Resources
Blog

3 trinn for økt strategisk fokus i pandemien

Anders Holmquist
September 29, 2021
Minutter
3 trinn for økt strategisk fokus i pandemien

Pandemien har vært en revolusjonerende tid som har medført en rekke endringer for en rekke organisasjoner. Konsekvensene kan bli seriøse dersom selskaper ikke samler inn data om velvære blant medarbeiderne, og hjelper med å tilpasse til den nye normale tilstanden som muligens er rett rundt hjørnet.

Har du spørsmål til Winningtemp? Skriv inn informasjonen din her!

Hvordan bør organisasjoner gå over til økt strategisk fokus i pandemien?  

Mange ledere vitner om at hovedfokuset har vært på operasjonelle og taktiske spørsmål, mens de strategiske spørsmålene har blitt ignorert. Dette samtidig som det har medført utfordringer å lede og utvikle personalet ved fjernarbeid. I følge SSB jobbet drøyt 40 prosent hjemmefra i løpet av årets første kvartal, noe som stilte høye krav til digital kompetanse og selvledelse.

Samtidig gir mange ledergrupper uttrykk for at de ikke fikk reflektert godt nok rundt situasjonen. Dilemmaet for mange virksomheter er at de må begynne å jobbe mer strategisk, i et miljø som har endret seg på kort tid og vil fortsette å endre seg.

Med dette utgangspunktet presenterer vi en enkel tretrinnsmodell som kan inspirere ledergrupper til å reflektere og mobilisere før overgangen til en ny normal tilstand:

Strategisk fokus ved å se oss tilbake til 2019

Hvilke viktige verdenshendelser, trender og mål kan vi se tilbake på fra 2019? Ikke minst på områder som globalisering, digitalisering og bærekraft. Bærekraft begynte å komme på toppen av politiske agendaer (mye takket være Greta Thunberg og debatter om utslipp i luftfarten) og flere og flere selskaper skapte en tydeligere bærekraftsprofil.  

Vi ser også eksempler på at automatisering i produksjonen får ny fart i pandemien, noe som betyr at selskaper kan flytte produksjonen nærmere hjemmene sine.

Å se tilbake og huske hva som skjedde i verden og i organisasjonen før pandemien inntraff, er sentralt for å forstå hvilke endringer som har skjedd og vil skje etter hvert som pandemien gradvis forsvinner fra samfunnet.

Strategisk fokus med å designe fremtidsscenarier

Det er vanskelig å forutsi fremtiden, ikke minst under en pågående pandemi. En god metode når usikkerhetsfaktorene er mange, er å jobbe med scenarier for å skape en felles plattform om hva som kan skje.  

En enkel måte er å lage tre forskjellige scenarier:

1. Det blir stort sett som før

2. Det vil bli verre i årene som kommer

3. Det blir en blanding av disse to scenariene

Et godt tips er å arbeide med eksterne faktorer utenfra og inn til din bransje, og deretter ned til din egen virksomhet. I helsevesenet arbeides det for eksempel aktivt med å utvikle forskjellige scenarier for tidene fremover, som en beredskapsplan for hvordan pandemien utvikler seg.  

Husk å reflektere og skape et felles syn mot nye mål

Vi vil på en eller annen måte leve med pandemien og dens virkninger en stund fremover. Lederteam må finne nye verktøy for refleksjon og utvikling ettersom dagens situasjon kan endre seg raskt.

Sett av tid til å reflektere over spørsmål som nedenfor:

  • Hvordan har vi blitt påvirket av distansering, og hvordan skal vi jobbe eksternt og med digitalisering i fremtiden?
  • Hva trenger vi å fikse, utvikle eller holde oss til?
  • Hvordan utvikler vi våre lederegenskaper før overgangen til det nye normalen?
  • Hvordan kan vi styrke oss selv som gruppe og organisasjon så vel som arbeidsmiljøet vårt, basert på erfaringene vi har fått og utviklingen vi ser?

Ovenfor er eksempler på innledende spørsmål for å hjelpe organisasjoner med å flytte fokus fra reaktivitet til proaktivitet. Det er essensielt å finne en god struktur for gjennomgang av disse spørsmålene. Dette fordi hvert punkt kan bidra til strategisk utviklingsarbeid etter pandemien. Vi ser nå eksempler fra ledergrupper som planlegger å øke antall møter - hvor halvparten vil være digitale og halvparten ansikt til ansikt - og at formatet på disse møtene vil kunne endre seg.

Det er på tide at organisasjoner begynner å reflektere over den fremtidige arbeidsplassen. Blant annet ved å opprettholde og utvikle sine evner, samt fokus på mobilisering for å skape en velstående organisasjon som fortsetter å vokse og tilpasse seg.

Dette er et gjesteblogginnlegg av Anders Holmquist, grunnlegger av do-be consulting. Do-be consulting støtter ledergrupper og bedrifter for å identifisere endringsbehov og deretter implementere beslutninger.  

Kunne du tenke deg en kort gjennomgang med Winningtemp? Skriv inn opplysningene dine her og vi kontakter deg!

Anders Holmquist är grundare av do-be consulting och har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med allt från omvärldsanalys och strategiutveckling till genomförande och måluppfyllelse.

About the author
Anders Holmquist

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.