Slik kan du finne ut hvordan det står til med onboarding av nyansatte – og ta grep

by
Emma Nilsrud
January 11, 2022
3 MIN READ
Slik kan du finne ut hvordan det står til med onboarding av nyansatte – og ta grep

Mange ledere vet egentlig ikke hvordan det står med onboarding av nye ansatte i egen avdeling eller bedrift. Men det finnes et enkelt verktøy som kan hjelpe deg – og som kan sørge for at du unngår å gjøre de mest kostbare og unødvendige feilene.

Lurer du på hva Winningtemp egentlig kan hjelpe deg med? Les mer om oss her og ta gjerne kontakt!

Problemstillinger med onboarding

La oss ta to helt konkrete problemstillinger som mange vil kjenne seg igjen i, eller som man med stor sannsynlighet vil kunne bli en del av.

Du har allerede ansatt en medarbeider som du har ønsket deg inn i organisasjonen, men etter kort tid der du starter onboarding prosessen kommer vedkommende til deg som leder bare for å fortelle at hun har fått en annen jobb og vil levere sin oppsigelse.

For mange ledere vil en slik beskjed komme som lyn fra klar himmel. Dine forsøk på å overtale vedkommende hjelper lite, fordi du allerede er på etterskudd. Den ansatte er langt foran deg i løypa, og har allerede begynt å fokusere på sin nye jobb. Onboarding prosessen blir derfor avsluttet. 

Din umiddelbare reaksjon og oppgave blir å rulle i gang en helt ny rekrutteringsprosess. Det skulle i bunn og grunn vært helt unødvendig, fordi det allerede er gått med mye tid, penger og ressurser i hele organisasjonen til å få vedkommende på plass.

Glipp på det viktigste med onboarding

Situasjonen viser at rutiner og systemer for oppfølging av vedkommende både før i onboarding, under og etter ansettelse ikke var gode nok. Det meste ble gjort helt tilfeldig.

Med vårt digitalt verktøy vil ikke dette lenger være et scenario du som leder trenger å engste deg for. Da ville du for lengst ha identifisert svakhetene i onboarding av nyansatte, og at prosessen ikke er slik den bør være.

Du og resten av ledelsen i bedriften hadde med bakgrunn i denne kunnskapen gjort nødvendige endringer og forbedret rutinene.

Som en del av denne forbedringsprosessen ville du ha innført et faddersystem i onboarding for alle nyansatte. Du hadde vært trygg på at flere enn deg var opptatt av at den nye medarbeideren skulle få muligheten til å bli en del av laget – akkurat slik intensjonen hadde vært.

Det du ikke visste

I avdelingen du leder ser alt ut til å være helt fint. Medarbeiderne gjør det de skal, og du er fornøyd.

Men når en representant fra HR-avdelingen oppsøker deg og forteller at en av dine nøkkelmedarbeidere vil bli sykmeldt i minst tre måneder på grunn av utmattelse, så er du på ingen måte forberedt. Du har ikke merket noe.

Virkeligheten ville ha vært en helt annen, og du ville aldri fått en slik utfordring rett i fanget, dersom de digitale systemene hadde vært på plass.

Med støtte fra oss i Winningtemp vil du håndtere tilbakemeldinger fra dine ansatte på løpende bånd, ville du allerede for tre uker siden ha oppdaget at en av dine ansatte ikke hadde det så greit på grunn av stress og generelt dårlig tilstand. Det ville ha gitt deg en mulighet til – på generelt grunnlag – å ta opp press og arbeidsmengde med alle medarbeiderne på et fellesmøte.

Helt nye løsninger sammen

På nettopp denne måten fikk medarbeideren en åpning til å komme med sine problemer: Mye stress på jobben i kombinasjon med en vanskelig situasjon hjemme, gjorde at det rett og slett hadde blitt for mye.

Sammen med bedriftshelsetjenesten kunne dere finne nye løsninger, og legge til rette for en hverdag med færre arbeidsoppgaver og færre arbeidstimer i en kortere periode. På denne måten kunne dere teste ut endringene og evaluere, for deretter å justere kursen igjen.

Forhåpentligvis kom endringen til rett tid, nettopp fordi du som leder fikk kunnskap før det var for sent.

Per Carlsson i NetonNet forklarer:

«Med Winningtemp kan vi oppdage disse signalene på et tidlig stadium slik at vi kan fokusere på de riktige tingene til riktig tid.»

Ved å benytte denne tilnærmingen i kombinasjon med bakgrunnsdata fra egen organisasjon, vil flere klare å stå i jobb, være på jobb, og unngå sykdom – selv om hverdagene noen ganger gjennom livet kan være ekstra utfordrende.

Enkel og uvurderlig hjelp med onboarding eller i andre situasjoner

La det aldri være noen tvil: Det er alltid dine medarbeidere som best vet hvordan det står til, både når det gjelder dem selv og sine nærmeste kolleger. Den kunnskapen er det vanskelig å få tak i hvis tilstedeværelsen din som leder ikke er til å kjenne og føle på hver eneste dag, hele året. For eksempel gjennom medarbeidersamtaler. Likevel kan du se at prosessen med onboarding bør forbedres – nettopp for å spare penger og tid. 

Akkurat her glipper det for veldig mange, selv om ambisjonene og intensjonene er de aller beste.

Tiden, mulighetene og systemene strekker rett og slett ikke til.

Men det må ikke være slik. Ledere kan få enkel og helt uvurderlig hjelp til å vite hvordan medarbeiderne har det gjennom de digitale verktøyene. Samtidig kan denne kunnskapen sørge for at du kommer på forskudd av eventuelle uforutsette utfordringer.

Det er nettopp disse utfordringene som verken du, medarbeiderne eller bedriften ønsker så mange av. Ta kontakt med oss i Winningtemp for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg!

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
Engasjer de ansatte før vi går over til 2023! 
Engasjer de ansatte før vi går over til 2023! 

Få flere ideer til hvordan du kan engasjere ansatte! For en oppmøtebasert bedrift betyr dette at man må være veldig tydelig på når de ansatte bør jobbe hjemmefra. Og hvorvidt det forventes at de jobber hjemmefra dersom rollen deres tillater det.

Chelsea Milojkovic
Chelsea Milojkovic
March 23, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater