100% fokus på selvledelse

by
Emma Nilsrud
January 12, 2022
3 MIN READ
100% fokus på selvledelse

Det finnes ikke lenger plass til sjefen som kan alt og vet best. Begrenset med tid og økt krav til kvalitet gjør at ledelse må utføres på en annen måte enn før for å møte kravene til effektivitet.

Selvledelse forflytter eierskapet mer ut til medarbeideren  

I dette nye lederskapet vokser selvledelse frem som en bærende del. Det unike med selvledelse er naturlig nok at det er en form for bevisste forbedringer som er like viktige for lederen som for medarbeiderne. 

Dette handler om å forflytte eierskapet og utviklingen enda mer ut til medarbeiderne, og ha nok tillit til at menneskene i organisasjonen har kunnskap, omdømme og vilje nok til å gjennomføre sitt arbeid på en god nok måte – uten detaljstyringen fra sine ledere.

- forklarer Carl Jacobsson, Vice President Customer Success i Winningtemp.

Nettopp det vi i Winningtemp hjelper med er at virksomheter kan forstå medarbeideres behov, utfordringer og motivasjonsnivåer i sanntid gjennom anonyme medarbeiderundesøkelser

Hvordan kan selvledelse fungere optimalt?

Det er denne helt unike innsikten i egen organisasjon som er en helt åpenbar forutsetning for å kunne få selvledelse til å fungere optimalt.

Vi vil med kunnskap, hjelp og støtte sørge for å styre selvledelse ut i hele organisasjonen, ut til medarbeiderne og ut i bedriftens blodomløp.

- fortsetter Jacobsson.

Selvledelse gjennom hele organisasjonen har en hel rekke fordeler. Det kan være helt avgjørende for utviklingen, forbedringen av resultatene og ikke minst effektiviteten.

Men for at både medarbeidere og ledere skal finne sine nye roller, trenger de gode verktøy og god støtte.

- mener Carl Jacobsson.

Er du usikker på hvordan Winningtemp kan hjelpe din bedrift? Ta kontakt med oss i dag for en gjennomgang

Pandemien har tvunget oss til å fokusere på selvledelse

Utfordringene har kommet med stadig sterkere kraft etter hvert som virkningene av pandemien har fått rotfeste i norske virksomheter. Det er blitt stadig vanskeligere å være leder når vi får nye hybride arbeidsplasser i kombinasjon med fortsatt utstrakt bruk av hjemmekontor. I dette bildet er lederrollen nødt til å fremstå med en annen tyngde og et nytt innhold.

Fokus for lederne handler nå i større grad om å synliggjøre, tydeliggjøre og muliggjøre. For å få alt dette til å fungere for alle behøver virksomhetene en trygg kultur og et arbeidsmiljø som tar vare på menneskene.

- fortsetter Carl Jacobsson.

7 råd for å bygge tillitten i bedriften

Carl Jacobsson har disse syv gode rådene å komme med for å bygge nettopp denne helt avgjørende tilliten i hele organisasjonen:

  1. Informer tydelig om visjoner, rammer, mål og forventninger.
  2. Oppmuntre til konstruktiv dialog og benytt muligheten til å snakke om problemene.
  3. Aksepter at vi alle gjør mindre feil, ta tak i de som er alvorlige.
  4. Tilstedeværelse er helt avgjørende i hverdagen.
  5. Ha fokus på å skape psykologisk trygghet hver eneste dag.
  6. Bygg team over grensene.
  7. Vær raus med å berømme utvikling og gode resultater.

Vil du vite mer om Winningtemp? Du er veldig velkommen til å kontakte oss for en samtaleMORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
Engasjer de ansatte før vi går over til 2023! 
Engasjer de ansatte før vi går over til 2023! 

Få flere ideer til hvordan du kan engasjere ansatte! For en oppmøtebasert bedrift betyr dette at man må være veldig tydelig på når de ansatte bør jobbe hjemmefra. Og hvorvidt det forventes at de jobber hjemmefra dersom rollen deres tillater det.

Chelsea Milojkovic
Chelsea Milojkovic
March 23, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater