Nexans

Nexans ledelse forbedres gjennom sine egne medarbeiderne

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Kabelleverandøren Nexans jobber aktivt med Winningtemp for å forbedre ledelsen, de ansattes hverdag og å øke trivselen. – Ved å ta opp spørsmål fra gruppen og snakke om dem har jeg kunnet vokse som leder, sier Crister Snäll, Production Supervisor, Nexans.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

For et selskap med over 500 ansatte kan det i blant være vanskelig å få et helhetsbilde over trivselen til de ansatte. Kabelleverandøren Nexans jobber derfor aktivt med Winningtemp for å forbedre ledelsen, de ansattes hverdag og å øke trivselen.

Med omtrent 500 ansatte på samme plass er det viktig at både ansatte og ledere trives og føler at de kan være med å påvirke på arbeidsplassen sin. Christer Snäll er produksjonsleder for fiberproduksjonen hos Nexans, og avdelingen hans er den første i selskapet til å teste Winningtemp. De har nå jobbet i drøyt to år med temperaturmåling og er veldig fornøyde med resultatene.

Vi har vært i stand til øke de ansattes trivsel etter å ha diskutert spørsmålene som har dukket opp i verktøyet. Jeg føler at det gjør meg til en bedre leder når jeg får tilbakemeldinger fra gruppen min, sier Christer Snäll.

Kort gjennomgang med oss i Winningtemp? Kontakt oss her.

Nexans sier det er viktig å ta opp spørsmål

Ved å gå i dybden på spørsmål som handler om ledelse ser Christer Snäll store muligheter for utvikling. Han mener det er viktig ikke å være redd for å stille gruppen åpne spørsmål hvis du har fått et dårligere resultat.

Det er viktig å tørre å ta opp alle spørsmål, også de som er direkte negative mot ens ledelse. Det er bare ved å snakke om problemer at vi vil kunne komme fram til løsninger og kunne forbedre oss.  Jeg har stor tro på åpent lederskap og det å invitere til diskusjon, sier han.

Å svare på de fire ukentlige spørsmålene har blitt like naturlig for de ansatte som å stemple inn og ut. Svarene samles deretter i en rapport som sendes ut til hele selskapet, slik at alle berørte produksjonsledere kan gå inn og lese. Christer Snälls viktigste tips til andre ledere som jobber med Winningtemp, er å dra nytte av svarene og snakke om dem i gruppen hver uke.

– Ved å aktivt visualisere resultatene hver uke har vi jobbet opp en svarfrekvens på 93 %. Jeg føler at diskusjonene og det å la de ansatte være med å påvirke gjør meg til en bedre leder. Hele organisasjonen får et løft av at dem som jobber her, føler jobbtilfredshet, og at deres meninger verdsettes, sier Christer Snäll.

Medarbeidere får muligheten til å påvirke

Tidligere hadde Nexans medarbeiderundersøkelser annethvert år. Etter at de begynte å bruke Winningtemp, ble de utvidet til engang hvert halvår i tillegg til de ukentlige spørsmålene som ansatte svarer på i den digitale plattformen. Hyppige tilbakemeldinger fra de ansatte gir ledelsen muligheten til å blant annet ha medarbeidersamtaler, utføre handlinger raskere og får de ansatte til å føle seg mer inkludert.

– Vi innså at når ansatte svarer på spørsmålene, går de ut fra hvordan de føler seg i øyeblikket. I og med at vi bare spurte annethvert år, fikk vi ikke god nok oversikt over hvordan de har det over tid. Med ukentlige rapporter får vi som ledere nå et mye bedre bilde av hvordan jobbtilfredsheten ser ut generelt og har mulighet til å ta grep, avslutter Christer Snäll.

Vil du også forbedre ledelsen der du arbeider? Ta kontakt så kan vi snakke mer om dette her!

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

ProffCom gikk fra usikkerhet til et oversiktlig helhetsbilde av organisasjonen
NetOnNet fikk innsikt i lederskapet og engasjement blant medarbeidere
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

ProffCom gikk fra usikkerhet til et oversiktlig helhetsbilde av organisasjonen
NetOnNet fikk innsikt i lederskapet og engasjement blant medarbeidere
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater