GUIDER

Inspirerende guider og ebøker

Medarbeiderengasjement - skiftet og fokus i fremtiden
Medarbeiderengasjement 2.0
Medarbeiderengasjement - skiftet og fokus i fremtiden

Det har aldri vært vanskeligere å opprettholde et høyt nivå av medarbeiderengasjement i bedriftene. Men det har heller aldri vært viktigere. Med et lavt medarbeiderengasjement risikerer du at medarbeiderne slutter, at produktiviteten synker og derav at bedriftens økonomi forverres. Les mer om hvordan du skaper et bærekraftig medarbeiderengasjement her.

Download Free eBook
47 spørsmål du bør benytte i en medarbeidersamtale
Mal for medarbeidersamtaler - spørsmål og ulike dialoger - les mer her!
47 spørsmål du bør benytte i en medarbeidersamtale

Engasjerende utviklingssamtaler er avgjørende for å bygge relasjoner med medarbeidere og motivere dem. Last ned de mest effektive spørsmålene for medarbeidersamtaler for å holde produktive utviklingssamtaler.

Download Free eBook
Forskningen bak Winningtemps valgfrie spørsmål
Spørsmålene du bør stille for å bygge en moderne og effektiv bedrift
Forskningen bak Winningtemps valgfrie spørsmål

I Winningtemp har du lenge kunne bruke spørsmål fra 9 ulike forskningsbaserte spørsmålskategorier, og nå har vi gitt deg muligheten til å legge til 5 helt nye spørsmålskategorier!

Download Free eBook
Selvledelse – konkrete tips til organisasjoner, ledere og medarbeidere
LÆR HVORDAN SELVLEDELSE FØRER TIL ET MER EFFEKTIVT LEDERSKAP OG BEDRE TRIVSEL FOR MEDARBEIDERE
Selvledelse – konkrete tips til organisasjoner, ledere og medarbeidere

Hvordan leder du deg selv på best mulig måte? Og hvordan inspirerer du dine medarbeidere til å ta kontroll over deres egen selvledelse? I denne guiden lærer du om hva som kreves av en moderne leder, og du får konkrete verktøy for hvordan du kan begynne å jobbe med selvledelse i dag.

Download Free eBook
5 effektive steg til en digitalisert pre- og onboardingsprosess av nyansatte
Onboardingprosess av nyansatte
5 effektive steg til en digitalisert pre- og onboardingsprosess av nyansatte

En effektiv pre- og onboardingsprosess av nye medarbeidere kan redusere personalomsetning, øke lojalitet og medarbeiderengasjementet betydelig. Hva annet kan du lære? Du kan digitalisere og automatisere prosessen. Her er guiden som viser deg hvordan.

Download Free eBook
9 forskningsbaserte kategorier til en sunn bedrift
HVA GJØR DU FOR Å SKAPE EN VELLYKKET BEDRIFT?
9 forskningsbaserte kategorier til en sunn bedrift

Hvordan kan du jobbe mot en vellykket bedrift? Forskning viser at vellykkede bedrifter kan øke sin lønnsomhet med hele 25%. I denne guiden vil vi dele 9 forskningsbaserte kategorier som danner grunnlaget i vår plattform. Disse vil bidra med å forebygge sykefravær, øke engasjementet og øke produktiviteten blant dine ansatte.

Download Free eBook
FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater