No items found.
close

Pulsmålingsverktøy

Det er viktig å gi medarbeiderne en stemme, det skaper engasjement og øker prestasjonene til dine ansatte. Så hvordan gir du alle ansatte muligheten til å si fra? En måte er å få et pulsmålingsverktøy. Med de riktige verktøyene kan du enkelt følge opp og handle på dine ansattes tilbakemeldinger.


Last ned report

Pulsmålingsverktøy slik ser det ut i dag

Det er mange måter for bedrifter å bli kjent med sine ansatte. Medarbeidersamtaler, følge hverandre på sosiale medier, og kanskje mest vanlig er årlige undersøkelser. Problemet med årlige undersøkelser er at du bare får tilgang til meningene én gang i året, og det kan ta så lang tid å forstå resultatene at de blir utdaterte når resultatene publiseres.

Mange bedrifter har derfor valgt å stoppe den årlige medarbeiderundersøkelsen og har gått over til kontinuerlige pulsundersøkelser. På denne måten kan de motta aktuelle meninger, stille utdypende oppfølgingsspørsmål og fortløpende svare på utfordringer på arbeidsplassen.

Men for å lykkes med å måle og automatisere, trenger du å velge riktig pulsmålingsverktøy.

Hvorfor bør man bruke pulsmålingsverktøy?

Med et pulsmålingsverktøy kan du få spørsmål, svar og innsikt samlet på ett sted. Avhengig av hvilket verktøy du velger, kan du også få hjelp til å automatisere utsendelser, og sette sammen svarene i lettfattelige grafer som du enkelt kan måle og hente nyttig innsikt fra.

En bonus med et pulsmålingsverktøy er at du kan åpne opp en intern «varsler»-kanal. Der kan du forhindre uventede problemer og i stedet tilby en plattform som hjelper medarbeidere med å kommunisere med mer integritet og effektivitet.

Å prøve å styre alt dette manuelt fører til unødvendig tid og administrasjon som HR i stedet kunne ha brukt på å øke engasjementet og trivselen i organisasjonen. Det er nettopp derfor du må velge riktig pulsmålingsverktøy som forenkler prosessene og lar dine medarbeidere bruke tid på det de kan best.

McDonalds endret pulsmålingsverktøy for å øke engasjementet

McDonalds brukte tidligere undersøkelser for å måle medarbeidernes trivsel og engasjement, men i verste fall tok det to år før innsikten nådde ledelsen, og hele prosessen føltes treg og ineffektiv.

«Etter å ha gått inn i bedriften med Winningtemp har vi fått en mye bedre forståelse av hva som skaper større medarbeiderengasjement og bedre trivsel blant våre ansatte. Selv om det fortsatt er nytt for oss, har innkommende data allerede gjort oss mer proaktive. Både når det gjelder å lære av det som fungerer godt og identifisere områder der endringer må gjøres til det bedre». 

- Sier HR Business Partner Andreas Fredslund, som driver McDonald's-restauranter i Danmark

Få mer informasjon om pulsmålingsverktøy

Ønsker du en gjennomgang av plattformen Winningtemp?