Hvordan skape medarbeiderengasjement gjennom selvledelse?

by
Hannah Wigren
November 12, 2021
3 MIN READ
Hvordan skape medarbeiderengasjement gjennom selvledelse?

Selvledelse har blitt et vanlig verktøy på de mest populære arbeidsplassene for å øke produktiviteten på jobben. Hvis medarbeiderne kan lede seg selv, kreves det mindre kontroll av lederen, og mer ansvar legges på den enkelte. Følelsen av kontroll fører da til høyere trivsel, engasjement og produktivitet.

Når vi jobber på hybridkontor, blir det viktigere at medarbeidere føler et sterkt engasjement og ønsker å ta mer ansvar. Det avlaster også presset på ledere, som kan legge mer tid og energi i sitt lederskap i stedet for å fordele beslutninger og oppgaver.

Vil du vite mer om Winningtemp? Få en gjennomgang her!

Hva er selvledelse?

I organisasjonsforskningen ble ideene om selvledelse lansert av Charles C Manz allerede tidlig på 1980-tallet. Han definerte konseptet som:

“comprehensive self-influence perspective that concerns leading oneself toward performance of naturally motivating tasks as well as managing oneself to do work that must be done but is not naturally motivating”.

Som du også hører av navnet, betyr selvledelse at du har evnen til å lede deg selv. At man gjennom mentale strategier og vanemessig atferd kan skape trivsel og vise høy produktivitet, til tross for vanskeligheter og hindringer.

Å vise god selvledelse betyr også for eksempel å tørre å si ifra på møter og dele ideer, til tross for risikoen for at ikke alle er enige.

Hvorfor er selvledelse viktig?

Forskningen er tydelig når det gjelder gode medarbeidere. Employee Experience Index-studien viser at bedrifter som genererer en god medarbeideropplevelse har fire ganger så høy lønnsomhet som andre bedrifter i undersøkelsen. I tillegg bidrar den gode medarbeideropplevelsen også til lavere personalomsetninger og dobbelt så høy turnover per ansatt.

Så vi vet at en ansatt som har det bra på jobb bidrar til høyere turnover og lavere risiko for å bytte jobb.

Selvledelse er et av de beste verktøyene for å bygge trivsel, uten behov for ekstern hjelp. Dette gjelder spesielt i dag, når vi jobber en del fra hybridkontorer.

Her er noen av fordelene ved å ha medarbeidere som viser sterkt selvledelse:

  • Når du kan løse problemer uten involvering av en leder, kan du som leder bruke tid på andre ting som driver bedriften fremover. I tillegg kan medarbeideren få gjort mer, noe som bidrar til en mer vellykket arbeidsflyt.
  • Vi vet at du føler en større indre motivasjon over arbeidet ditt dersom du selv kan være med og påvirke det som skal gjøres. Selvledelse legger som sagt mer ansvar på medarbeideren, noe som bidrar til en følelse av autonomi, som igjen driver engasjement.
  • Å få kontroll og lede seg selv fører også til lavere sykefravær.

Det er altså en klar sammenheng mellom selvledelse, trivsel og turnover. I en tid hvor det er vanskeligere å lede hverandre, er selvledelse en smart investering.

Hvordan kan medarbeidere selv øke engasjement og selvledelse?

En stor del av selvledelse er evnen til å reflektere. Å se tilbake på beslutninger og tankesett, og å lære av dem. Den beste måten å starte en aktiv refleksjon på er å definere utfordringer og deretter stille deg selv de riktige spørsmålene.

Her er noen tips til hva du som ansatt kan gjøre for å utvikle din selvledelse:

  • Identifiser dine styrker og ta på deg oppgaver som berører dem og som bidrar til gruppens felles mål.
  • Gå ut av komfortsonen og våg å utfordre deg selv kontinuerlig.
  • Be om tilbakemelding og lær hva du kan gjøre annerledes for å utvikle deg seg i rollen din for fremtiden.
  • Ta ansvar for din situasjon. Aksepter det som det er og ta ansvar for det du kan påvirke.
  • Du er en del av helheten. Bestem hvilken energi du vil spre til kollegene dine.

I vår nye selvledelses-modul, kan du også finne masse gode tips!

Ledere kan hjelpe ved å stille de riktige spørsmålene

Det du som leder kan gjøre for å øke selvledelsen i organisasjonen er å snakke med dine medarbeidere og finne ut hvilke utfordringer de opplever i arbeidet sitt. I stedet for å gi alle svarene, og tilby det du tror er den riktige avgjørelsen, still heller spørsmål som lar dem finne ut svaret selv. Det vil tvinge medarbeidere til refleksjon, og derfra vil du legge merke til at svarene finnes der, så lenge man leter.

Det beste verktøyet for å øke selvledelsen til dine medarbeidere

Ved hjelp av Leif Denti, forsker ved Gøteborgs universitet, har vi tidligere utviklet 9 spørsmålskategorier der forskning driver større engasjement og trivsel. Og nå, etter stor etterspørsel, har vi valgt å utvide spørsmålsbatteriet vårt i Winningtemp-plattformen med 5 ekstra kategorier. En av de nye kategoriene er selvledelse.

Så hvis du er nysgjerrig på hva slags problemstillinger som bidrar til høyere selvledelse blant dine medarbeidere, og dermed høyere trivsel og turnover, kan du få mer informasjon om Winningtemp-plattformen her.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert
Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert . Vi har alltid sikret at dine data er trygge, og nå har vi sertifiseringen som viser det! Det betyr at vi følger streng praksis av gjeldende kriterier, for å beskytte din informasjon og holde dine data konfidensielle, utviklet av de beste eksperter innen informasjonssikkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 8, 2022
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.