Resources
Blog

Motiver medarbeidere på avstand: 6 metoder for å skape en engasjerende arbeidskultur

Camilla Hällström
December 7, 2021
Minutter
Motiver medarbeidere på avstand: 6 metoder for å skape en engasjerende arbeidskultur

Hvordan motiverer du medarbeidere, selv når de jobber på avstand? Koronapandemien resulterte i at flere bedrifter drives med medarbeiderne helt eller delvis på hjemmekontor. Men å engasjere medarbeidere og motivere dem kan føles vanskelig – særlig hvis de er spredt geografisk. Et team som ikke spontant kan samles for en kaffepause eller utveksle idéer i gangene har ikke samme mulighet til å føle seg som en del av gruppen og jobbe mot felles mål. Så, hvordan kan du motivere medarbeidere uavhengig av hvor og på hvilken måte dere jobber? Her er 6 metoder som hjelper deg med å skape en engasjerende arbeidskultur.

Vil du vite mer om hva Winningtemp kan hjelpe deg med? Ta kontakt med oss for en prat!

1. Gjør kommunikasjonen så tydelig som mulig

Studier viser at medarbeidere i gjennomsnitt er mer produktive om de jobber hjemmefra, spesielt når de jobber ut fra en hybridmodell der man fordeler arbeidet mellom kontoret og hjemmet. Men samtidig kan avstandsjobbing påvirke motivasjonen. En undersøkelse som tok for seg hvordan hjemmekontor, forårsaket av koronapandemien, påvirket medarbeideres trivsel viser at arbeidsmotivasjonen sank fra 56 % til 36 %. Et av av de største problemområdene med hjemmekontor er kommunikasjon, og spesifikt at det er vanskelig for de ansatte å vite hva som er forventet av dem hver dag. På kontoret er det samtidig lett for hele teamet å kommunisere med hverandre og dele prioriteringer. Sett opp en tydelig kommunikasjonsplan som viser hvordan og når ledere og medarbeidere kommuniserer for å motivere de ansatte. Spørsmål dere kan stille dere selv er: Har dere et "standup"-møte hver morgen, der dere går gjennom dagens hendelser? Kommuniserer dere mest via e-post eller Slack? Kan de ansatte ha pauser der de fokuserer på arbeidsoppgavene istedenfor å alltid være tilgjengelige?

2. Ha regelmessige oppdateringsmøter

Medarbeidere kan kjenne på mye stress og press når de jobber hjemmefra, spesielt under koronapandemien og i økonomiske nedgangstider. Man er urolig for om arbeidsplassen er i faresonen, økonomisk press og mentalt stress. Foreldre er i en spesielt sårbar situasjon dersom de har barn hjemme. I tillegg tar hjemmekontor bort noen av fordelene med å jobbe samlet på et og samme sted. Man føler ikke at man har samme utveksling med de andre i teamet, og det er lett å miste fokus på formålet med jobben. Hvis man heller ikke føler at man utvikler seg og lærer av teamet sitt eller får påskjønnelse for arbeidet, kan ansatte raskt føle seg umotiverte. Hvordan kan du skape mer tilhørighet med de andre i teamet? Hvordan kan du vise at hver rolle har en viktig hensikt i deres organisasjon? Avhold regelmessige (for eksempel ukentlige) møter hvor dere svarer på spørsmålene:

  • Hvilke oppgaver fokuserer du på akkurat nå?
  • Trenger du ekstra støtte med noe? Hvordan kan vi hjelpe deg?
  • Hva er du mest stolt over denne uken? Hvorfor?
  • Hva er dine mål for denne uken? Hvordan kan det bidra til at hele teamet lykkes?

3. La ansatte eksperimentere og løse problemer

Når du lager et fungerende arbeidsmiljø for hjemmekontor, skal du til en viss grad fokusere på prosesser og regler. Rammer er nødvendig for at de ansatte skal prestere på den beste måten. Men hvis prosessene er for strenge, kveler de kreativiteten og dreper motivasjonen. Gi istedet rom for at medarbeideren (i tillegg til sine normale arbeidsoppgaver) kan eksperimentere og løse problemer. I boken “Primed to Perform” (2015) viser forfatterne Neel Doshi og Lindsay McGregor hvor effektivt det kan være å la medarbeidere løse problemer for å motivere de ansatte. Under finanskrisen i 2008 jobbet Doshi og McGregor med team i finansbransjen.  I denne perioden var det helt enkelt mange bedrifter som ikke visste hvordan de skulle forholde seg til den nye situasjonen. De klarte ikke omstillingen, og bukket i verste fall under. Samtidig presterte teamene som Doshi og McGregor jobbet med 200 % bedre enn gjennomsnittet. Motivasjonen økte med hele 45 prosentpoeng. For å identifisere problemer og skape en kultur der medarbeidere føler at de kan takle og løse problemer, kan du diskutere med ditt team hvordan dere kan:

  • Bedre betjene kundene og effektivt løse deres problemer.
  • Identifisere noe som ikke fungerer nå og løse det.
  • Vokse til tross for de rådende omstendighetene.

4. Bygg bedriftskulturen på avstand

Et av de største problemene med hjemmekontor  er at mange medarbeidere føler seg ensomme. Motivasjon og arbeidsglede går hånd i hånd – ensomme og isolerte ansatte kommer før eller senere til å føle seg umotiverte. Her gjelder det å bygge en bedriftskultur der medarbeiderne føler seg inkludert. Dere kan for eksempel ha en kommunikasjonskanal hvor medarbeidere kan dele nyheter, suksess og morsomme memes, hvis det passer inn i deres kultur. En annen idé er å avholde distansearrangementer, som After Work-events eller workshops. Ukentlige idrettsarrangementer på avstand (for eksempel yogaklasser) kan være en veldig effektiv måte å bygge kultur på, for ikke å nevne vennskapelige utfordringer, som løpekonkurranse eller spillkvelder. Arrangementene må selvfølgelig ta hensyn til ulike hindre for å delta. Det kan være vanskelig for foreldre å ta en frikveld, mens personer med nedsatt funksjonsevne kanskje trenger støtte for å delta på idrettsarrangementer.

5. Vis at du verdsetter motivasjon og engasjement – mål det!

Hva en bedrift måler gir sterke signal om hva bedriften verdsetter. Vis de ansatte at dere verdsetter motivasjon og engasjement ved å måle det med et digitalt verktøy. Med vårt eget verktøy kan du måle temperaturen på deres arbeidsplass for å se hvordan engasjementet ser ut. Hvis temperaturen går ned, finnes det forbedringspotensial – og du kan enkelt identifisere team som ikke har det bra.

Du kan også lage avstemninger, der du sammen med medarbeiderne går gjennom hva det er som øker eller reduserer deres motivasjon. Dere kan lage en liste over gjøremål og implementere endringer som bidrar til å holde motivasjonen på et høyt nivå. En av våre kunder, Heimstaden,  har hatt skyhøye motivasjonsverdier gjennom hele koronapandemien. Som Heimstadens HR-avdeling forklarer kunne de kjappere identifisere problemområder ved hjelp av Winningtemp: 

“Vi begynte å sende ut spørsmålene hver andre uke, noe vi også bestemte oss for å gjøre en stund fremover. Da får vi også informasjon vi nok ikke ville fått ellers. Neste gang det blir krise, selv om den ikke blir like stor som covid-19, vet vi hvor verdifullt det er å sende ut ekstra spørsmål og finne ut hvordan folk har det.”

6. Marker arbeidsdagens slutt hver dag

Til slutt var en av effektene, i løpet av månedene med koronapandemien, at flere jobbet mer enn det de normalt skulle ha gjort. Overarbeidede medarbeidere kan kjapt miste gnisten, så det er av største betydning at du som arbeidsgiver går inn og skaper tydelige rammer. Avslutt dagen på en tydelig måte for å gjøre det enklere for de ansatte å skille mellom jobb og fritid. Ha en Teams-samtale eller send ut en forhåndsdefinert e-post og be medarbeiderne om å unngå å bruke chatter og lignende sent på kvelden. Slik skaper du fornøyde medarbeidere som føler seg motiverte og presterer bedre.

For en gjennomgang av Winningtemp, kontakt oss i dag!

Camilla är Content Writer på Winningtemp med en stark tro på det Bill Gates säger om att innovation är till för var och en. Hennes passion är att hjälpa företag att uppnå deras fulla potential och skapa värde för alla.

About the author
Camilla Hällström

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.