Resources
Blog

Forstå hemmelighetene for et høytytende team i 2024

Mikaela Clavel
January 18, 2024
2
Minutter
Forstå hemmelighetene for et høytytende team i 2024

Overalt du ser nå, snakkes det om målsettinger, nyttårsforsetter, positive tankesett og vaner som alle er pakket sammen til måter å oppnå, blomstre og lykkes på i 2024.

Det er mye å ta inn.

Så la oss skjære gjennom noe av støyen og vise deg de enkleste, mest grunnleggende måtene du kan gjøre mer for teamet ditt i året som kommer.

Men hvorfor er det viktig?

Selvfølgelig, når det gjelder medarbeiderengasjement og medarbeideropplevelse, har det vært noen store positive endringer siden pandemien.

Men utmattelse, manglende engasjement og høy turnover er fortsatt svært reelle problemer som vi vet at du står overfor.

Bare se på tallene; ifølge en studie referert av Forbes opplever 57% av arbeidstakerne "minst" moderat utmattelse, ofte forverret av stress på arbeidsplassen, mindre enn halvparten tror at arbeidsgiveren deres bryr seg om deres mentale helsebehov, og 60% sier de er noenlunde sannsynlig å se etter en ny jobb i 2024. Hos oss i Norge, var  sykefraværet i 3. kvartal 2023 på 4,8 prosent som er en økning fra samme kvartal året før. Men frykt ikke, det er ikke bare elendighet.

Ved å jobbe litt smartere, gjøre noen små endringer og fullt ut forplikte deg, kan du skape høyere trivsel i teamet ditt. Du legger ikke bare grunnlaget for mer motivasjon, men du bygger også den perfekte plattformen for langsiktig forretningsmessig suksess. Så, med det i bakhodet, hvordan skaper du et fantastisk og høytytende team?

Her er hvor du skal begynne:

Omfavne meningsfullt arbeid

En av hjørnesteinene i et høytytende team er å sikre at hvert medlem finner sitt arbeid meningsfylt. Føler teammedlemmene en følelse av meningfullhet i det de gjør? Å koble individuelle oppgaver til selskapets overordnede mål er mer enn bare en motivasjonstaktikk - det er et strategisk trekk som bringer mange fordeler.

Skap en god tilbakemeldinger

Akkurat som en idrettsutøver søker veiledning fra en trener for å forbedre prestasjonen sin, eller en eier av en restaurant verdsetter tilbakemeldinger fra kunder for å forbedre tilbudene sine, blomstrer team på konstruktiv input. En god tilbakemeldingskultur fungerer som kompasset som styrer vekst og er hjørnesteinen i forbedring. Imidlertid ligger den virkelige magien ikke bare i å gi tilbakemeldinger, men i å følge opp. Å forsømme dette avgjørende trinnet kan få alvorlige konsekvenser, med en nedgang i tillit, mindre ærlighet og oppblomstringen av en toxic organisasjonskultur. Organisasjoner som omfavner en kultur med kontinuerlig tilbakemelding, oppfølging og forbedring, derimot, opplever økt engasjement, lavere turnover og et positivt, innovativt arbeidsmiljø. Sjekk ut de mest effektive måtene å følge opp på teamets tilbakemeldinger.

Bygg tillit

Tillit er limet som holder et høytytende team sammen. Uansett om du er en liten oppstart, et multinasjonalt selskap, en offentlig etat eller en ideell organisasjon, er evnen til å bygge og gjenvinne organisatorisk tillit avgjørende for din langsiktige suksess. Du må sørge for at ansatte føler at andre mennesker er rettferdige og holder det de lover. Forskning fastslår tydelig at høy tillit fører til positive forretningsresultater. Derfor er det stor sannsynlighet for at ansatte jobber hardere når de føler mer tillit til organisasjonen og dens ledere, føler at de er en viktig del av organisasjonen, og forstår og verdsetter organisasjonens verdier.

Vær ekte

Teamet ditt ønsker en leder de kan forholde seg til, som forstår dem, og som tar vare på dem. Den beste måten å gjøre dette på er å være ekte. Vær din autentiske selv på arbeidsplassen. Vær en person ansatte stoler på, respekterer og verdsetter. Hvis du gjør dette, gjør det kulturen og kommunikasjonen så mye enklere. Det bygger forbindelser og integritet. Mennesker reagerer på andre mennesker, og en empatisk leder eller teamleder vil vinne hjertene og sinnene til teamet sitt mye enklere enn noen som er likegyldig eller ikke bryr seg. Og vær interessert i teamet ditt! Ved å være åpen og nysgjerrig kan du finne ut om teamet deres, hva de liker, hva de ikke liker, hva som inspirerer dem, hva deres visjon er, hva som betyr noe for dem, og mye mer. Ved å bry deg om personen og vise aktiv interesse for livene deres, legger du grunnlaget for sterke og vellykkede forhold.

Ikke glem gleden

Å bringe inn en element av moro på arbeidsplassen er en avgjørende ingrediens for å dyrke høytytende team. Når ansatte liker jobben sin og finner den engasjerende, bidrar det betydelig til jobbtilfredshet og generell teammoral. Et morsomt arbeidsmiljø fremmer en positiv atmosfære der teammedlemmer er motiverte, samarbeidsvillige og mer villige til å gå den ekstra milen. Det reduserer ikke bare stress og sykefravær, men forbedrer også kreativiteten og innovasjonen når ansatte føler seg oppfordret til å tenke utenfor boksen. Videre bygger en arbeidsplass som verdsetter glede og samhold sterke mellommenneskelige forhold mellom teammedlemmer, skaper en følelse av tilhørighet og lojalitet.

Når individer føler en ekte glede i oppgavene sine, investerer de mer i teamets samlede suksess, noe som til slutt øker produktiviteten, effektiviteten og den generelle ytelsen til teamet. I dagens konkurranselandskap, der samarbeidsevne og tilpasningsevne er avgjørende, er det å gjøre arbeidet hyggelig ikke bare en bonus, men en strategisk nødvendighet for å oppnå og opprettholde høy ytelse.

Oppsummering

Disse punktene er bare begynnelsen. Vi oppfordrer deg til å bygge videre på dem i året som kommer. Å bringe positiv energi inn i arbeidsplassen hver dag for å hjelpe dine ansatte og ditt selskap til å blomstre og redusere sykefravær. Og det lønner seg også å finne et lederverktøy som hjelper. HR teknologi som Winningtemp er som din pålitelige medpilot; de vil styre deg i riktig retning, gi deg informasjonen du trenger for å ta bedre beslutninger og hjelpe deg med å ta engasjementet til dine ansatte til neste nivå. Se det i aksjon og gjør 2024 til året der ditt medarbeiderengasjement tar av. Bestill en demo her.

About the author
Mikaela Clavel

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.