Resources
Blog

Hva betyr mest når du velger en plattform for medarbeiderengasjement? 

Alice Henebury
February 7, 2023
9
Minutter
Hva betyr mest når du velger en plattform for medarbeiderengasjement? 

14 prioriteringer til valg av plattform for medarbeiderengasjement

Den rette plattformen for medarbeiderengasjement vil hjelpe deg i å få innsikt over hva dine ansatte føler for jobben, og kunne ta praktiske skritt for å gjøre opplevelsene deres mer positive.

Når du bruker dette riktig, vil du kunne oppleve mye lavere omsetning, stress og utbrenthet, og høyere arbeidstilfredshet, produktivitet og engasjement. Du vil skape en organisasjonskultur der alle kan yte sitt beste.

 

Alt dette avhenger av å velge riktig verktøy for medarbeiderengasjementet – og det er mange alternativer.  

 

Under finner 14 prioriteringer, som vi mener er de viktigste. Du kan også laste ned denne artikkelen som en kort sjekkliste for senere bruk:

 

14 prioriteringer for en plattform for medarbeiderengasjement

 

1 – Pulsundersøkelse 

Årlige undersøkelser er utdaterte og ineffektive. Pulsundersøkelser tilbyr kontinuerlig innsikt hele året, slik at du kan forstå den utviklende medarbeideropplevelsen.

 

2 – Kvantitativ og kvalitativ innsikt   

Kvantitativ og kvalitativ medarbeiderinnsikt har styrker og svakheter. De fleste undersøkelsesverktøy er laget slik at du må velge mellom dem: det beste er derimot å bruke begge.

 

3 – Garantert anonymitet  

Verdifull innsikt blant de ansatte avhenger av et miljø med psykologisk trygghet og tillit. Anonymitet er en forutsetning.

 

4 – Sterk vitenskapelig legitimasjon 

Plattformen din for medarbeiderengasjement må være forankret i vitenskap rundt suksess. 

 

5 – AI-assisterte spørsmål  

En god plattform for medarbeiderengasjement leverer ikke blindt et statisk spørsmålskriv. Den bruker AI til å sende relevante oppfølgingsspørsmål til forskjellige mennesker til forskjellige tider.  

 

6 – Smart segmentering av arbeidsstyrken 

Se etter teknologi for medarbeiderengasjement, som lar deg sende tilpassede spørreundersøkelser til ulike arbeidsstyrkesegmenter, slik at du kan avdekke problemer ulike grupper kan møte.   

 

7 – Visuelle resultater i sanntid 

Bedre engasjementsdata er fortsatt bare data. For å være meningsfull, bør den rette plattformen trekke data inn i validerende visuelle resultater, i sanntid. 

 

8 – Benchmarking 

Velg en plattform som legger til rette for enkel intern og ekstern benchmarking, slik at du enkelt kan forstå hvordan medarbeiderne dine jobber og utvikler seg. 

 

9 – Vekt på handling 

En flott plattform gjør det enkelt for ledere å handle på engasjementsdataene dine, med intelligente handlingsforslag og arbeidsflyt. 

 

10 – Medarbeidernes anerkjennelse  

Se etter en plattform som gjør peer-to-peer (P2P) på en enkel måte,for å øke lagånden, styrke samarbeidet og oppmuntre til en kultur der alle føler seg verdsatt.

 

11 – Brukersentrert design    

Den riktige plattformen må være intuitiv og brukervennlig, slik at de ansatte synes det er enkelt å gi tilbakemelding.  

 

12 – Styrking av ansatte    

En god plattform bør sette medarbeidere i førersetet, ikke bare behandle dem som en kilde for tilbakemeldinger. Velg en plattform som styrker selvledelse. 

 

13 - Støtter bedre 1:1    

Se etter programvare for medarbeiderengasjement som gjør en-til-en kommunikasjon bedre for begge sider, for å frigjøre potensialet i dette styringsverktøyet.

 

14 – En fantastisk kundeliste og bevist avkastning     

Den rette leverandøren vil ha en lang liste med fornøyde kunder som nyter fantastiske resultater.

 

 

I gjennomsnitt har personer som har brukt Winningtemp i mer enn ett år:

 

·      Lavere gjennomtrekk av ansatte 

·      Redusert negativt stress på arbeidsplassen 

·      Økt tilfredshet på arbeidsplassen 

·      Økt jobbtilfredshet

Bestill en demo for å lære hvordan Winningtemp kan fungere for deg.

Alice is the Global Content Directory at Winningtemp and is passionate about creating excellent resources to help HR professionals engage their employees.

About the author
Alice Henebury

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.