AVSTEMNINGER

Medarbeidersamtale som virkelig motiverer

FRA ONBOARDING TIL OFFBOARDING

Løpende medarbeidersamtaler og tilbakemeldinger

Behold topptalentene ved å fokusere på deres mål, utfordringer og resultater. Gjennom å gi kontinuerlige tilbakemeldinger i tillegg til den årlige medarbeidersamtalen oppstår det flere positive effekter. Både ledere og medarbeidere får muligheten til å ta ansvar og fokusere på utvikling som skaper resultater – både individuelt og for hele organisasjonen.

STRUKTURERTE MØTER I TRE TRINN

Planlegge, dokumentere og evaluere

Skreddersy samtalen med maler

Lag dine egne maler for ulike samtaler – fra utviklingssamtaler til sluttsamtaler. Spørsmålene sendes på forhånd til begge parter slik at de kan svare direkte i plattformen og stille forberedt til møtet. Inviter til samtalen i plattformen og la Winningtemp minne deg på når det nærmer seg.

Sett målorienterte oppfølgingssamtaler

Bruk tidligere samtaler som en referanse og visualiser på en systematisk måte de ansattes mål og oppnåelser. Evaluer fremgangen og revider eventuelle målsetninger ut fra hver samtale. Med all kommunikasjon lagret i plattformen er det enkelt å identifisere utfordringer og muligheter.

Bekreft og følg opp samtaler på en enkel måte

Noter alt dere prater om i møtet – fra mål til handlingsplaner og andre beslutninger. Den ansatte kan se gjennom og bekrefte samtalen direkte i plattformen, og dermed godkjenne beslutningene.

ET DYPDYKK I DETALJENE

Utforsk våre funksjoner

Temperaturmåling

Hiv fra deg den årlige medarbeiderundersøkelsen og start med å forstå dine ansattes velvære i sanntid. I stedet for å fortsette med den gamledagse måten ved bruke tid på å gå gjennom all data selv, vil plattformen vår gi deg solid innsikt og forslag til å øke engasjementet blant dine ansatte.

Agile Performance Management

Skap en bedre infrastruktur for prestasjonsvurderingen av dine ansatte, en-til-en samtaler, kontroller og 360° sykluser med tilbakemeldinger. Med våre systemer for riktig forberedelse og dokumentasjon kan du bruke tilbakemeldinger av høy kvalitet til å oppnå fremdrift og innovasjon.

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater