Resources
Blog

Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Hannah Wigren
March 30, 2022
Minutter
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Hvordan ble engasjement påvirket?

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

I følge grafen over Winningtemps kundedata, ser man en dramatisk økning i engasjementet rundt mars 2020. Nivåene holdt seg høyt oppe i flere måneder, men dalte etterhvert. Vi ser en ny økning i engasjement på vei inn i 2022.

Det skal nevnes at høyt engasjement ikke er noe som er utelukkende positivt. Den velkjente industrianalytikeren, forfatteren og tenkeren Josh Bersin sa for eksempel følgende:

«… Men det er også enorme mengder stress, utmattelse og problemer med mental helse og angst. Ordet «engasjement» referer til at man er engasjert i arbeidet sitt. Det betyr ikke nødvendigvis at man har det bra.»  

Pandemiens påvirkning på: stress og arbeidsmengde

Winningtemp sine kundedata viser mer positive svar på spørsmål om stress, og disse spørsmålene ser ut til å ha vært mindre påvirket av pandemiens negative sider i 2020.

En mulig årsak til reduksjonen av stress kan være at mange har fått mer tid i arbeidsdagen fordi de ikke lenger har måttet reise til jobb. Undersøkelser viser at ansatte var innlogget i to timer ekstra per dag sammenlignet med før pandemien. Selv om dette ville kunne påvirke balansen mellom arbeid og fritid over tid, var den øyeblikkelige virkningen at de ansatte hadde mer tid til å fullføre arbeidsoppgavene sine.

Winningtemp-brukere svarte mer positivt på spørsmålet «føler du at du har en rimelig arbeidsmengde?» i 2020 – året da pandemien inntraff – enn de hadde gjort i tidligere år. I 2021 så vi en kraftig nedgang, noe som betydde at arbeidsmengden økte betydelig. Det fortsatte å strømme inn negative svar på dette spørsmålet ut resten av året.

Det andre viktige poenget er at pandemiens andre år, da vi så lempninger i restriksjonene, var merkbart preget av stress.

Winningtemp sin pulsundersøkelse stilte spørsmålet «føler du at du er fri for stress som påvirker arbeidet ditt negativt?». Dette spørsmålet fikk flere positive svar i løpet av 2020, noe som betyr at brukerne følte mindre stress. Resultatene stupte i 2021, og brukere svarte at stresset påvirket arbeidet deres negativt i mye større grad.

La oss finne løsninger ved å ta øyeblikkelige grep

Perioder med påbudt, betalt avspasering

Det var mange selskaper som la merke til hvordan stressnivåer og medarbeiderengasjement økte parallelt, og som så at utbrenthet begynte å spre seg i organisasjonene deres. Responsen deres var å opprette perioder med betalt ferie for alle de ansatte.

LinkedIn ga også sine 15 900 ansatte en hel uke fri. Teuila Hanson, «Chief People Officer» hos LinkedIn, sa i et intervju at:

«Vi ville passe på å gi dem noe virkelig verdifullt, og det vi tror er mest verdifullt akkurat nå er å sette av tid til at vi alle i fellesskap kan ta et skritt bort fra arbeidet en stund. Det som er så fint etter en nedstengning er at selv om du ikke har smugtittet på e-posten din en eneste gang i løpet av ferien, så kommer du ikke tilbake til en drøss med beskjeder eller møtenotater som du føler at du må få gjort noe med.»

Andre velværeprogrammer og rådgivning

Vi så også at flere selskaper hentet inn eksterne ressurser for å styrke trivselen til de ansatte, og for å gi dem litt mer inspirasjon i hverdagen.

Rådgivere og profesjonelle innen mental helse ble hentet inn i en stor skala på tvers av flere industrier. Dette bidro til at mange selskaper ble utstyrt med en helt nødvendig funksjon som de færreste har internt.

Justeringer av fordeler og frynsegoder

Da man ble tvunget til å utføre arbeidet virtuelt, var det mange selskaper som tilpasset seg raskt for å sørge for at de ansatte følte seg komfortable og støttet i deres nye hjemmekontortilværelse.

For eksempel fikk Google-ansatte beskjed i mai 2020 om at de kunne kjøpe hjemmekontorutstyr for opptil tusen dollar på selskapets regning.

Hannah är Head of Demand Generation på Winningtemp. Hennes största förebild är Simon Sinek, kanske för att de delar tron på en ljus framtid och vår förmåga att bygga den tillsammans. Mest av allt tror hon dock på evig kärlek, inte minst mellan HR och Tech!

About the author
Hannah Wigren

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.