Verktøy for Medarbeiderundersøkelse

Vet du hvorfor det er så viktig å bruke verktøy for medarbeiderundersøkelser? Vel, la oss utforske det sammen. Dette verktøyet gir deg faktisk verdifull innsikt i hvordan dine ansatte opplever jobben sin.

Download report

Hva kan du måle med verktøy for medarbeiderundersøkelse?

La oss dykke litt dypere. Vi er her for å hjelpe deg med å måle de aspektene som virkelig betyr noe. Hvordan kan vi oppnå dette? Ved å bruke data til å redusere stress, begrense sykefravær og minimere turnover, samtidig som vi bygger opp engasjement og tilfredshet. Alt dette er basert på solid vitenskap og drevet av topp moderne teknologi.

Vi har samarbeidet med Leif Denti, en ekspert innen innovasjon, ledelse og forskning ved universitet i Gøteborg. Sammen har vi dykket ned i dataene for å forstå nøyaktig hva som påvirker dine ansattes atferd.

Hvordan går du frem med bruk av verktøy for medarbeiderundersøkelse?

Så, hvordan kan du implementere disse verktøyene i din organisasjon? Svaret er enkelt: Spør de ansatte! Bruk spørreskjema, helst i kombinasjon med hyggelige 1-1. Dette gjelder både store og små bedrifter. Husk imidlertid å bruke validerte måleskalaer som er basert på forskning for å sikre pålitelige resultater.

Hva skjer med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen?

Når alle dataene er samlet inn gjennom verktøyet for medarbeiderundersøkelsen eller arbeidsmiljøundersøkelsen, hva gjør du da? En god rapport fra et pulsmålingsverktøy vil kaste lys over både styrker og svakheter i din organisasjon, enten det er på bedriftsnivå eller for hver enkelt avdeling. Resultatene påvirker beslutninger på ulike nivåer i organisasjonen, fra toppledelsen til mellomledere og ansatte.

Mellomledere som praktiserer agil ledelse har ofte ansvar for å utvikle sin egen avdeling, mens toppledelsen tar ansvar for helhetlige tiltak som kan påvirke hele organisasjonen positivt.

Har du lyst til å lære mer om hvordan vårt lederverktøy for medarbeiderundersøkelse kan hjelpe din organisasjon med å skape et enda bedre arbeidsmiljø der du kan redusere sykefravær? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med oss for en uformell prat, og vi deler mer informasjon og svarer på eventuelle spørsmål du måtte ha. Vi ser frem til å hjelpe deg med å ta medarbeiderengasjementet til nye høyder. Kontakt oss i dag, og la oss sammen skape en enda bedre organisasjonskultur for dine medarbeidere.

Interessert i Winningtemp

Hvis du vil lære mer om hvordan Winningtemp kan hjelpe deg med å forbedre medarbeiderengasjementet ditt, hvorfor ikke ta en titt på verktøyet vårt i aksjon?