Resources
Blog

Hvordan skape medarbeiderengasjement gjennom selvledelse?

Hannah Wigren
November 12, 2021
Minutter
Hvordan skape medarbeiderengasjement gjennom selvledelse?

Selvledelse har blitt et vanlig verktøy på de mest populære arbeidsplassene for å øke produktiviteten på jobben. Hvis medarbeiderne kan lede seg selv, kreves det mindre kontroll av lederen, og mer ansvar legges på den enkelte. Følelsen av kontroll fører da til høyere trivsel, engasjement og produktivitet.

Når vi jobber på hybridkontor, blir det viktigere at medarbeidere føler et sterkt engasjement og ønsker å ta mer ansvar. Det avlaster også presset på ledere, som kan legge mer tid og energi i sitt lederskap i stedet for å fordele beslutninger og oppgaver.

Vil du vite mer om Winningtemp? Få en gjennomgang her!

Hva er selvledelse?

I organisasjonsforskningen ble ideene om selvledelse lansert av Charles C Manz allerede tidlig på 1980-tallet. Han definerte konseptet som:

“comprehensive self-influence perspective that concerns leading oneself toward performance of naturally motivating tasks as well as managing oneself to do work that must be done but is not naturally motivating”.

Som du også hører av navnet, betyr selvledelse at du har evnen til å lede deg selv. At man gjennom mentale strategier og vanemessig atferd kan skape trivsel og vise høy produktivitet, til tross for vanskeligheter og hindringer.

Å vise god selvledelse betyr også for eksempel å tørre å si ifra på møter og dele ideer, til tross for risikoen for at ikke alle er enige.

Hvorfor er selvledelse viktig?

Forskningen er tydelig når det gjelder gode medarbeidere. Employee Experience Index-studien viser at bedrifter som genererer en god medarbeideropplevelse har fire ganger så høy lønnsomhet som andre bedrifter i undersøkelsen. I tillegg bidrar den gode medarbeideropplevelsen også til lavere personalomsetninger og dobbelt så høy turnover per ansatt.

Så vi vet at en ansatt som har det bra på jobb bidrar til høyere turnover og lavere risiko for å bytte jobb.

Selvledelse er et av de beste verktøyene for å bygge trivsel, uten behov for ekstern hjelp. Dette gjelder spesielt i dag, når vi jobber en del fra hybridkontorer.

Her er noen av fordelene ved å ha medarbeidere som viser sterkt selvledelse:

  • Når du kan løse problemer uten involvering av en leder, kan du som leder bruke tid på andre ting som driver bedriften fremover. I tillegg kan medarbeideren få gjort mer, noe som bidrar til en mer vellykket arbeidsflyt.
  • Vi vet at du føler en større indre motivasjon over arbeidet ditt dersom du selv kan være med og påvirke det som skal gjøres. Selvledelse legger som sagt mer ansvar på medarbeideren, noe som bidrar til en følelse av autonomi, som igjen driver engasjement.
  • Å få kontroll og lede seg selv fører også til lavere sykefravær.

Det er altså en klar sammenheng mellom selvledelse, trivsel og turnover. I en tid hvor det er vanskeligere å lede hverandre, er selvledelse en smart investering.

Hvordan kan medarbeidere selv øke engasjement og selvledelse?

En stor del av selvledelse er evnen til å reflektere. Å se tilbake på beslutninger og tankesett, og å lære av dem. Den beste måten å starte en aktiv refleksjon på er å definere utfordringer og deretter stille deg selv de riktige spørsmålene.

Her er noen tips til hva du som ansatt kan gjøre for å utvikle din selvledelse:

  • Identifiser dine styrker og ta på deg oppgaver som berører dem og som bidrar til gruppens felles mål.
  • Gå ut av komfortsonen og våg å utfordre deg selv kontinuerlig.
  • Be om tilbakemelding og lær hva du kan gjøre annerledes for å utvikle deg seg i rollen din for fremtiden.
  • Ta ansvar for din situasjon. Aksepter det som det er og ta ansvar for det du kan påvirke.
  • Du er en del av helheten. Bestem hvilken energi du vil spre til kollegene dine.

I vår nye selvledelses-modul, kan du også finne masse gode tips!

Ledere kan hjelpe ved å stille de riktige spørsmålene

Det du som leder kan gjøre for å øke selvledelsen i organisasjonen er å snakke med dine medarbeidere og finne ut hvilke utfordringer de opplever i arbeidet sitt. I stedet for å gi alle svarene, og tilby det du tror er den riktige avgjørelsen, still heller spørsmål som lar dem finne ut svaret selv. Det vil tvinge medarbeidere til refleksjon, og derfra vil du legge merke til at svarene finnes der, så lenge man leter.

Det beste verktøyet for å øke selvledelsen til dine medarbeidere

Ved hjelp av Leif Denti, forsker ved Gøteborgs universitet, har vi tidligere utviklet 9 spørsmålskategorier der forskning driver større engasjement og trivsel. Og nå, etter stor etterspørsel, har vi valgt å utvide spørsmålsbatteriet vårt i Winningtemp-plattformen med 5 ekstra kategorier. En av de nye kategoriene er selvledelse.

Så hvis du er nysgjerrig på hva slags problemstillinger som bidrar til høyere selvledelse blant dine medarbeidere, og dermed høyere trivsel og turnover, kan du få mer informasjon om Winningtemp-plattformen her.

Hannah är Head of Demand Generation på Winningtemp. Hennes största förebild är Simon Sinek, kanske för att de delar tron på en ljus framtid och vår förmåga att bygga den tillsammans. Mest av allt tror hon dock på evig kärlek, inte minst mellan HR och Tech!

About the author
Hannah Wigren

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.