Resources
Blog

7 enkle steg til å skape en sterk bedriftskultur

Cecilia Holmblad
November 23, 2021
Minutter
7 enkle steg til å skape en sterk bedriftskultur

Hvordan lager du en sterk bedriftskultur – selv på avstand? En kultur som forener og engasjerer kan øke bedriftens lønnsomhet. Men for å lykkes må den skapes målbevisst og forbli fleksibel. Under lærer du deg hva en bedriftskultur er samt de 7 stegene for å utvikle en bærekraftig og varig kultur.

Vil du vite mer om Winnintemp? Kontakt oss for en prat!

Hva er en bedriftskultur?

Bedriftskulturen er de felles normene, verdiene og visjonen i en organisasjon. Den definerer hvordan man tar beslutninger og samarbeider. Med andre ord: En bedriftskultur er det som beskriver hvordan og hvorfor man gjør saker og ting i en bedrift .

Alle bedrifter og selskaper har en kultur. Noen bygger og forsterker den bevisst, mens andre ikke har en plan for sin kultur.  De organisasjonene som planlegger og jobber forebyggende er ofte de som har en engasjerende og bærekraftig kultur.

Bedriftskulturen bygges hele tiden - ikke bare når bedriften definerer sine verdier. Tvert imot: hvert møte, kaffepause og e-post skaper bedriftskultur.   Den påvirker på den måten både hvordan medarbeidere identifiserer seg med organisasjonen og hvordan man møter kunder og samarbeidspartnere.

Koronapandemien har likevel gitt nye forutsetninger for bedriftskulturen. Der man tidligere kunne stole på at arrangementer og sosial omgang på kontoret skapte en mer personlig kultur, må man nå være mer bevisst. Hjemmekontoret er her for å bli for mange bedrifter, i alle fall i en eller annen form, og bedriftskulturen utvikles ut fra disse premissene.

Viktigheten av en sterk bedriftskultur

En sterk kultur er en som medarbeiderne tydelig forstår og kan beskrive. En svak kultur, på andre siden, er en som er vanskelig å få taket på.  En sterk kultur lønner seg; det er på den måten organisasjonen kan fungere optimalt.  Arbeidskulturen kan til og med bidra til at medarbeiderne føler seg mer engasjerte, fornøyde og produktive.

Forskning viser det samme. En studie fra 2014, som ble utført av psykologer fra selskapet Wildfire sammen med forskere fra Psykologisk institutt ved Stockholms universitet og som baserte seg på 300 enkeltsvar, viser at det er 3 ganger mer sannsynlig for kulturstyrte bedrifter å ha høy avkastning og 1,5 ganger mer sannsynlig å ha positiv vekst.

Et eksempel på en organisasjon med en sterk bedriftskultur er Winningtemps kunde, tannhelsekjeden Aqua Dental, som skaper en arbeidskultur basert på medarbeidernes tilbakemeldinger. Som visepresidenten Niklas Virta poengterer: “Det er tydelig at vi har en bedre pasientopplevelse når personalet er fornøyd og har det bra.

Kulturen bidrar likevel ikke bare til lønnsomhet. Den kan også gjøre organisasjonen til en attraktiv arbeidsplass.  LinkedIn rapporterer at 70 % av medarbeidere i USA ikke ville jobbet for et ledende selskap om det innebærer en dårlig bedriftskultur. Det er rimelig å anta at også medarbeidere i Sverige ville forholdt seg mer kritisk til de ulike bedriftene, ettersom 80 % av svenske arbeidsgivere ser på arbeidsgiverprofilering som viktig for å lokke til seg de rette medarbeiderne. Medarbeidere er dessuten mer verdistyrte (96 % vil at bedriften skal stemme overens med egne, personlige verdier) og man vil gjerne at arbeidsgiveren er verdidrevet, hvilket er mulig med en sterk kultur.

Ta Xenit, en av Winningtemps kunder, som et eksempel. Xenit har skyhøy eNPS (Employee Net Promoter Score), noe som innebærer at medarbeiderne er svært villige til å anbefale Xenit som arbeidsgiver til andre. Man har oppnådd denne bedriftskulturen gjennom å blant annet satse på personlig utvikling, og å la alle få sin stemme hørt i organisasjonen.

Slik skaper du en lønnsom bedriftskultur (selv på avstand)

En bedriftskultur bygges med målrettede handlinger og gjennom å forsterke kulturen som allerede eksisterer. Her er de 7 beste stegene for å skape en bedriftskultur som også fungerer på avstand. 

1. Analyser deres bedriftskultur

Det første steget er å gjøre en grundig analyse av deres eksisterende kultur samt hvilken kultur dere ønsker å implementere – det vil si hvordan du vil at deres bedrift ser ut i fremtiden. Med en analyse kan dere siden lage en plan for å fylle gapet mellom deres nåværende situasjon og det man ønsker i fremtiden. Analysen skal selvsagt ikke utføres bak lukkede dører. Spør medarbeidere hvordan de ser på bedriftskulturen nå, og i hvilken retning de ønsker at kulturen skal utvikles.

2. Skap en visjon

Etter analysen er det klart for neste steg; å skape en visjon for hele organisasjonen – målbildet av hva man ønsker å oppnå. Mens det er bedriftsledelsen som definerer visjonen, er det alle medarbeiderne som sammen jobber for den. Uansett om dere skaper en helt ny visjon eller om dere bearbeider den dere allerede har, er det derfor viktig at alle medarbeiderne involveres i prosessen. Tenk gjennom spørsmål som:

  • Hvem er kunden?
  • Hva gjør dere bedre enn konkurrentene?
  • Hvorfor startet dere selskapet?
  • Hvordan ønsker dere at deres ettermæle ser ut?

Her er for eksempel Winningtemps visjon:

"Vår visjon er å fundamentalt forandre hvordan mennesker lykkes sammen på sine arbeidsplasser." For hver organisasjon vi hjelper med å forbedre sin ledelse og styring av medarbeiderne, kommer vi et steg nærmere et bedre yrkesliv for alle.

3. Definer deres verdibegreper og prinsipper

Verdibegreper og prinsipper tilhører også bedriftskulturen. Dette er begrepene som definerer deres virksomhet, og som styrer stegene som dere tar for å implementere kulturen. Ikea er et bra eksempel på et sterkt DNA. Selskapet er nøye med å holde kostnadene nede, så man bruker blant annet ikke penger på luksushotell under jobbreiser. Denne kulturen passer perfekt sammen med Ikeas varemerke som en rimelig hjeminnredningsbutikk.

4. Kommuniser bedriftskulturen

Bedriftskulturen må også kommuniseres til nåværende og fremtidige ansatte. En god måte å komprimere kulturen på er å lage et manifest. Her samler dere visjonen, verdibegrepene, prinsippene og hvordan dere som selskap gjør kulturen levende. Om deres kultur for eksempel fokuserer på autonom ledelse, kan dere inkludere et utsagn som for eksempel "Vi tar selvstendige beslutninger."

Kommuniser også bedriftskulturen til nye medarbeidere under deres onboarding – det vil si når dere ønsker nye medarbeidere velkommen til organisasjonen. Vår guide til en digitalisert pre- og onboarding hjelper deg med å lage en effektiv prosess.

5. Vær et forbilde

Bedriftskulturen skal ikke bare være tomme ord. Ledelsen er den første instansen som klart og tydelig er et forbilde for de ansatte. Om et verdibegrep er "empati", men ledelsen kommuniserer uempatisk så er det vanskelig å skape en konsistent felles kultur. Nye ledere må derfor læres opp til å etterleve deres kultur fra starten av. (Tips: Med Winningtemps kompetanseutviklingsfunksjon kan man sette sammen digitalt materiale for å lære opp medarbeidere og ledere.)

6. Ta bedriftskulturen i bruk

Når alle brikkene er på plass er det tid for å sette bedriftskulturen ut i livet. Som sagt er kulturen alt dere gjør; fra e-postutsendelser til presentasjoner, møter og arrangementer. Og disse bygger på arbeidet dere har gjort frem til nå (manifest, onboarding, opplæring, med mer).

Kulturen realiseres også i hvordan dere tar vare på de ansatte. Hvilke frynsegoder tilbyr dere? Hvis kulturen hos dere inkluderer å ta hånd om de ansattes velvære, så skal det også vises gjennom de frynsegodene man tilbyr (for eksempel helsefremmende tiltak og betalt trening).

En annen måte å bygge kultur på er gjennom ulike arrangementer, slik som feiring av oppnådde milepæler, teambuildingøvelser og hverdagslige kaffepauser. Det er klart at det er lettere å bygge kultur om alle medarbeiderne befinner seg på samme plass. Men hjemmekontor betyr ikke at man ikke kan bygge kultur. Tvert imot!

Det handler om at man må tenke på hva som forener medarbeiderne på hjemmekontor. For eksempel: Tilrettelegg for at de ansatte enkelt kan rose hverandre for hvordan de etterlever bedriftskulturen, for eksempel med Winningtemps "gi ros"-funksjon.

7. Ta temperaturen

Sist, men ikke minst: følg opp bedriftskulturen. Kun ved å samle inn data kan dere forbedre eller finpusse måten dere utvikler deres kultur på. Den mest effektive måten er å ta temperaturen på hva medarbeiderne synes og tenker. Dere kan bruke Winningtemps spørsmålsutsendelse for å gjøre prosessen enklere for dere. Da vil det regelmessig sendes ut spørsmål til medarbeiderne hvor man kan inkludere spørsmål om hva man syns om kulturen. Dere kan enkelt bestemme hvor ofte dere sender ut spørsmålene. Deretter vil Winningtemps smarte og forskningsbaserte verktøy sende tilbake alle data dere trenger for å kunne følge opp kulturen.

HR Tech Evangelist på Winningtemp. En outtröttlig optimist med 13 års erfarenhet inom HR, fast övertygad om framgångsformeln: positiv medarbetarupplevelse = positiv kundupplevelse = (lönsam) tillväxt

About the author
Cecilia Holmblad

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.