No items found.
close
StärkER HR-teamet

En gamechanger för HR-team

Locka rätt personer, få dem att vilja stanna kvar och skapa en stark företagskultur.

Mindre administration, mer inspiration

Ägna mindre tid åt att samla in data från manuella undersökningar och mer tid på att driva förändringen av företagskulturen framåt. Winningtemps pulsmätningar tar mindre än 8 sekunder och vår genomsnittliga svarsfrekvens är 95 %, så du kommer inte att behöva jaga svar.

Uppnå ditt mål för medarbetarnas välbefinnande och stärk företagskulturen. Vår plattform gör att du kan visualisera engagemangsnivåer, få tillgång till viktig feedback från medarbetare i realtid och spåra effekterna av HR-initiativ.

Gör medarbetarna till företagets främsta styrka

Vår temperaturmätning i realtid ger dig en tydlig översikt över hur nöjda medarbetarna är, hjälper dig att proaktivt hantera problem som påverkar deras välbefinnande och visar högre chefer påverkan från HR-arbetet.

Winningtemps automatiska undersökningsmotor gör att medarbetarna kan göra sig hörda och våra åtgärdsplaner kan hjälpa dig att omvandla feedbacken till konkreta mål.

Förebygg i stället för att lappa och laga

Locka och håll kvar de främsta talangerna.

Winningtemp hjälper dig att identifiera och förstå vilka medarbetare som kan tänkas lämna. Få reda på när det finns risk för talangomsättning i din verksamhet, djupare förståelse för varför det händer och konkreta förslag på vad du ska göra härnäst.

Hjälp chefer att bli bättre ledare

HR-teamen får insikter i realtid för att förstå hur ledarna presterar på olika avdelningar. Winningtemp ger även chefer verktyg för bättre kommunikation, för att ge och ta emot konstruktiv feedback och utveckla teamens potential.

Mät verksamhetens temperatur under hela de anställdas livscykel

Färdiga mallar för onboarding och offboarding fångar intuitivt viktiga ögonblick under de anställdas tid på företaget.

atom icon

Främja alla medarbetares välmående och psykiska hälsa

Ingenting slår en personlig avstämning. Winningtemps banbrytande teknik underlättar för de anställda att ge feedback, tack vare anonyma pulsmätningar, säkra chattportaler och säkra whistleblowing-funktioner. Nu kan medarbetare göra sig hörda på ett säkert sätt i frågor som påverkar deras jobb.

Funktioner för HR

AI-driven medarbetarundersökningar

Handlingsplaner med mätbar effekt

Temperaturmätning i realtid

Medarbetarsamtal

Insikter och smarta prediktioner

Säker och anonym 2-vägschatt

Upptäck hur Winningtemp kan hjälpa ditt team

Vi vill hjälpa HR-team att få ut mesta möjliga av sina medarbetare. Kontakta oss om det låter intressant.