Forskningen bak Winningtemps valgfrie spørsmål

February 23, 2022

I Winningtemp har du lenge kunne bruke spørsmål fra 9 ulike forskningsbaserte spørsmålskategorier, og nå har vi gitt deg muligheten til å legge til 5 helt nye spørsmålskategorier!

FORSKNINGEN SOM LIGGER TIL GRUNN FOR WINNINGTEMPS NYE SPØRSMÅLSKATEGORIER

Om rapporten

Vi har identifisert 6 nye spørsmålskategorier, som inneholder 52 spørsmål som høyt presterende og fremgangsrike bedrifter bør å kjenne til for å kunne bygge en effektiv bedriftskultur.

Her vil du lære:

·       Hvorfor de 6 spørsmålskategoriene er lagt til de nåværende 9

·       Koblingen mellom ambassadørskap og sykefravær

·       Hvilke 3 aspekter du må måle for å skape en solid organisasjon

·       Hvordan du identifiserer personer som er initiativrike og proaktive

·       Hvilke definisjoner du bør kjenne til for å bygge tillit i teamet ditt

·       Hvordan en høyere grad av innovasjon bidrar til lavere utskiftning av ansatte

·       Hvilke parametre som bør måles når det gjelder inkludering, mangfold og likestilling.

Last ned rapporten nå (OBS! Kun på svensk), og lær deg hvordan organisasjonen din kan ta arbeidskulturen til neste nivå. Hjelp dine ansatte til å trives og prestere bedre enn noensinne!


Hvilke kategorier er viktigst for deg å måle for å få en velfungerende og fremgangsrik organisasjon? I Winningtemp har du lenge kunnet bruke spørsmål fra 9 ulike forskningsbaserte kategorier, og nå har vi gitt deg mulighet til å legge til ytterligere 6 helt nye kategorier!

Leif Denti, forsker ved Gøteborgs universitet, har gjort en utførlig litteraturstudie for å se hvilke områder som har størst påvirkning på bedrifters økonomi og produktivitet, samt andre nøkkelfaktorer. I denne rapporten kan du lære mer om de nye kategoriene vi har funnet fram til sammen med Leif, og hvorfor de vurderes til å ha størst påvirkning på en moderne bedriftskultur.