HR i Norge

Alle foretak ønsker motiverte, produktive ansatte og et høyt medarbeiderengasjement. Men dagens unge arbeidsgenerasjon, samt en endret arbeidsmåte etter pandemien, har ført til et skifte i de ansatte sine verdier. For å opprettholde og styrke et medarbeiderengasjement på arbeidsplassen, kreves det at foretakene og HR lytter til hva arbeidstakerne ønsker, og tilpasser seg etter det.

Download report

Flertallet av dagens ansatte er lite engasjerte på sin arbeidsplass, og et lavt medarbeiderengasjement har en stor negativ innvirkning både på arbeidsgleden, og produktiviteten hos de ansatte.

En global studie som fokuserer på HR fra Gallup viste at bare 15 prosent av alle ansatte er engasjerte på sin arbeidsplass. Lavest engasjement har vi i Vest-Europa. Verst er det i Storbritannia, med et medarbeiderengasjement på et så lavt nivå som 8 prosent. Norge er også med på denne listen.

Det finnes altså mye å ta tak hva gjelder et medarbeiderengasjement på arbeidsplassene, men la oss først se på hva vi mener når vi snakker om et medarbeiderengasjement og hva HR kan bidra med.

Når vi snakker om et medarbeiderengasjement, så finnes det litt ulike definisjoner, men ofte lander beskrivelsen av et medarbeiderengasjement, i det følelsesmessige båndet en ansatt har til arbeidsplassen og arbeidsgiveren.

En sterk følelsesmessig tilknytning gjør den ansatte både gladere, og mer produktiv i sitt arbeid, som øker sjansen for at den ansatte vil bli lengre på arbeidsplassen.   

Kort sagt, når de ansatte bryr seg om sitt arbeid og har et medarbeiderengasjement, så kommer de også til å yte sitt beste for å oppnå foretakets mål.

Hvorfor er HR i Norge viktig?

Studier viser at HR bidrar til høyere engasjement, og til foretakets framgang på flere måter:

●     Økt lønnsomhet

●     Økt produktivitet

●     Lavere fravær

●     Bedre kundeservice

Det er også viktig å være bevisst på risikoen av lav trivsel. En studie for noen år tilbake viste følgende, lavt medarbeiderengasjement koster amerikanske foretak forskrekkelige 500 milliarder dollar hvert år, grunnet blant annet en lavere produktivitet og dårlig kundeservice.

Dessuten har undersøkelser vist at ansatte som har et lavt medarbeiderengasjement, risikerer å gjøre 60 prosent mer feil, som kan påvirke andre ansattes sikkerhet, fysisk eller på det personlige planet.

Hvordan kan HR øke engasjementet hos sine ansatte?

For at HR kan forstå hvordan dine ansatte har det, er det en lur idé å anvende medarbeiderundersøkelser for å forstå de bedre. Og deretter finnes det heldigvis tiltak du kan foreta deg, for å øke et medarbeiderengasjement. Etter pandemien har vi sett mange suksesseksempler, blant annet:

For å unngå isolasjon ved fjernarbeid har  forsøkt å fortsette med “kaffepraten”, gjennom nettbaserte kanaler der en kan prate om hverdagslige ting. 

• Prat mye med dine ansatte, og sørg for at de har det de behøver for å ha det bra og arbeide produktivt. Det gjør du enklest med medarbeiderundersøkelser der du stille relevante spørsmål i dine medarbeidersamtaler som HR ansvarlig.

• Ha flere avstemminger, og ikke kun en årlig medarbeiderundersøkelse eller en arbeidsmiljøundersøkelse en gang per år, men samtaler der lederne kan prate med sine ansatte for å se hva de behøver for å ha det bra og være produktive.

Interessert i Winningtemp

Hvis du vil lære mer om hvordan Winningtemp kan hjelpe deg med å forbedre medarbeiderengasjementet ditt, hvorfor ikke ta en titt på verktøyet vårt i aksjon?