp og sammenlign ulike grupper, kontorer eller avdelinger i en omfattende matrise for å enkelt identifisere styrker og hindringer. Basert på medarbeiderundersøkelse for hver av kategoriene kan du enkelt føre dialog med spesifikke grupper og medarbeidere. Dette for å kunne utvikle og forbedre forutsetningene.

Reduser risiko med råd fra eksperter

Få konkrete forslag om hva som kan forbedres og solid informasjon om hva som bør prioriteres først. Winningtemp genererer automatiske forslag basert på råd fra eksperter på de områdene hvor du trenger hjelp. Samtidig kan du skape aktiviteter som bidrar til å øke medarbeiderengasjement i fremtiden. Smart Predictions identifiserer triggere for misnøye og varsler ledere om risikoen for personalomsetning.

Hva er hensikten med en medarbeiderundersøkelse?

Hensikten med en medarbeiderundersøkelse kan variere avhengig av foretakets forretningsmål.

Noen vil fokusere på lederutvikling, foretaksstyring, eller samle inn ulike synspunkter fra de ansatte gjennom en medarbeiderundersøkelse.

Men ifølge forskningen finnes det en hensikt bak en medarbeiderundersøkelse, som kan gagne et foretak mer enn andre; Å bidra til større trivsel for de ansatte. 


‍Fornøyde ansatte som har tillit til sine arbeidsgivere, vil frambringe positive resultater for virksomheten og dens tilvekst.

• Foretak som skaper en positiv medarbeideropplevelse, opplever en reduksjon i personalomsetningen og 4 ganger høyere lønnsomhet.

• Lykkelige mennesker er 12% mer produktive.

• Foretak med høyt medarbeiderengasjement er 21% mer lønnsomme.

En investering i dine ansattes trivsel gjennom en medarbeiderundersøkelse, er altså en investering i ditt foretaks tilvekst. 

Vi vil gjerne vite mer om deres mål, ta en prat med oss her.

Årlig eller kvartalsvis medarbeiderundersøkelse vs pulsundersøkelse

Dagens ansatte har høyere krav enn tidligere generasjoner. Opplevelsen av å bli hørt, og kjenne at ens synspunkter blir tatt på alvor er viktigere enn noensinne.

Og det er her 10-faktor medarbeiderundersøkelser eller arbeidsmiljøundersøkelsen blir et interessant tema.

Dersom du ikke har medarbeiderundersøkelser gjennom året, men kun en gang per år, er det lite sannsynlig at dine ansatte vil kjenne seg tatt på alvor.

Derfor behøver du å skape en fleksibel kultur, der medarbeiderundersøkelser utføres og synspunkter samles inn, sjefene tar del av de, og siden utformer en handlingsplan. Først da kommer alle til å kjenne seg hørt, og at de utgjør en forskjell. Det gjør du gjennom å anvende hyppige medarbeiderundersøkelser, eller pulsundersøkelser, istedenfor årlige undersøkelser

•  Du vil håndtere problemer før de bygger seg opp, eller ansatte sier opp jobben.

•  Du viser at du hører på dine ansatte, og at du tar de og synspunkter de har uttrykt i en medarbeiderundersøkelse på alvor.

•  ‍Du kan øke medarbeiderengasjementet og få fram synspunkter, som leder til muligheter du ikke hadde oppdaget ellers.

Hvordan du anvender din medarbeiderundersøkelse 

Å stille spørsmålene til dine ansatte er bare halve ligningen. For å bygge en framgangsrik feedbackkultur der du reduserer sykefravær behøver du å følge opp med handling på de verdifulle synspunktene som dine ansatte gir deg, og med det vise at du lytter.

Lag en handlingsplan ut ifra kunnskapen du har fått gjennom deres medarbeiderundersøkelse, og presenter den for dine ansatte. De vil kjenne seg hørt, og innse at de er en del av foretaket, som gjør at de vil arbeide hardere for å hjelpe foretaket til framgang.

Dersom du ikke forstår svarene fra medarbeiderundersøkelsen, eller om du ønsker en dypere forståelse, så er det smart å velge HR teknologi med oppfølgingsspørsmål. Først da kan du komme til selve kjernen, slik at du faktisk løser roten av problemet når du velger de forestående handlingene.

Få vite mer

Vil du lære mer om medarbeiderundersøkelse?