Resources
Blog

Hva skjer med medarbeiderengasjement under pandemien?

Hannah Wigren
January 10, 2022
Minutter
Hva skjer med medarbeiderengasjement under pandemien?

Det har aldri vært tøffere å holde styr på trivselen til dine medarbeidere. Og det har aldri før vært så viktig. 

Under pandemien vet vi at medarbeiderengasjementet har blitt påvirket, men på hvilken måte? Og hva kan vi lære av de nettopp dette? I denne artikkelen vil du få innsikt om trivselen fra de siste årene, og hva du kan lære av denne innsikten for å styrke medarbeiderengasjementet i fremtiden.

Lurer du litt mer på hva Winningtemp er? Ta kontakt med oss for en samtale!

Den nye normalen og medarbeiderengasjement

Å tilpasse livene våre med pandemien i tankene har blitt den nye normalen. Mye har skjedd i løpet av denne tiden, og ikke minst når det gjelder medarbeiderengasjement og trivsel. 

Allerede før pandemien var det en utfordring å maksimere medarbeiderengasjement, men nå er det faktisk enda vanskeligere. Mange mennesker opplever psykiske lidelser som følge av pandemien og vi prøver alle å tilpasse oss en ny virkelighet med hybride kontorer.

Så hva kan vi lære av de siste to årene? Hvordan kan du tilpasse deg en fremtid med hybridarbeid, og samtidig bygge en kultur basert på trivsel og engasjement?

I denne artikkelen går vi gjennom den viktigste statistikken du trenger å vite fra pandemiårene, de beste måtene å håndtere psykiske lidelser og hvordan du kan øke medarbeiderengasjement.

Hva er medarbeiderengasjement?

Det finnes flere ulike definisjoner av medarbeiderengasjement. Den aller vanligste beskrivelsen er en følelsesmessig bånd til bedriften som medarbeideren forhåpentligvis har. Når dine medarbeidere føler et sterkt engasjement, vil de gjøre sitt beste for å nå selskapets mål.

Her finner du interessante tall for å forstå viktigheten av å investere i medarbeiderengasjement:

• Høyt medarbeiderengasjement øker produktiviteten.

• Bedrifter med høyt medarbeiderengasjement er 21 prosent mer lønnsomme.

• Arbeidsplasser med høyt medarbeiderengasjement har 41 prosent lavere sykefravær.

• Engasjerte medarbeidere gir bedre kundeservice.

En investering i organisasjonens medarbeiderengasjement er en investering i både kultur og den økonomiske suksessen til din virksomhet.

Til tross for at mange allerede kjenner til denne statistikken er engasjementet fortsatt lavt blant mange bedrifter. Faktisk er det bare 15 % av verdens medarbeidere som føler en sterk tilknytning til arbeidet sitt. Det er dermed et enormt utviklingspotensial for alle organisasjoner som ønsker å vokse de neste årene.

Medarbeiderengasjement har økt under pandemien

Selv om pandemien har vært utrolig tøff for mange av oss, har en positiv trend vært at medarbeiderengasjement har økt i de fleste bedrifter. 

I følge en undersøkelse fra Quantum Workplace med 8500 organisasjoner vises det at 73 % opplevde en økning i medarbeiderengasjement i 2020, sammenlignet med 2019.

Trolig er årsaken den økte arbeidsledigheten, som førte til at flere revurderte hva arbeidsgiveren og jobben betydde for dem når de så andre folk bli arbeidsledige.

Selv om engasjementet har økt noe under pandemien, er det fortsatt et problem mange bedrifter har den dag i dag. Som tidligere nevnt er 85 % av verdens medarbeidere uengasjerte i arbeidet sitt.

Psykiske lidelser har blitt mer vanlig

Psykisk helse har hos mange medarbeidere har blitt negativt påvirket under korona-pandemien. 

Det å jobbe hjemmefra har i mange tilfeller ført til sosial isolasjon som bidrar til dårlig helse. 

Mange organisasjoner gjør sitt for å tillate hybridarbeid, slik at alle kan jobbe ut fra egne forutsetninger, men det kan kreves enda mer for å snu trenden. 

Økt psykiske lidelser fører til at medarbeidere er mindre produktive og risikerer å negativt påvirke andre kolleger. Derfor er det viktig at ledere ivaretar behovene til hver enkelt og gjør sitt beste for å vise støtte når man merker at noen har det dårlig.

Tallene viser at 57 % av medarbeidere føler mer angst nå enn før pandemien. Hvis du som leder ikke tar disse tallene på alvor, er det en risiko for at du mister dine beste talenter, og lønnsomheten får en knekk.

3 ting du kan gjøre for å øke medarbeiderengasjement

Så hvordan kan du som leder bidra til å styrke medarbeiderengasjement og redusere psykiske lidelser? Heldigvis er det mye du kan gjøre. For å hjelpe deg på riktig vei har vi utarbeidet 3 konkrete tips du som leder kan iverksette for å bidra til en engasjert og fremgangsrik kultur i din bedrift:

1. Snakk med medarbeiderne

40 % av medarbeiderne har ikke blitt spurt om hvordan de har det under pandemien. Bare det å føle seg sett og hørt kan gjøre underverker for den mentale helsen. Som leder har du et ansvar for å vise at du bryr deg, og at du ser hver enkelt av dine medarbeidere. Da vil du også få vite hvordan du kan hjelpe dem, og du trenger ikke lenger å gjette deg frem.

Ifølge Harvard Business Review er det en god idé å vise seg sårbar og åpen i samtaler om psykisk helse med medarbeiderne. Hvis det føles behagelig å dele hvordan du selv taklet en spesiell utfordring, er dette en fin måte å bygge lojalitet på.

«Medarbeiderundersøkelser er et godt supplement til å forstå medarbeiderne. Selv om det alltid er veldig fint å beholde muligheten for direkte dialog mellom ledere og medarbeidere.»  

- sier Per Carlsson, HR-sjef i NetOnNet.

Sørg alltid for at du viser at du lytter ved å handle ut fra informasjonen du mottar. En samtale som ikke fører til en positiv endring vil heller ikke gi et ønsket resultat.

2. Samle inn data i sanntid

Med tilgang til sanntidsdata kan HR og ledere handle raskt. Med riktig innsats kan et problem oppdages før det har vokst seg stort. 

58 % av medarbeidere ønsker at arbeidsgiverne undersøker nivået av engasjementet enda oftere.

«Vi ser at dette er en måte å få verdifull informasjon på som fører til mindre gnisninger i teamene, høyere engasjement og bedre lagånd»

- sier Åsa Pantzar, nordisk HR-direktør i Elektroskandia

Spesielt nå, når bedrifter skal gå over til en hybridløsning, er det viktig å fange opp hva medarbeidere tenker og føler. Ikke minst for å forme trivsel på arbeidsplassen og i tillegg føle seg involvert i arbeidet.

Vis takknemlighet for dine medarbeidere

Ifølge en global studie er mangelen på å vise takknemlighet den vanligste årsaken til at medarbeidere velger å slutte. 

Derfor er det helt avgjørende at lederen viser hensyn til medarbeiderne, dette for å skape en arbeidsplass hvor folk ønsker å bli værende i flere år.

Studien viste også at bedrifter som lar ros bli en del av kulturen har lavere personalomsetning og oppnår bedre resultater.

Ikke alle ledere er flinke nok til å gi positive tilbakemeldinger. Dette er noe mange ledere trenger å øve på. Dersom behovet oppstår, ikke nøl med å satse på ledertrening med fokus på en tilbakemeldingskultur.

Ved å bygge en bedriftskultur basert på trivsel og forståelse vil du ikke bare bidra til en bedre arbeidsplass – du vil også gjøre din bedrift mer lønnsom, dine beste medarbeidere vil ønske å bli, og du vil kunne tiltrekke deg flere talenter som vil få din bedrift til å vokse i lang tid fremover. Og nå er dette nettopp viktigere enn noen gang før.

Vil du vite mer om Winnintemp? Ta kontakt med oss for en gjennomgang!

Hannah är Head of Demand Generation på Winningtemp. Hennes största förebild är Simon Sinek, kanske för att de delar tron på en ljus framtid och vår förmåga att bygga den tillsammans. Mest av allt tror hon dock på evig kärlek, inte minst mellan HR och Tech!

About the author
Hannah Wigren

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.