AVSTEMNINGER

Medarbeidersamtale som virkelig motiverer

FRA ONBOARDING TIL OFFBOARDING

Løpende medarbeidersamtaler og tilbakemeldinger

Behold topptalentene ved å fokusere på deres mål, utfordringer og resultater. Gjennom å gi kontinuerlige tilbakemeldinger i tillegg til den årlige medarbeidersamtalen oppstår det flere positive effekter. Både ledere og medarbeidere får muligheten til å ta ansvar og fokusere på utvikling som skaper resultater – både individuelt og for hele organisasjonen.

SMARTERE PLANLEGGING AV MEDARBEIDERSAMTALER

Et helhetlig blikk over bedriften

Forstå de ansattes opplevelse i bedriftens fra ulike vinkler. Med 360° tilbakemelding kan ledere og HR få et helhetlig blikk over hvordan hele bedriften presterer, og samtidig ha fokus på teamnivå. Denne klarheten muliggjør datadrevne beslutninger om ansettelse, kampanjer, omstrukturering og andre tiltak for å vokse og fylle hull.

STRUKTURERTE MØTER I TRE TRINN

Planlegge, dokumentere og evaluere

Skreddersy samtalen med maler

Lag din egne maler for ulike samtaler – fra utviklingssamtaler til sluttsamtaler. Spørsmålene sendes på forhånd til begge parter slik at de kan svare direkte i plattformen og stille forberedt til møtet. Inviter til samtalen i plattformen og la Winningtemp minne deg på når det nærmer seg.

Sett målorienterte oppfølgingssamtaler

Bruk tidligere samtaler som en referanse og visualiser på en systematisk måte de ansattes mål og oppnåelser. Evaluer fremgangen og revider eventuelle målsetninger ut fra hver samtale. Med all kommunikasjon lagret i plattformen er det enkelt å identifisere utfordringer og muligheter.

Bekreft og følg opp samtaler på en enkel måte

Noter alt dere prater om i møtet – fra mål til handlingsplaner og andre beslutninger. Den ansatte kan se gjennom og bekrefte samtalen direkte i plattformen, og dermed godkjenne beslutningene.

ET DYPDYKK I DETALJENE

Utforsk våre funskjoner

Temperaturmåling

Skrot den årlige medarbeiderundersøkelsen og start med å forstå dine ansattes velvære i sanntid. I stedet for å bruke tid på å gå gjennom all data selv vil plattformen vår gi deg solid innsikt, og forslag til å øke engasjementet blant dine ansatte.

Agile Performance Management

Skap en bedre infrastruktur for prestasjonsvurderingen av dine ansatte, en-til-en samtaler, kontroller, og 360° sykluser med tilbakemeldinger. Med våre systemer for riktig forberedelse og dokumentasjon kan du bruke tilbakemeldinger av høy kvalitet til å oppnå fremdrift og innovasjon.

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater