Hvordan måler du suksess? Tips til videreutvikling innen strategisk HR

by
Cecilia Holmblad
September 21, 2021
3 MIN READ
Hvordan måler du suksess? Tips til videreutvikling innen strategisk HR

Er det på tide å sende medarbeidere på kurs eller starte nye prosesser i bedriften? Du er kanskje spent og gleder deg til de nye tiltakene som skal bidra til videreutviklingen, men hvordan vet du om resultatet du får er vellykket?

Møt «Smarteyes», som selv er midt i en egen utviklingsfase. For å sikre at medarbeiderne jobbet mot de fastsatte målene valgte de å bruke Winningtemp som et hjelpemiddel.

Da Smarteyes begynte sin strategiske lederopplæring «The 7 Good Habits» i 2019, var planen å styrke og utvikle selvlederskapet til alle ledere og medarbeidere.

Lurer du mer på hva Winningtemp egentlig tilbyr? La oss kontakte deg!

7 gode vaner i strategisk HR

«Vi valgte “De 7 gode vanene” fordi vi så at prinsippene som utdanning er basert på kan skape reell effektivitet i organisasjonen og ville fortsette å styrke og utvikle kulturen vår. Samtidig gir vi alle gode verktøy for å videreutvikle oss som privatpersoner» sier Therese Arnqvist, HR -direktør i Smarteyes.
«Hvis du forstår dine egne drivkrefter og leder deg selv på en god måte, har du bedre forutsetninger for å også lede andre og bidra til virksomheten på riktig måte. Vi begynte å utdanne våre ledere, og nå er det på tide at de resterende medarbeidere har samme mulighet til å utvikle seg.»

"En trygg arena hvor du kan føle deg sett og hørt"

For å følge utviklingen av innsatsen og konkret måle utviklingen innen kultur og ledelse, ønsket ledelsen i Smarteyes å investere i et godt verktøy som gjorde en forskjell.

«Vi trengte et verktøy som kunne støtte og utvikle våre ledere. Et verktøy som hjelper til med å fange opp hverdagslige utfordringer» sier Therese.
«Vi trengte også å skape noe hvor du som ansatt har en trygg arena for å gi tilbakemelding på hva som fungerer bra og hva som må utvikles. Det får deg til å føle deg sett og hørt, noe som er viktig for trivsel. I tillegg gjorde Winningtemp oss istand til å fange opp eventuelle problemer med mobbing, diskriminering og seksuell trakassering.»

Handlinger i strategisk HR som raskt kan løse utfordringer og øke trivsel

I forbindelse med investeringen i den strategiske lederopplæringen valgte de å skalere ut bruken av Winningtemp til hele organisasjonen og fikk dermed tilgang til en rekke forskjellige funksjoner.

«Vi innså at Winningtemp ville passe godt til våre behov» fortsetter Therese. «Ikke bare kan vi måle strategisk innsats, vi får også hjelp med innsikt, trender og handlinger som kan hjelpe våre ledere og ansatte til å føle seg hørt, noe som øker trivselen. En god funksjon av systemet er at du raskt kan få tips ogtiltak på områder der du får et mindre godt resultat. Å få lave resultater på lederskapet er tøft for de fleste ledere, men det er enkelt å få støtte i systemet.»

Utdannelse av ledere og medarbeidere

Smarteyes har utdannet alle ledere og vil nå ta steget til å fortsette å trene alle sine medarbeidere i "De 7 gode vanene". Nå har de begynt å stille spørsmål og måle effekten ved hjelp av Winningtemp sin plattform og medarbeiderundersøkelser.

«De 7 gode vanene vil løpe som en rød tråd i organisasjonen, og ved hjelp av våreegne spørsmål i plattformen til Winningtemp som kommer ut en gang i uken, skaper vi anerkjennelse og vi minner alle om det som er viktig. Så mulighetentil å tilpasse våre egne spørsmål vil hjelpe oss med å "sette vår egen kultur". Det vi gjentatte ganger stiller spørsmål og snakker om, vil sende en melding til organisasjonen og vise det som er viktig.»

Trenger du også data for å måle ansattes trivsel?

Hver enkelt bedrift har selvfølgelig sin egen kultur og sine egne mål. Har du begynt å måle hvordan det egentlig står til med ditt selskap?

Med Winningtemp har du muligheten til å bevise for lederne eller investorer at du kan skape målbare resultater. Husk at engasjerte medarbeidere ofte jobber hardere og derfor blir med på å øke lønnsomheten i bedriften!

En kort gjennomgang med oss i Winningtemp? Ta kontakt her!

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Digital HR - 5 områder der det er digitale muligheter innen HR
Digital HR - 5 områder der det er digitale muligheter innen HR

Alt dette i en tid hvor de mest attraktive ansatte ikke bare blir vanskeligere å tiltrekke og beholde, men også vurderer kontinuerlig forholdet til arbeidsgiveren. Ved å omfavne digital teknologi og nye måter å jobbe på, kan HR få datadrevnet informasjon som demonstrerer hvordan HR bidrar til forretningsmessig lønnsomhet.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
October 17, 2021
3 trinn for økt strategisk fokus i pandemien
3 trinn for økt strategisk fokus i pandemien

Det er på tide at organisasjoner begynner å reflektere over den fremtidige arbeidsplassen. Blant annet ved å opprettholde og utvikle sine evner, samt fokus på mobilisering for å skape en velstående organisasjon som fortsetter å vokse og tilpasse seg.

Anders Holmquist
Anders Holmquist
September 29, 2021
Hvordan påvirkes vi av en fremtidig hybrid arbeidsplass?
Hvordan påvirkes vi av en fremtidig hybrid arbeidsplass?

Digitale møter har blitt til en del av hverdagen. Snart vil vi nok møte en ny virkelighet der de fleste arbeidsgivere sannsynligvis vil bruke en hybridløsning, der både fjernarbeid og kontorarbeid er mulig. Hvordan vil den overgangen faktisk fungere? Og hva sier forskningen om hvordan vi påvirkes av å jobbe fra andre plasser enn på kontoret?

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
September 8, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater