Åtgärder baserade på data

Låt data vägleda era ledare och stärka deras ledarskap. Vår plattform hjälper till att bygga framgångsrika team, som alla vill vara en del av, genom att omvandla feedback till handlingsbara insikter.

Sluta gissa, börja analysera

Plattformen analyserar teamets feedback och föreslår åtgärder baserat på världsledande forskning. Det gör att ledaren kan fokusera på det som verkligen betyder något - att ta fram en plan på hur ni kan förbättra engagemanget, för att sedan sätta planen i verket.

Upptäck Hot Topics

Vår AI analyserar era medarbetares kommentarer och sorterar de mest diskuterade orden och ämnena så ni slipper gå igenom alla kommentarer manuellt. Med Hot Topics sparar ni inte bara tid utan får också en tydlig bild av de områden som behöver din uppmärksamhet.

Snabb respons vid mobbing eller diskriminering

Det är svårt att ha koll på läget om ni inte lyssnar på era medarbetare. Medarbetarna kan enkelt flagga vid mobbing, diskriminering och trakasserier, vilket gör det enkelt för ledaren att agera direkt -för alla har rätt att må bra på jobbet.

Främja självledarskap

Låt teamet ta kontroll över sin egen utveckling. Med Åtgärder får varje medarbetare insikter om vad de gör bra och vad de kan förbättra baserat på sina svar. De kan också skapa sina egna åtgärder direkt i vår plattform - perfekt att diskutera i sina 1-on-1.

quotes

Ibland har vi sett att teamkänslan gått ner eller att stressnivåer gått upp, och det hade inte varit lika lätt att se utan Winningtemp, och då hade vi kanske tappat medarbetare istället. Nu kan vi istället snabbt agera på det innan det går för långt.

Fastighetsbyrån