No items found.
close

10 faktor medarbeiderundersøkelse

For å være utrustet til å bygge en foretakskultur basert på trivsel og tillit, så er det viktig å forstå sine ansatte. Hopp over de generelle spørsmålene i den årlige medarbeiderundersøkelsen, og still spørsmål som gjør at du forstår dine ansatte på ordentlig. En medarbeiderundersøkelse 10-faktor er nøkkelen.

 

Last ned report

Derfor trenger du å stille riktige spørsmål til 10-faktor medarbeiderundersøkelse

Når du spør, får du svar. Hvilke spørsmål du stiller i en medarbeiderundersøkelse 10-faktor, er avgjørende for hvorvidt resultatene fører fram til nyttig kunnskap eller undrende spørsmålstegn.

Og den beste måten å stille spørsmålene på, er gjennom en medarbeiderundersøkelse 10-faktor.

Målet med en medarbeiderundersøkelse 10-faktor, som er riktig smart å sende ut oftere enn en gang per år, er å få tilbakemeldinger som du kan handle på som bidrar til økt medarbeiderengasjement.

Eksempelvis, du vil kunne anvende svarene i medarbeiderundersøkelse 10-faktor til å forebygge personalutskifting, forutsi sykefravær, eller bygge en foretakskultur som tiltrekker de beste talentene. 

 

 

Eksempler på spørsmål å stille

• Hvordan opplever du din nåværende arbeidsmåte (fjernarbeid, hybrid eller kontorbasert) på en skala 1-4?

• Hvor godt kjenner du til foretakets formål, visjon og verdier, på en skala 1-4?

• Hvor fornøyd er du rundt hvordan foretaket har behandlet deg de siste 12 månedene, på en skala 1-4?

• I hvilken utstrekning opplever du at foretaket tilrettelegger for en inkluderende kultur der alle blir hørt?

• I hvilket omfang opplever du å ha kontroll på din karrierevei? Når det gjelder antallet svaralternativer, så finnes det for-og bakdeler med de ulike alternativene. Du kan lese mer om svaralternativene og våre anbefalinger her.

 

 

 

Slik kommer du i gang med 10-faktor medarbeiderundersøkelse

Det er viktig at du ikke bare stiller spørsmålene, men også lytter og handler på svarene du får gjennom medarbeiderundersøkelse 10-faktor.

Du vil kanskje oppdage at du har lettere for å nå dine mål med kortere, hyppigere pulsundersøkelser. På en slik måte behøver du aldri å kjenne deg overveldet over datamengden (eller overveldet av spørsmål fra dine ansatte).

Mange organisasjoner begrenser, eller har helt sluttet med, bruken av årlige medarbeiderundersøkelser av akkurat denne grunnen. Med det sagt, å samle inn tilbakemeldinger fra ansatte gjennom en medarbeiderundersøkelse 10-faktor, er ett steg i riktig retning (forutsatt at du handler på tilbakemeldingene).

Du kan helt enkelt ikke forbedre det du ikke forstår!

Få vite mer om 10-faktor medarbeiderundersøkelse