No items found.
close
FORSKNINGEN BAKOM

Det bästa av vetenskap, dataanalys och teknik

Vi hjälper dig att mäta det som är viktigt och att agera på insikterna. Använd data för att minska medarbetarnas stress, frånvaro samt personalomsättning, samtidigt som engagemang och välmående ökar.

En plattform som utvecklats i samarbete med en världsledande forskningsinstitution

Som en del av målet att revolutionera arbetet med medarbetarengagemang har vi samarbetat med Leif Denti, Fil.Dr. (Innovation Leadership and Management) vid Göteborgs universitet.

Vårt forskningsprojekt gjorde det möjligt för oss att förstå mer om vilken data som verkligen betyder något vid antaganden om människors upplevelser. Detta innebär att vi kan föreslå intelligenta åtgärdsplaner för att minska stress, frånvaro och personalomsättning, samtidigt som välmåendet ökar.


Var säker på att du ställer rätt frågor

Huvudsyftet med Leif Dentis forskning var att ta reda på vad för data som var viktig, så att vi kunde säkerställa att Winningtemps undersökningar mäter det som verkligen betyder något.

Forskningen hämtades från studier som ingår i databaserna Web of Science, Business Source Premier och PsycInfo, vilket innebär att det har gått att hitta konkreta bevis för relevansen av att mäta specifika faktorer.

Slutsatsen är att du kan känna dig säker på att du får de svar du behöver och rekommendationer du kan lita på, eftersom vi vet att vi ställer rätt frågor.


Resultatet?

9 faktorer som mäter engagemangsnivåerna i hela ditt företag
1.

Ledarskap

Read More

Ledarskap inkluderar en medarbetares uppfattning om hur teamet, verksamheten, och den personliga karriären hanteras. Små saker – som vanliga tu man hand-samtal via Winningtemp-plattformen – kan ha en avsevärd påverkan på välbefinnandet för en hel verksamhet.

Read Less
2.

Autonomi

Read More

Autonomi är en medarbetares möjlighet att agera med kontroll, val och frihet. Det innebär att medarbetare kan kontrollera viktiga aspekter av sitt arbete, till exempel hur de använder sin tid, och ger dem friheten att välja hur de utför sina dagliga uppgifter.

Read Less
3.

Personlig utveckling

Read More

Personlig utveckling är de möjligheter som finns för en medarbetare att utvecklas inom arbetsrelaterad kunskap, kompetens och förmågor, samt personlig effektivitet, lagarbete, och ledarskap. Det kan också innefatta icke-arbetsrelaterade aktiviteter, som att uppnå balans mellan arbete och privatliv, produktivitet och stresshantering.

Read Less
4.

Meningsfullhet

Read More

Meningsfullhet avser en medarbetares känsla av syfte, däribland samhörigheten de känner till sitt arbete och motivationen att göra sitt bästa för verksamheten. Genom ett starkt ledarskap kan en verksamhet skapa en stadig grund för personlig utveckling, förtroende, laganda, deltagande och mening.

Read Less
5.

Delaktighet

Read More

Delaktighet inkluderar hur engagerade medarbetare är i den dagliga verksamheten, i vilken utsträckning de fungerar som ambassadörer och deras engagemang i beslutsprocesser.

Read Less
6.

Arbetssituation

Read More

Arbetssituation avser vad medarbetare utför, inklusive uppgifternas karaktär, deras psykologiska och fysiska krav, hur de belönas, omfattningen av deras arbetsbelastning samt hur rättvist den fördelas. Man måste även ta hänsyn till negativa faktorer, som arbetsrelaterad stress.

Read Less
7.

Arbetsglädje

Read More

Arbetsglädje omfattar en medarbetares känslor inför sitt arbete, liksom deras hållning gentemot sin arbetsgivare. Ett bra sätt att höja medarbetarnöjdhet är att använda system där en anställd kan känna sig uppskattad för sitt arbete genom möjligheten att ge öppet beröm för en kollegas prestationer.

Read Less
8.

Engagemang

Read More

Engagemang avser hur engagerade medarbetare är med avseende på sitt arbete och i vilken utsträckning de strävar efter att hjälpa företaget att uppnå sina mål. Medarbetare som inte är engagerade kommer att vara mindre lojala mot sina arbetsgivare, ha högre frånvaro och vara mindre hängivna.

Read Less
9.

Teamkänsla

Read More

Teamkänsla är den energi som kommer fram när ett team arbetar tillsammans. Det kan vara känslor av stolthet, tillhörighet, engagemang, tacksamhet och vilja att göra det lilla extra för att stötta teamet och verksamheten i stort.

Read Less

En ISO-certifierad, kompatibel och säker lösning

Vi tar datasäkerhet på största allvar också.

All kunddata behandlas och säkras inom Europa by AWS, och alla personuppgifter är pseudonymiserade. Vi har även två ISO-certifikat: 27 701 & 27 001, och vi följer Post-Schrems II.

Lösningar för medarbetarengagemang och data du kan lita på

Använd dig av datadrivna insikter för att känna dig säker på ditt nästa drag.