Resources
Blog

Hvordan dyrke en sunn tilbakemeldingskultur?

Mikaela Clavel
January 15, 2024
4
Minutter
Hvordan dyrke en sunn tilbakemeldingskultur?

Hvem vil ikke bli bedre i det de gjør? Det er vel åpenbart, ikke sant? De fleste av oss ønsker å forbedre oss, jobbe smartere og være den beste versjonen av oss selv. Men det er umulig å oppnå dette hvis vi lukker oss av for læring eller å skape en god tilbakemeldingskultur.

La oss vise et eksempel.

Hvis du ønsker å bli bedre i en idrett du driver med, må du lytte til treneren din og ta til deg tilbakemeldingene deres. Hvis du driver en restaurant, vil du lytte til hva gjestene likte eller ikke likte så mye med måltidet ditt, slik at du kan finjustere resultatet til neste gang de kommer. Denne logikken gjelder også for team.

Tilbakemeldingskultur er kompasset som veileder vekst og hjørnesteinen for forbedring. Likevel er å tilby tilbakemeldinger bare begynnelsen - den virkelige magien skjer i hvordan vi følger opp.

I jakten på å utvikle bedre team blir mestringen av kunsten å gi konstruktiv oppfølging avgjørende.

Denne reisen handler ikke bare om å anerkjenne tilbakemeldingskultur; det handler om å transformere innsikter til konkrete skritt som inspirerer positiv endring.

Hva skjer når tilbakemeldingskulturen mislykkes

Det er lett å avskrive tilbakemeldingskultur som 'hyggelig å ha.' Virkeligheten er ganske annerledes. Å unnlate å følge opp tilbakemeldingene i en organisasjon eller et team kan ha katastrofale konsekvenser.

Mangel på tillit

Hvis en leder ikke handler på tilbakemeldingene, reduseres ansattes tillit til ledelsen. Ifølge vår studie, Reduser Turnover, er den største grunnen til at en ansatt har en tendens til å forlate, lav tillit. Jo lavere tillit det er i organisasjonen din, desto høyere er turnoveren. Statistikken fra rapporten vår viser at 75% av ansatte er mer tilbøyelige til å forlate en leder som ikke er åpen og ærlig, og 87% er mer tilbøyelige til å forlate en leder som ikke holder løfter.

På den andre siden er ansatte som har tillit til organisasjonen sin, mer tilbøyelige til å være lojale og engasjerte, noe som fører til lavere turnover. Troverdige organisasjoner er også mer sannsynlige til å tiltrekke seg og beholde topp talent, da ansatte søker å jobbe i miljøer der de føler seg verdsatt, respektert og støttet.

Nedgang i ærlighet

Ærlige tilbakemeldinger er den beste typen tilbakemelding. Men det krever mot å være ærlig og gi ærlige tilbakemeldinger (sammen med å være i et miljø der ansatte føler seg trygge nok til å gi ærlige tilbakemeldinger). Hvis tilbakemeldinger ikke følges opp, vil ærligheten fra ansatte avta fordi de ikke ser ledere som tar tilbakemeldingene deres seriøst.

En toxic kultur

Hvis ledere ikke lytter, er ansatte redde for å uttrykke meningene sine, og gjetting vil dessverre oppstå. En giftig organisasjonskultur påvirker ikke bare enkeltpersoner; den svekker hele fundamentet til en organisasjon, hindrer evnen til å blomstre, innovere og opprettholde suksess på lang sikt. Totalt sett fører unnlatelse av å følge opp tilbakemeldinger til dårlige resultater for hele organisasjonen, lavere engasjement og høyere sykefravær og turnover.

Hvordan følge opp en god tilbakemeldingskultur

Frykt ikke, fordi det er ikke bare dommedag. Faktisk er oppfølging av en god tilbakemeldingskultur lettere enn noensinne. Her er de beste stedene å starte...

Forsikre deg om at alle alltid er involvert

De beste teamene feiler sammen og lykkes sammen. Det er ingen enkeltperson som setter agendaen eller dikterer retningen teamet tar. Det er alltid en samarbeidsmetode der ansatte er involvert i teambeslutninger - inkludert implementering av tilbakemeldingerkultur.

En optimal tilbakemeldingskultur hjelper individer med å forstå hvordan atferden deres påvirker verden rundt dem, og kvaliteten på prestasjonene deres. Takket være både negativ og positiv feedback kan de tilpasse seg og utvikle seg i en positiv retning.

Du bør jevnlig anerkjenne og sette pris på bidragene fra teammedlemmene. Anerkjenn innsatsen deres og verdien de bringer til teamet. Feire individuelle prestasjoner og milepæler og del historier om hvordan teamets arbeid har gjort en positiv forskjell.

Videre vis takknemlighet og anerkjennelse av teamets harde arbeid. Anerkjenn enkeltpersoner og skap en kultur der folk er komfortable med å dele informasjon med hverandre. Forskning viser at ansatte som mottar anerkjennelse fra lederne sine, er betydelig mer tilbøyelige til å stole på dem.

Vær åpen og ærlig

Team blir mer effektive, og ledere leder bedre fordi det er åpen og ærlig kommunikasjon mellom alle i teamet. Samarbeidet øker, og gjetningen fjernes.

For eksempel er ansatte mer tilbøyelige til å respektere en leder som kan snakke åpent med dem om vanskelige situasjoner, svare på spørsmål og gi dem fakta. Dette bør i sin tur oppmuntre ansatte til å være ærlige selv og ta opp vanskelige temaer, enten med lederen sin eller med kollegene.

God kommunikasjon er grunnlaget for et vellykket team. Når ansatte føler seg trygge på å si hva de mener, er de mer sannsynlig å dele verdifulle innsikter og skape en bedre tilbakemeldingerkultur. Dette fører til bedre beslutningstaking, problemløsning og innovasjon innen organisasjonen.

Bygg tillit

Du bør streve etter å skape en arbeidsatmosfære der ansatte føler seg komfortable med å være seg selv, dele meningene sine og ta risiko uten frykt for dømmekraft eller tilbakeslag. I et slikt miljø - der det er høye nivåer av psykologisk trygghet - stoler teammedlemmene på hverandre og samarbeider mer effektivt, noe som til slutt fører til høyere produktivitet og jobbtilfredshet.

Tillit er grunnlaget for medarbeiderengasjement. Når ansatte har tillit til lederne sine, kollegene og organisasjonen som helhet, er de mer tilbøyelige til å føle seg engasjert og motivert i arbeidet sitt. Enkelt sagt, tillit fremmer et positivt arbeidsmiljø der ansatte føler seg støttet, respektert og verdsatt, noe som fører til økt innovasjon, engasjement og produktivitet.

Oppsummert

En tilbakemeldingskultur blir aldri "ferdig". Å lytte og handle, er noe som bør skje hver eneste dag. Men det kan være mye for hvem som helst å håndtere. Heldigvis har vi den rette HR teknologi som dekker deg gjennom den nye funksjonen Guided Temperature Meetings, som gir en enkel måte å diskutere temperaturevalueringer, forplikte seg til løsninger og følge opp progresjonen - et lederverktøy uten forberedelse og med 100% engasjement!

Systemet foreslår en agenda, og når møtet har startet, veileder rammeverket basert på den appreciative inquiry-tilnærmingen deltakerne gjennom møtet og skaper meningsfulle diskusjoner. Målet er å sette forpliktelser som hele teamet ønsker å jobbe mot.

Det beste med dette? Disse møtene fokuserer på teamets styrker, får ansatte til å føle seg engasjert og lyttet til, mens ledere får muligheten til å være mer proaktive og hands-on (i stedet for å gjette hva teamet ditt ønsker). Men ikke ta bare vårt ord for det - se Temperature Meetings i aksjon selv.

Fortell meg mer!

About the author
Mikaela Clavel

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.