Resources
Blog

Slik kan en tillitsbasert bedriftskultur øke din produktivitet og omsetning

Robin Heed
December 28, 2022
Minutter
Slik kan en tillitsbasert bedriftskultur øke din produktivitet og omsetning

Det å bygge tillit på arbeidsplassen er dessverre ikke alltid prioritert i selskaper over hele verden i dag. De fleste legger mer tid og penger i arbeidet med å øke salgstallene eller å bygge sitt eget varemerke.  Men tenk om denne tilnærmingen er fundert på feilaktige antakelser? Tenk om du faktisk kan øke din omsetning og vekst ved å legge mer energi i hvordan dine ansatte har det, og ved å skape mer tillit på arbeidsplassen?

Faktum er at tillit på arbeidsplassen aldri har vært viktigere enn det er nå, med tanke på året som har vært og usikkerheten det har medført. Å få de ansatte til å ha tillit til hverandre, til sin leder, og til bedriften er ikke bare ”nice to have”, men en nøkkel til økt produktivitet og gode resultater.

Å få mennesker rundt deg til å ha det bra og kjenne på trygghet burde være et tilstrekkelig insitament for at alle bedrifter skal ønske å satse på å bygge en tillitsbasert kultur.  Det finnes i tillegg fordeler som strekker seg langt forbi selve trivselen. Faktum er at større tillit på arbeidsplassen kan føre til økt effektivitet, økt engasjement og til og med en merverdi i form av økt omsetning.

Harvardforskeren og forfatteren bak "The Trust Factor: The Science of Creating High Performing Companies," Paul J. Zak har studert dette fenomenet i over 20 år.  Hans konklusjon endrer måten vi bør se bedriftskultur og dens innvirkning på. Tallene fra Zaks forskning er tydelige, og viser at bedrifter med høy tillit på arbeidsplassen opplever:

  • 74 % mindre stress
  • 106 % mer energi på jobben
  • 50 % høyere produktivitet
  • 13 % færre sykedager
  • 76 % mer engasjement
  • 29 % mer livsglede
  • 40 % mindre utbrenthet

Hjernens funksjon i tillitsbyggingen

I en artikkel fra 2017 i Harvard Business Research, forteller Paul J. Zak at det som økte følelsen av tillit hos de ansatte ikke nødvendigvis var flipperspill på kontoret eller en årlig bonus i lønningsposen. Det som utgjorde den mest meningsfulle forskjellen var medarbeidernes oxytocinnivå i blodet.

Oxytocin er et hormon som gir de varme, herlige følelsene inni oss.  Oxytocin får oss til å føle oss trygge og elsket. Det øker når du for eksempel får ros, når man jobber sammen, eller når man bygger en relasjon med noen. Gjennom sin forskning har Zak identifisert strategier man kan ta i bruk på arbeidsplassen for å øke nivåene av oxytocin blant kollegene, og på den måten øke tiltroen og tilliten på arbeidsplassen. La oss se nærmere på noen av Zaks strategier.

Våg å være sårbar

Istedet for å be dine ansatte om å gjøre noe, be dem heller om hjelp. Til forskjell fra hva mange tror, øker dette følelsen av at du er en sterk leder, noe som i sin tur styrker din troverdighet. Nivåene av oxytocin øker hos den som ble forespurt, som da føler ansvar og tillit. 

Gi ros når noen gjør noe bra

Forskning viser at ros gir best resultat når den kommer rett etter at man har nådd et mål. Det beste er om det skjer oppriktig, fra en nær kollega eller leder, uventet, personlig og gis foran andre kolleger. Bonusen er at oxytocin kommer til å spres, ikke bare hos mottageren, men også hos de som ser på. Sjansen for at resten av gruppen også vil føle seg inspirerte og jobbe hardere for å nå målene sine vil dermed øke.

La de ansatte få velge hvordan de vil jobbe

I 2014 gjorde Linkedin en undersøkelse som viste at nesten halvparten av ansatte ville byttet ut en 20 % lønnsøkning mot muligheten til å ha kontroll over hvordan de jobber. Økt tillit til arbeidsplassen bygger på ansvar, og på å la de ansatte ha medbestemmelse rundt hvilke prosjekter de jobber med, hvordan de jobber og hvor de jobber. Med færre rammer finnes også muligheten for at kreativiteten og innovasjonen vokser.

Bygg relasjoner

Vi får ofte høre at vi skal fokusere på å jobbe, ikke på å kaste bort tid foran kaffemaskinen med kolleger. Men det å bygge relasjoner med kolleger skaper nettopp oxytocin og øker dermed tilliten.

En studie fra Google viste at ledere som viser interesse for sine kollegers suksess og personlige trivsel økte både kvaliteten og kvantiteten i sitt arbeid. Så det er ingen dum idé å spørre om kollegaens hund i kaffepausen.

Konklusjon for en god bedriftskultur

Å bygge en bedriftskultur basert på tillit spiller en vesentlig rolle. Spesielt i dagens situasjon der vi er mer fysisk separert, så er det viktig å bygge relasjoner og komme nærmere hverandre på andre måter. 

Men hvordan vet man om bedriftskulturen fungerer i dag? Går det an å finne ut hvilke områder som trenger forbedring, og hvor man skal begynne? Ja, det finnes i dag gode muligheter til å følge opp bedriftskulturen. Men det er også mange parametre å holde styr på for å lykkes med effektmålinger og riktig styring. Blant annet gjennom medarbeiderundersøkelser.

Kontakt oss gjerne for en gjennomgang for hvordan vi kan hjelpe din bedriftskultur!

Robin Heed jobbar som Product Marketing Manager på Winningtemp och brinner för att hjälpa företag att skapa en engagerad och lönsam arbetsplats!

About the author
Robin Heed

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.