Resources
Blog

Hvordan påvirkes vi av en fremtidig hybrid arbeidsplass?

Cecilia Holmblad
September 8, 2021
Minutter
Hvordan påvirkes vi av en fremtidig hybrid arbeidsplass?

Digitale møter har blitt til en del av hverdagen. Snart vil vi nok møte en ny virkelighet der de fleste arbeidsgivere sannsynligvis vil bruke en hybridløsning, der både fjernarbeid og kontorarbeid er mulig. Hvordan vil den overgangen faktisk fungere? Og hva sier forskningen om hvordan vi påvirkes av å jobbe fra andre plasser enn på kontoret?

Digitalisering har tatt et stort skritt fremover det siste året. Hybride møter er ganske enkelt forklart at noen deltakere samles på ett sted, mens noen kobler seg til fra andre områder.  

Slike møter forventes å bli en stadig mer vanlig del av fremtidens arbeidsplass. Det kan også tenkes at ansatte som nå har fått mer smak av fordelene med fjernarbeid, kanskje ikke kan tenke seg å komme tilbake 100% på kontoret.  

Usikker på hva Winningtemp tilbyr? Vi tar gjerne en prat med deg, ta kontakt her!

73% ønsker en hybrid arbeidsplass

Ifølge en studie utført av Prevent ønsker så mange som 73% en hybridmodell i fremtiden. Men spørsmålet er hvordan vi vil bli påvirket av dette og hvilke fallgruver vi bør unngå for å ikke påvirke trivselen.  

Leif Denti har studert effekten av en hybrid arbeidsplass. Vi var nysgjerrige på resultatet og inviterte ham derfor til en Lunch & Learn, der vi gikk gjennom:

  • Når er digitale vs fysiske møter best egnet?
  • Fordeler og ulemper ved hybridmøter
  • Risikoen for fjernarbeid over lang tid

Når er fysiske møter best egnet?

Basert på forskningen kan det sees at de fleste av oss jobber mest effektivt hjemmefra når vi vet hvilke oppgaver vi må utføre. Dette er sannsynligvis fordi du kan fokusere uforstyrret. Det har også blitt funnet at informative møter med monologkarakter og individuelle forsoninger kan gjøres eksternt, selv om det kreves litt finesser fra personen som leder møtet.

På den andre siden har det blitt fastslått at vi trenger kontoret når vi er usikre på oppgavene våre eller når vi skal starte et udefinert prosjekt. I tillegg har det blitt vist at idéskapende møter er best å ha fysisk på kontoret, ettersom innovasjonskraften blant mennesker kan ha en tendens til å bli hemmet i et digitalt miljø.

Ulemper ved digitale møter

Det digitale miljøet har ikke vist seg å forbedre kommunikasjonsflyten, i hvert fall ikke sammenlignet med det som skjer når vi møtes på kontoret. Vi er mer passive og det er ikke like lett å lese kroppsspråk, noe som kan føre til at meninger og ideer ikke kommer godt nok frem - noe som igjen leder til dårligere beslutninger.

“Risikoen er at vi bare tar beslutninger basert på det vi allerede vet, fordi færre ideer og meninger dukker opp, og det blir da vanskeligere å gå videre” - sier Leif.

Fordeler med en hydrid arbeidsplass

En stor fordel med digitale møter og en hybrid arbeidsplass er at mange liker å jobbe hjemmefra.

Forskning viser at fjernarbeid 1-3 dager i uken kan føre til at vi blir mer engasjerte, får mer trivsel og føler oss mer meningsfylte. Det leder også til at vi kan bli mer produktive. Når vi jobber hjemmefra, opplever vi færre distraksjoner og får derfor mer unnagjort.

Fjernarbeid handler også om frihet.

“Frihet og autonomi er en av våre viktigste drivkrefter” - sier Leif.  

Vi elsker følelsen av å kunne planlegge livene våre ut fra våre individuele behov, for eksempel å kunne hente barna fra skolen eller sette på en etterlengtet vaskemaskin når det trengs.  

Risikoen for fjernarbeid over lengre tid

Å jobbe hjemmefra kan føles fantastisk for mange, men dersom dette skal være over en lengre periode er det fallgruver vi må være klare over.

Sosial isolasjon:

  • Det sier seg selv at det er vanskeligere å kjenne på den sosiale konteksten når man ikke møter kollegene ansikt til ansikt. Det kan skape frykt for å bli utelatt og for å miste sin plass i gruppen. Det er viktig å ta vare på det sosiale samspillet så mye som mulig - og prøve å finne muligheter til å sosialisere på en trygg måte.

Profesjonell isolasjon:

  • Gjør du de samme tingene hver dag kan du kanskje føle at du ikke ser det neste trinnet i karrieren. Derfor er det ekstra viktig som leder å gi ansatte en god oppfølging av prestasjoner samt å koble arbeidet de utfører til en større helhet. Og sist, men ikke minst, vise tydelig hvilke utviklingsmuligheter det er for ansatte internt.
“Jeg tror det blir viktigere å være åpen og kommunisere om disse tingene, samtidig at utviklingsmulighetene blir tydeligere enn de har vært før - spesielt for de som sitter mye på fjernarbeid” - sier Leif.

Hvordan ser fremtidens hybride arbeidsplass ut?

Det er vanskelig å forutsi fremtiden, men det virker klart at digitale og hybridmøter er noe vi må tilpasse oss. Med færre fysiske møter kreves det en ekstra innsats for at alle skal føle seg involvert. Du kan tenke deg at du som selskap også må utvikle den tekniske løsningen. Hvordan få alle til å koble seg på et møte - enten du befinner deg et annet sted eller fysisk i rommet.

Det er opp til deg som leder å forstå og lytte til dine ansatte slik at ingen føler seg utenfor. Vær ekstra tydelig, snakk mer om trivsel og vær åpen for at forskjellige mennesker har forskjellige behov.

Hybride arbeidsplasser er kommet for å bli og vil utvilsomt være et konkurransefortrinn, men det må ikke, og trenger ikke, gå på bekostning av trivselen.

Lær mer om Winningtemp, ta kontakt her!

HR Tech Evangelist på Winningtemp. En outtröttlig optimist med 13 års erfarenhet inom HR, fast övertygad om framgångsformeln: positiv medarbetarupplevelse = positiv kundupplevelse = (lönsam) tillväxt

About the author
Cecilia Holmblad

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.