Resources
Blog

De 5 viktigste utfordringene for HR 2022

Matilda Rydén
February 18, 2022
Minutter
De 5 viktigste utfordringene for HR 2022

Det er en avdeling som har måttet ta et ekstra stort ansvar under pandemien. Ja, du gjettet rett – det er HR. Dessverre måtte det en global krise til for at HR-rollen skulle få den oppmerksomhet den fortjener. HR innebærer så mye mer enn å følge arbeidsmiljøloven, konflikthåndtering og “myke” nice-to-haves.

Ikke nok med at HR er ansvarlige for å finne rette talenter og sette opp effektive team, de er også ansvarlige for hele medarbeideropplevelsen.

Akkurat som kundeopplevelsen, er medarbeideropplevelsen nå høyt prioritert i de fleste organisasjoner. Det er flott. Dette er et stadig pågående prosjekt som er koblet direkte til organisasjonens forretningsstrategi og som måles, analyseres og optimaliseres året rundt.

Så hvilket temaer snakkes det mest om innenfor HR akkurat nå? Vi var nysgjerrige, og derfor tok vi en prat med HR-eksperter både her i Winningtemp, og i nettverkene våre, for å lære oss hva som er deres høyeste prioriteringer og utfordringer. Vi kokte svarene ned til de 5 vanligste utfordringene for HR foran 2022.

Vil du vite mer om hvordan vi arbeider? Ta kontakt med oss for en demostrasjon!

HR utfordring nummer 1: Hvordan gi medarbeiderne mer meningsfylte arbeidsforhold?

Det hersker ingen tvil. Millenniumsgenerasjonen – som nå utgjør 50 % av den globale arbeidsstyrken – har en stor påvirkning på arbeidsplassen. Forhold som man en gang i tiden “holdt ut” med (lange arbeidsdager, lav lønn), er ikke lenger akseptert. Også under pandemien var millenniumsgenerasjonen tydelige på at arbeidsplasser må ta mental helse og andre viktige verdier på alvor.

Men det handler ikke om å etablere et ballbasseng og ha ergonomiske stoler på kontoret og så være fornøyd. Det handler om å respektere at jobben bare er en del av en persons liv, og å forstå at de andre delene trenger like mye næring for et sunt og balansert liv.

Rahat Joshi RishiPeople Scientist i Winningtemp, forteller:

Yngre talenter leter etter andre ting enn hva generasjonene før verdsatte. De søker etter mening og et høyere formål i livet sitt. Millenniumsgenerasjonen vil for eksempel ikke arbeide i bedrifter som ikke prioriterer bærekraft. Så utfordringen er å skape et miljø og jobbe med prinsipper som tillater de nye talentene å utvikle seg og prestere på et høyt nivå. Og for å klare det, må vi høre på behovene deres.

Nye studier viser at det viktigste for millenniumsgenerasjonen når de leter etter arbeidsgivere er en balanse mellom god lønn og en følelse av formål og mening i jobben.

Elin Harteliusgrunnlegger av Impact Arena, opplever det samme:

Medarbeidere i dag søker i større grad etter meningsfullhet og vil i større grad utgjøre en forskjell og bidra til en bedre verden.

Tips fra ekspertene: Gi medarbeiderne en stemme og en mulighet til å påvirke hvordan organisasjonen din utvikles. På denne måten kan en genuin følelse av mål og mening bli en del av bedriften, og alle kommer til å kjenne seg enda mer delaktig i organisasjonens framtid.

HR utfordring nummer 2: Hjelpe våre medarbeidere å ta vare på høy energi og motivasjon med hjemmekontor?

Alt i alt har medarbeidernes engasjement minsket mindre enn forventet under pandemien. Nye data fra Forbes viser likevel at hjemmearbeidende er mindre engasjerte enn de som jobber på kontor. Uten den fysiske nærheten til sine kolleger, kan det være vanskelig å opprettholde positivitet og ha et høyt energinivå.

Sara HolmbergHR-Chef i Winningtemp, mener at:

Ser man på arbeidskulturen, har det vært vanskelig for enkelte ledere å holde energien og teamfølelsen oppe når de fleste jobber hjemmefra.

På det nåværende tidspunktet har de fleste bedrifter erstattet praten på pauserommet med digitale treff, og de har teambuildingsøvelser som blir så gode som internettilkoblingen tillater.

Selv om det er viktig å fortsette med disse personlige samhandlingene kan den positive energien raskt slokne. Så hvorfor ikke bruke den korte energiboosten til en aktivitet som styrker teamfølelsen og samarbeidet mellom dine kollegaer?

Lag en plass der de åpent kan prate om hvordan de føler for jobben, både på et individuelt nivå og som et team. Hvilke utfordringer finnes? Hva skal til for mer effektivt samarbeide? Å prate om elefanten i rommet kan frembringe energi. Etterpå kan alle fortsette fremover som et sterkere og mer sammensveiset team

Tips fra ekspertene: Bruk medarbeiderdata som vannhullet som alle kan samles rundt. Se det som et nøytralt, men ærlig startpunkt for mer sårbare diskusjoner.

HR utfordring nummer 3: Skape rom for tilbakevendende refleksjon for individer, team og hele organisasjonen?

Produktivitet er ofte det som anses som det viktigste når vi måler framgang i organisasjoner. Men når vi alltid prioriterer produktivitet er det lett å glemme å reflektere rundt hvor vellykket v produktivitet egentlig er.

Som Elin Hartelius sier:

Refleksjon er et utrolig undervurdert verktøy for utvikling og opparbeiding av en effektiv arbeidskultur.

I mange, mange år har ledere ment at den årlige undersøkelsen som de utførte var den eneste refleksjonen som var nødvendig. Og ja, den oppfyller flere viktige funksjoner. Grupperefleksjon? Check. Individuell refleksjon? Check.

Men fortsatt ser HR-team over hele verden de samme tendensene. Disse årlige undersøkelsene blir en for stor belastning for organisasjonen. De tar lang tid for både medarbeidere og ledere å besvare, og det tar lang tid for bedriftens egne team å samle inn og analysere. Og når analysene er klare, er innsikten utdatert og irrelevante. Heldigvis så begynner denne typen refleksjon å forsvinne i dagens moderne organisasjoner. Ha det, sier vi til denne typen ineffektive årsundersøkelser!

Hvordan planlegger dagens HR-team å møte disse utfordringene, og gjøre refleksjon mer tilbakevendende og relevant i 2022? Det er vanskelig å reflektere over et blankt ark. Det er derfor mange HR-team har begynt å automatisere innsamlingen av tilbakemeldinger fra medarbeiderne samtidig som de vever prosessen inn i arbeidslivet.

I stedet for årlige undersøkelser ser vi en økende popularitet på lettfordøyelige pulsundersøkelser som hjelper medarbeiderne gjennom hele året. Refleksjonen, innsamlingen av tilbakemeldinger og analysen kan da skje nesten samtidig, i sanntid. Man kan se det slik: HR gjennomgår en forandring hvor de ønsker å gjøre refleksjon til en smidig, letthåndterlig prosess som øker sjansen for handling som virkelig utgjør en forskjell.

HR utfordring nummer 4: Få ledere til å delta i utarbeidelsen av fremragende medarbeideropplevelser?

Sandra StrindebornOnboarding & Learning Design Specialist i Induction sier:

Det viktigste akkurat nå er å inkludere alle ledere i strategien for å utarbeide medarbeideropplevelsen. Å hjelpe dem med å forstå hva som er viktig, og deretter jobbe enda mer med lederne for å få resultater fra HR-aktivitetene. Om HR ikke har en bra relasjon til lederne i organisasjonen, kommer ingen av aktivitetene til å bli vellykkede.

Akkurat som i alle andre initiativ, trenger lederne å bli informert om formålet og strategien som ligger bak målene for medarbeiderundersøkelsen. Og de kommer sikkert til å ha behov for litt forklaring om hva dette innebærer når det gjelder gjennomføringen.

I 2022 kommer vi til å se en tettere relasjon mellom HR-avdelingen og ledelsen, og målene for medarbeideropplevelsen kommer til å være tydelige for alle avdelinger og nivåer. Dette arbeidet sikrer at bedriften din virkelig lever opp til verdiene sine.

Tips fra ekspertene: Inkluder ledere når du planlegger eller omdefinerer strategien din, og gi dem verktøy slik at de kan måle og se hvordan det går. Ved å gi dem sanntidsdata om hvordan teamet deres utvikles, og hvilke problemer som oppstår, bidrar du til arbeidet mot de høyeste forretningsmålene.

HR utfordring nummer 5: Skape og vedlikeholde en attraktiv bedriftskultur i dagens hybride arbeidsmiljø?

Under pandemien har alle organisasjoner opplevd et skifte som må tas på høyeste alvor i 2022. De må gi medarbeiderne en høyere fleksibilitet i hvordan og hvor de utfører arbeidet, og samtidig bygge en sterk bedriftskultur. En stor utfordring, men viktig.

Våre HR-eksperter vet at en sterk følelse av tilhørighet kreves for å løse dette paradokset. Alle ansatte må kunne uttrykke seg og få sin stemme hørt. Både av kolleger, ledere og toppledelsen i bedriften. Å få sin stemme hørt er det som skaper følelsen av tilhørighet og tillit, og som samtidig øker sjansen for vellykket fleksibilitet og en positiv bedriftskultur.

Elin Hartelius utdyper:

Lærdommene våre fra i fjor var at kommunikasjon ikke handler om informasjon – det handler om å genuint lytte, og være empatiske og tilstedeværende ledere. Dette er en viktig suksessfaktor for bedrifter som er klare til å ta neste steg.

Det er opp til HR å lage kanaler for tilbakemelding der alle stemmer blir hørt og alle flaskehalser forsvinner. HR-team ser i økende grad etter plattformer som hjelper dem å bygge en prosess der ansatte alltid kan gi tilbakemeldinger og føle seg trygge på at deres meninger blir hørt.

Til slutt

Som oppsummering kan vi si at dette er en spennende og utfordrende tid å jobbe innen HR. Hvis 2020 var et kriseår og 2021 et innovasjonsår, vil 2022 være et byggeår. En tid der vi bygger kanaler for tilbakemelding i sanntid, som hele tiden oppdaterer HR om hvordan medarbeiderne trives. Numeriske målinger og KPI-er som beviser verdien av det som HR leverer til organisasjonen blir den nye normen. Og deres rolle i innovasjon og økonomisk gevinst for selskapet vil utvides.

Arbeider du innen HR? Vi i Winningtemp er her for å hjelpe deg når du skal begynne å bygge nye strategier og prosesser. Vår plattform gir deg det teknologiske grunnlaget som bidrar til å bygge en strategi som alle moderne og fremgangsrike bedrifter kan stole på. Vårt Customer Success-team fungerer som en sparringspartner og kommer med ideer på hvert trinn av reisen. Bestill en demo med oss slik at vi kan utforske mulighetene sammen.

Er du konsulent eller teknisk leverandør som jobber med å styrke HR-team?  La oss snakke partnerskap! Du kan nå meg på matilda@winningtemp.com

Matilda is the Head of Partnerships at Winningtemp.

About the author
Matilda Rydén

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.