Medarbeiderengasjement - skiftet og fokus i fremtiden

March 2, 2022

Det har aldri vært vanskeligere å opprettholde et høyt nivå av medarbeiderengasjement i bedriftene. Men det har heller aldri vært viktigere. Med et lavt medarbeiderengasjement risikerer du at medarbeiderne slutter, at produktiviteten synker og derav at bedriftens økonomi forverres. Les mer om hvordan du skaper et bærekraftig medarbeiderengasjement her.

Snu trenden for lavt medarbeiderengasjement

Denne flotte guiden viser hva som påvirker medarbeiderengasjementet, og viser nøyaktig hva du kan gjøre for å snu trenden. Bruker du mer tid på medarbeiderengasjement vil du på sikt ikke bare se en mer effektiv bedrift, men også økonomiske forbedringer.

"Medarbeidere med lavt engasjement har 60 % større sannsynlighet for å gjøre feil"

I guiden kan du lese mer om:

  • Hva er medarbeiderengasjement  
  • De siste trendene innen medarbeiderengasjement
  • Fakta om hvordan og hvor dagens medarbeidere foretrekker å jobbe
  • En undersøkelse om hvordan medarbeiderengasjement kan endres i fremtiden
  • Hvorfor medarbeidere med lavt engasjement har 60 % større risiko for å gjøre en feil
  • Hvordan du skaper en optimal hybrid arbeidsplass
  • Eksempler på selskaper som har økt medarbeiderengasjementet - og hvordan de gjorde det
  • Konkrete lederverktøy som både ledere og medarbeidere kan ta i bruk med en gang
  • Hvordan få dine største talenter til å ønske å bli værende i bedriften

Last ned denne guiden helt gratis, og vis medarbeiderne at dere tar deres trivsel og engasjement på alvor.

I takt med alle endringene i forbindelse med pandemien har psykiske lidelser økt også i Norge. Å opprettholde et høyt nivå av medarbeiderengasjement i bedriften har kanskje aldri vært vanskeligere. Men det har heller aldri vært viktigere enn nå. Med et lavt medarbeiderengasjement risikerer du at medarbeiderne slutter, at produktiviteten faller og at bedriftens økonomi forverres. Her viser vi nærmere hvordan dere kan øke medarbeiderengasjementet i bedriften deres.

I denne guiden vil du lære om:

- Hva er medarbeiderengasjement?

- Hvilke fordeler kan du se ved å bruke mer tid på å engasjere?

- De mest effektive verktøyene for å maksimere trivsel og engasjement blant medarbeiderne