Resources
Blog

Forstå deg selv og ulike personlighetstyper

Cecilia Holmblad
December 9, 2021
Minutter
Forstå deg selv og ulike personlighetstyper

Hvordan har det seg at noen personer ser ut til å være født som sosiale genier, og hvorfor har ordet "sosial" blitt like selvsagt i en stillingsutlysning som ketchup er for en småbarnsfamilie? Uansett så kan garantert en forståelse for hvorfor vi oppfører oss forskjellig åpne mange nye dører.

Hva er egentlig forskjellen mellom atferd og personlighet?

Ifølge forfatteren og foreleseren Linus Jonkman har vi en tendens til å blande begrepene atferd og personlighet. Forståelsen av disse begrepene er avgjørende for hvordan vi forstår andre. Personligheten er det som forteller oss hvordan det føles når man for eksempel befinner seg i et rom fullt av andre mennesker. Altså følelsen som kommer, uavhengig om den er positiv eller negativ. Hvordan du senere handler i dette rommet, er atferden din. Et sted her skjer forvirringen, fordi det ofte er din atferd som blir tolket som din personlighet.  Men faktum er at du kan ha "lært deg" hvordan du skal oppføre deg. Du har kanskje lært deg til å være en sosial slugger, mens du egentlig ikke trives best i det miljøet – hvis du lytter til følelsene dine. Det kan være enkelt som utenforstående å raskt dømme en annen persons personlighet, når det egentlig er atferden vi ser. Du kan aldri se et annet menneskes personlighet – det du kan se er oppførselen.

Big Five

Big Five er en annerkjent modell for hvordan vi kan beskrive og undersøke våre personligheter. Modellen tar utgangspunkt i forskning omkring de fem dimensjonene åpenhet for erfaring, planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrotisisme. Modellen hjelper oss med å få et tydeligere bilde av hvordan vi mennesker er og fungerer. Etter å ha lyttet til Linus Jonkmans beskrivelse av betydningen av disse egenskapene vekkes en sterk nysgjerrighet til å utforske mer. Ytterpunktene viser at mennesket har mange dimensjoner. Det sier seg derfor tydelig, atter igjen, at man skal unngå å dømme mennesker og ikke sette merkelapper på personer basert på deres oppførsel i en gitt situasjon.

Arv, miljø og strategi

Dette er de tre komponentene som utgjør helheten om hvordan vi er og hvorfor vi opptrer som vi gjør. Vårt DNA inneholder vårt hardkodede arvemateriale, og det er ikke mye vi kan gjøre med det. Men vi har også miljøet som former oss. Blir vi som barn opplært til å sitte i hjørnet, eller til å ta plass? Den tredje delen er strategi, det vil si evnen til å bestemme oss for å være på en bestemt måte og hvordan vi kommer dit.

Viktigheten av å kjenne deg selv

Jeg har i mange år vært lisensiert til å utføre personlighetstester, og har derfor utført flere hundre av disse gjennom årene. Jeg syns alltid det er like interessant med menneskers åpenhet og villighet til å faktisk utforske og forsøke å forstå de underliggende faktorene omkring hvorfor de opptrer eller føler på en bestemt måte. Jeg er også overbevist at man med hjelp av litt "soul searching" kan utvide oppfattelsen av deg selv. Samtidig som det skjer, gir man seg selv muligheten til å jobbe med sider som man kanskje ikke verdsetter. Dessuten er det mye enklere å møte andre mennesker og deres ulikheter når man forstår seg selv bedre, og hvorfor man handler eller reagerer på en viss måte.

Så hvem er jeg?

Jeg ser på meg selv som en person som går godt sammen med de fleste. Ganskje sjelden føler jeg irritasjon, konkurranse eller skepsis. Faktisk, snarere tvert om. Jeg liker å møte mennesker og jeg verdsetter ulikheter. Men det finnes én type atferd som jeg har vanskelig for håndtere. Etter vår Lunch & Learn med eminente Linus Jonkman tar jeg med meg følgende innsikt:

  • A) Det er ikke vedkommendes personlighet, det er atferden jeg sliter med.
  • B) Gi meg rom for å møte individet annerledes – basert på det jeg nå vet.

Hvem vet, kanskje vi kan ende opp som bestevenner en vakker dag?

Ønsker du også å få innsikt som kommer din utvikling og ditt lederskap til gode? Ta kontakt med oss i Winningtemp!

HR Tech Evangelist på Winningtemp. En outtröttlig optimist med 13 års erfarenhet inom HR, fast övertygad om framgångsformeln: positiv medarbetarupplevelse = positiv kundupplevelse = (lönsam) tillväxt

About the author
Cecilia Holmblad

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.