Resources
Blog

Hvordan måler du suksess? Tips til videreutvikling innen strategisk HR

Cecilia Holmblad
September 21, 2021
Minutter
Hvordan måler du suksess? Tips til videreutvikling innen strategisk HR

Er det på tide å sende medarbeidere på kurs eller starte nye prosesser i bedriften? Du er kanskje spent og gleder deg til de nye tiltakene som skal bidra til videreutviklingen, men hvordan vet du om resultatet du får er vellykket?

Møt «Smarteyes», som selv er midt i en egen utviklingsfase. For å sikre at medarbeiderne jobbet mot de fastsatte målene valgte de å bruke Winningtemp som et hjelpemiddel.

Da Smarteyes begynte sin strategiske lederopplæring «The 7 Good Habits» i 2019, var planen å styrke og utvikle selvlederskapet til alle ledere og medarbeidere.

Lurer du mer på hva Winningtemp egentlig tilbyr? La oss kontakte deg!

7 gode vaner i strategisk HR

«Vi valgte “De 7 gode vanene” fordi vi så at prinsippene som utdanning er basert på kan skape reell effektivitet i organisasjonen og ville fortsette å styrke og utvikle kulturen vår. Samtidig gir vi alle gode verktøy for å videreutvikle oss som privatpersoner» sier Therese Arnqvist, HR -direktør i Smarteyes.
«Hvis du forstår dine egne drivkrefter og leder deg selv på en god måte, har du bedre forutsetninger for å også lede andre og bidra til virksomheten på riktig måte. Vi begynte å utdanne våre ledere, og nå er det på tide at de resterende medarbeidere har samme mulighet til å utvikle seg.»

"En trygg arena hvor du kan føle deg sett og hørt"

For å følge utviklingen av innsatsen og konkret måle utviklingen innen kultur og ledelse, ønsket ledelsen i Smarteyes å investere i et godt verktøy som gjorde en forskjell.

«Vi trengte et verktøy som kunne støtte og utvikle våre ledere. Et verktøy som hjelper til med å fange opp hverdagslige utfordringer» sier Therese.
«Vi trengte også å skape noe hvor du som ansatt har en trygg arena for å gi tilbakemelding på hva som fungerer bra og hva som må utvikles. Det får deg til å føle deg sett og hørt, noe som er viktig for trivsel. I tillegg gjorde Winningtemp oss istand til å fange opp eventuelle problemer med mobbing, diskriminering og seksuell trakassering.»

Handlinger i strategisk HR som raskt kan løse utfordringer og øke trivsel

I forbindelse med investeringen i den strategiske lederopplæringen valgte de å skalere ut bruken av Winningtemp til hele organisasjonen og fikk dermed tilgang til en rekke forskjellige funksjoner.

«Vi innså at Winningtemp ville passe godt til våre behov» fortsetter Therese. «Ikke bare kan vi måle strategisk innsats, vi får også hjelp med innsikt, trender og handlinger som kan hjelpe våre ledere og ansatte til å føle seg hørt, noe som øker trivselen. En god funksjon av systemet er at du raskt kan få tips ogtiltak på områder der du får et mindre godt resultat. Å få lave resultater på lederskapet er tøft for de fleste ledere, men det er enkelt å få støtte i systemet.»

Utdannelse av ledere og medarbeidere

Smarteyes har utdannet alle ledere og vil nå ta steget til å fortsette å trene alle sine medarbeidere i "De 7 gode vanene". Nå har de begynt å stille spørsmål og måle effekten ved hjelp av Winningtemp sin plattform og medarbeiderundersøkelser.

«De 7 gode vanene vil løpe som en rød tråd i organisasjonen, og ved hjelp av våreegne spørsmål i plattformen til Winningtemp som kommer ut en gang i uken, skaper vi anerkjennelse og vi minner alle om det som er viktig. Så mulighetentil å tilpasse våre egne spørsmål vil hjelpe oss med å "sette vår egen kultur". Det vi gjentatte ganger stiller spørsmål og snakker om, vil sende en melding til organisasjonen og vise det som er viktig.»

Trenger du også data for å måle ansattes trivsel?

Hver enkelt bedrift har selvfølgelig sin egen kultur og sine egne mål. Har du begynt å måle hvordan det egentlig står til med ditt selskap?

Med Winningtemp har du muligheten til å bevise for lederne eller investorer at du kan skape målbare resultater. Husk at engasjerte medarbeidere ofte jobber hardere og derfor blir med på å øke lønnsomheten i bedriften!

En kort gjennomgang med oss i Winningtemp? Ta kontakt her!

HR Tech Evangelist på Winningtemp. En outtröttlig optimist med 13 års erfarenhet inom HR, fast övertygad om framgångsformeln: positiv medarbetarupplevelse = positiv kundupplevelse = (lönsam) tillväxt

About the author
Cecilia Holmblad

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.