Reduser turnover

June 19, 2023

Høy turnover er ett av de største problemene for mange bedrifter i dag, og det blir bare verre. I tillegg er medarbeidere mer kritiske og høylytte enn noen gang før om hva de ønsker. Alle virksomheter som ønsker å nå sine høye forretningsmål må tilpasse seg og lytte til hva medarbeidere har å si.

For å tegne et klart bilde av hva dagens ansatte faktisk ønsker, har våre eksperter og forskere fordypet seg i våre egne data fra de siste 18 månedene og oppdaget noen viktige trender og konkludert med at

-Ansatte verdsetter tillit og arbeidsglede mer enn noe annet

-Ledere i dag er lykkeligere enn sine ansatte når det gjelder arbeidet deres

-Ulike generasjoner har ulike grunner til at de sier opp

Rapporten viser hvordan medarbeideropplevelsen virkelig ser ut og avslører de største faktorene som påvirker turnover. I rapporten får du også råd om hvordan du kan hjelpe dine ansatte, team, ledere og hele organisasjoner til å vokse, lede med empati og forberede deg på fremtidens utfordringer.

Kapittel 1: Hvorfor er turnover så høy?

Kapittel 2: Medarbeidere vs ledere

Kapittel 3: Ulike generasjoner, ulike behov