Resources
Blog

‍Hvordan støtte medarbeiderne i feriesesongen?

Sara Holmberg
December 15, 2022
4
Minutter
‍Hvordan støtte medarbeiderne i feriesesongen?

Tidsfrister før ferien. Litt for mange sene kvelder. Innkjøp av julegaver. Hyperaktive barn. Fast food. Pengebruk. Nysgjerrige slektninger, som stiller ufølsomme spørsmål – eller ingen slektninger i det hele tatt. Lange kjøreturer til familie langt borte. Forventninger til å være en god vert. Sesongfester og pinlige historier.

 

Listen over forventninger i denne sesongen er endeløse. På et tidspunkt hvor alle er presset til å være gladest mulig, fornøyde, og tilstedeværende, sliter mange med følelsen av tristhet og sorg, ensomhet, og stress: 

  

●      I USA, 38% føler at stressnivået sitt øker gjennom høytidssesongen. 68% sier at de kjente utbrenthet ofte, eller av og til gjennom høytidssesongen; 61% stresset; 52% irriterte; 36% triste; 26% ensomme.

 

●      I Storbritannia, sier en fjerdedel av den britiske befolkningen at de opplever juletiden mer utfordrende enn noen annen tid på året. 

 

●      I Frankrike, kjenner en tredjedel seg triste og urolige ved tanken på jul, og 47% frykter å havne i fattigdom.

 

●      I Sverige, har de sett at flere kjenner seg mentalt svekket under juletiden. Dat følelser som ensomhet og mangel på fellesskap, og sosiale interaksjoner er de viktigste medvirkende faktorene.

 

Det er en stor sjanse for at din egen arbeidsgruppe vil slite med høytidssesongens stress, over de kommende ukene. Du kan ikke fjerne alt av press de opplever gjennom denne perioden, påtrengende familie, eller hyperaktive barn. Men du kan være empatisk og medfølende, og bidra til et redusert stresstrykk på arbeidsplassen.

 

Sannheten er, jo bedre du forstår dine ansattes individuelle utfordringer, engstelser, og presset de står i, jo bedre kan du hjelpe. Men å vite hva som foregår i dine ansattes liv, spesielt om dere ikke arbeider direkte sammen, kan være vanskelig. Tilpasningen av fjern- og hybridarbeid har i stor grad vært en positiv utvikling, men det gjør det vanskeligere med en oversikt over hvordan de ansatte egentlig har det.

 

Her er fem områder du med fordel kan se nærmere på, for en oversikt over de ansattes trivsel i høytidssesongen. 

  

5 metoder å måle medarbeidernes trivsel i høytidssesongen

 

1.    Meningsfullhet 

 

Høytidssesongen er ofte en tid som inspirerer til refleksjon (på godt og vondt). Hvor er vi i livet? Hva har vi, eller ikke utrettet? Gjør vi virkelig det vi elsker? Føler vi at vi utgjør en positiv forskjell i verden? 

 

Mange av disse spørsmålene er relatert til vår opplevelse av meningsfullhet. Meningsfullhet viser til den ansatte sin opplevelse, inkludert hvor tilknyttet de kjenner seg til sitt arbeid, og motivasjonen til å yte sitt beste for din organisasjon.

 

Å følge meningsdimensjonen ved å anvende en plattform for medarbeiderengasjement, slik som Winningtemp, gir deg en oppdatering på om ansatte trenger din støtte i en videre tilknytning til din bedrift.

 

2. Inkludering

 

Vi vet alle hvor viktig inkludering er for ansattes trivsel. Når ansatte kjenner seg inkludert, øker arbeidsinnsatsen med 56%, og det er 50% mindre sannsynlig at de sier opp. Det er også 67% større mulighet, for at de vil anbefale din organisasjon som et godt sted å arbeide, som bidrar til framtidig arbeidskraft. 

 

Men høytidssesongen kan oppleves delt. Hver organisasjon har ulike perspektiver, kulturer, meninger. Følelsene når sin høyde. Et klassisk eksempel er foreldre som spør kollegaer uten barn, om å dekke helligdagsskift, der mulighetene er mange for en potensiell konflikt.

 

For ikke å nevne at høytidssesongen kan forverre allerede eksisterende konflikter. For eksempel, har kvinner 42% mer sannsynlighet, for å oppleve ekstra stress i høytidssesongen enn menn. Og lavinntekts-arbeidstakere har 33% større sannsynlighet for å kjenne stress i høytidssesongen, enn arbeidstakere i middelklassen. 


Så er det presset med å sørge for at ansatte kjenner seg sosialt inkludert, selv om de jobber fra annet arbeidssted. Tilsynelatende en bagatell, som å glemme noen i julekalenderen kan medføre en disharmoni.

 

For å vite hvor en skal yte ekstra støtte, trenger du en forståelse av hvor inkludert dine team kjenner seg — og hvorvidt det varierer mellom ulike grupper og om det endrer seg gjennom høytidssesongen.

 

3. Stress

 

For mange er høytidssesongen en tid for å uttrykke takknemlighet; en tid for å reflektere over, og telle alle sine velsignelser. Men for andre igjen, kjennes det heller som en tid for å telle alle gjøremålene, og velsignelsene kan synes vanskelig å få øye på.

 

Stress er ofte det mest åpenbare tegnet på at dine ansatte muligens strever. Winningtemp sine kunder rapporterer ofte om en stor økning av stress i høytidssesongen, av mange ulike grunner du gjerne ikke alltid forventer.

 

Muligheten til å spore i sanntid, hvordan dine team har det er avgjørende. Men utover dette, er det uvurderlig når dine ansatte kan legge til kvalitative kommentarer for å klargjøre eller kontekstualisere.   

 

Antakelser kan gjøre mer vondt enn godt, fordi at en persons perfekte jul er en annens totale mareritt. Du vil ha vanskelig for å yte meningsfull støtte, med mindre du vet nøyaktig hva som stresser dine ansatte.

  

4. Arbeidsmengde 

 

Teoretisk, høytidssesongen er en tid for å slappe av. Men realiteten er ofte veldig annerledes, med ansatte som stresser for å fullføre prosjekter før ferien, og team medlemmer som erstatter andre kollegaer som har tatt ferie tidlig. Samt den uunngåelige nedetiden gjennom høytidssesongens festligheter…

 

Men undersøkelser viser overbelastede ansatte har tre ganger større sannsynlighet for å oppleve dårligere trivsel. Sammenlagt, har 75% av de ansatte som kjenner seg overbelastet av sin arbeidsmengde lave trivselsskår. Og enda verre, mer enn 60% er i risikosonen for å si opp.

 

Kjennskap til hvordan dine ansatte opplever sin arbeidsmengde er viktig, både for å opprettholde trivselen og for å forutse problemer som kan avspore tidsfrister. Det er ingenting verre enn å oppdage en uke før ferien, at teamet trenger å arbeide overtid for å fullføre et viktig prosjekt.

  

5. Lagånd

 

Ofte tenker vi på høytidssesongen, som en tid for å komme sammen; for familie. Men dette er langt ifra universelt, og mange ansatte kan kjenne seg mer ensomme enn noensinne gjennom denne tiden.

Eksempelvis, en nylig studie av ensomhet viser at 55% erfarer ensomhet i høytidssesongen – fordelt på 65% av single voksne, og 75% av generasjon Z.

 

Høytidssesongen kan forsterke ensomhet, enten om det er mangel på venner eller familie, eller følelsen av å være ensom midt i mengden.

 

Disse følelsene kan resultere i at ansatte blir distraherte, og trekker seg tilbake fra sine kollegaer og venner på arbeidsplassen. Men nært sammenknyttede team med mye energi, kan også være et av de største botemidlene mot høytidssesongens ensomhet, for at en ansatt skal kjenne støtte og tilknytning. 

 

Sporing av lagånden gir HR og ledere et varsel når noe er på ferde i teamet – og bidrar til å få teamet tilbake på sporet, når det virkelig gjelder. (Bonuspoeng om plattformen for medarbeiderengasjementet kan samle scores på tvers av ulike arbeidsgrupper, så du kan se de aktuelle trendene).

 

Dess mindre høytidsstress - dess mer høytidsfryd

 

Du kan ikke yte støtte til dine ansatte, med mindre du virkelig forstår utfordringene de står ovenfor (gjennom høytidssesongen og hele året igjennom!)

 

Winningtemp hjelper deg med målinger av det som virkelig betyr noe, og å handle på det. I gjennomsnitt har våre kunder 21% høyere arbeidstilfredshet, 30% redusering av oppsigelser, og 26% mindre stress.

 

Vår plattform fokuserer på empowerment av ledere, slik at de kan myndiggjøre sine egne team, som gjør det enkelt å lytte til, og deretter å handle på tilbakemeldinger fra ansatte.

 

Last ned guiden for åtte praktiske råd til hjelp for ledere i å bygge en tilbakemeldingskultur, som igjen gir et mer fornøyd, høytytende team.

With a strong background in legal and HR consulting in firms such as Fingerprint Cards, PwC and Flex, she joined Winningtemp as Head of HR in August 2021. Sara is passionate about people and believes that the future of work and HR is moving towards an approach where employees feel valued and have the tools to reach their potential. To achieve this aim, she’s focused on working to give employees their desired level of autonomy within their roles, creating a rewards system that focuses on recognising and understanding the needs of employees, from financial welfare to mental health. Additionally, her commitment to wellbeing is shown by her work as a board member at Räddningsmissionen, a Swedish charity working for social rights ensuring everyone has access to a dignified life.

About the author
Sara Holmberg

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.