KUNSKAPSBANK

Tips och inspiration för att stärka din organisation

BLOGG

Våra senaste blogginlägg

Skrota årliga utvecklingssamtal – inför regelbundna avstämningar

Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, feedbacksamtal – kärt barn har många namn. Syftet är dock detsamma oavsett benämning, att öka medarbetares motivation, prestation och välmående. De flesta håller nog med om att årliga utvecklingssamtal inte är den optimala metoden för att uppnå den effekten. Är det dags att skrota det årliga utvecklingssamtalet, och istället fokusera på regelbundna avstämningar?Här får du 5 argument till varför du ska se över utvecklingssamtal och övergå till regelbundna samtalsformer. 1. AGIL HR – PRECIS TVÄRTOM Är du bekant med begreppet Agil HR? Det är inte så konstigt eftersom det är ett buzzword som varit på folks läppar sedan 2012. Agil HR är en metod som förespråkar att alla processer och projekt drivs på ett flexibelt och lättrörligt sätt. Anledningen till att synsättet har växt sig starkt handlar om att organisationer måste anpassa sig en komplex värld där kraven konstant förändras. Man kan därmed konstatera att det klassiska utvecklingssamtalet starkt går emot den agila metoden:

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter

Instanser som marknad, försäljning och ekonomi har i grunden förändrats i samband med digitaliseringens framtåg. Nu är det dags att HR agerar en central aktör för verksamheters digitaliseringsarbete samtidigt som de själva utnyttjar digitala möjligheter. Enligt en HR-undersökning som genomfördes av Göteborgs Universitet identifieras digitaliseringen som en kommande utmaning för HR. Men vad innebär det konkret att digitalisera områden som kopplas till HR?I detta blogginlägg redogör vi vad digital HR är och ger förslag på 5 områden där det finns digitala möjligheter att omfamna: VAD ÄR DIGITAL HR? Digital HR handlar om att använda digitala tekniker och arbetssätt för att effektivisera HR. Det digitala angreppssättet skapar datadrivet underlag som påvisar hur HR’s arbete skapar affärsnytta.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR

Winningtemps Customer Success Manager Matilda var en utav de första medarbetarna som anslöt till Winningtemp. Hon ser en avsevärd skillnad på hur HR arbetar nu i relation till när hon startade sin resa på Winningtemp för drygt två år sedan.– Även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger Matilda Andersson på Winningtemp. LIKA NATURLIGT MED VÄLMÅENDESIFFROR SOM RESULTATSIFFROR När Matilda började arbeta på Winningtemp hade hon ingen aning om vad som låg framför henne. Hon såg ett enormt driv hos grundarna Pierre och Mathias och smittades av deras entusiasm. Hon förstod att det fanns en risk i att ansluta en startup i ett tidigt skede, men lockades av grundarnas storslagna planer som hon ville bli en del av.– Jag har inte ångrat beslutet en sekund och det visade sig att jag kunde lita på min magkänsla, säger Matilda.I Matildas roll som Customer Success Manager ingår att stötta kunder så att de får ut största möjliga värde av Winningtemp.– Jag stöttar i uppstarten genom att planera införandet av Winningtemp tillsammans med kunden. Vidare guidar jag dem igenom en process som syftar till att hitta ett arbetssätt för att tillämpa Winningtemp i organisationen. När kunden har hittat sitt arbetssätt och det har blivit lika naturligt för dem att prata om välmåendesiffror som resultatsiffror, då är jag nöjd, säger hon.Matilda kan urskilja stora skillnader i hur HR arbetar nu, jämförelsevis med två år tillbaka i tiden. När hon började på Winningtemp ville HR-avdelningar realisera Agil HR, men många organisationer var omogna när det kom till att arbeta med digitala medarbetarundersökningar i realtid.– Många organisationer var omogna, men det fanns early adopters inom HR som hoppade på tåget och såg vinningen med att jobba agilt och digitalt. Idag är situationen helt annorlunda och även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger hon.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
CASE

Våra senaste kundcase

Hur effektiva medarbetarundersökningar hjälper Kungsleden att skapa förtroende bland medarbetare
Hur GetAccept bygger ett snabbväxande företag med datadrivet ledarskap
Press

Our latest press articles

No items found.
FAQ

Vanliga frågor och svar

Är Winningtemp anonymt?
down arrow purple svg

Ja, Winningtemp är helt anonymt. Din chef kommer inte veta vilken smiley du använt eller vilken kommentar som kommer ifrån vilken medarbetare. Detta för att du som användare ska känna dig helt trygg med att vara ärlig och bidra med svar som speglar din sanna uppfattning av arbetsgivaren. Läs mer om Winningtemps anonymitet här.

Hur arbetar organisationer med det resultat som Winningtemp visualiserar?
down arrow purple svg

Winningtemp presenterar inte bara en helhetsbild över din organisations välmående. Vi har gått ett steg längre och visualiserar trender, index och insikter i form av styrkor och förbättringsområden, samt ger dig förslag på åtgärder baserat på specifika insikter. Det innebär att du inte behöver analysera den insamlade datan – Winningtemp gör det åt dig.

Vi rekommenderar att arbeta med resultaten i flera led – från strategiska ledningsmöten och chefsforum till arbetsplatsträffar och team-möten. Våra kunders ledningar arbetar ofta med att följa upp nyckeltal i Winningtemp, såsom exempelvis eNPS, och sätter långsiktiga strategier för att främja dessa. Verksamhetsnära ledare skapar i sin tur forum där de diskuterar resultaten och formar åtgärdsplaner.

Vad brukar ledare tycka om Winningtemp?
down arrow purple svg

Ledare brukar tycka att Winningtemp stöttar dem i sitt ledarskap genom att visualisera hur deras medarbetare mår. Med insikterna kan ledarna sedan prioritera vart de ska rikta sina insatser för att stärka hela medarbetarupplevelsen.

Med hjälp av Winningtemps åtgärdsförslag och autogenererade rapporter slipper ledare djupdyka i statistik – vilket både sparar tid och bidrar till effektivitet. Många ledare har en magkänsla kring hur medarbetarna mår, men med Winningtemp får de konkret kunskap om välmåendet och ett bra underlag för att föra utvecklande dialoger med sitt team.

Vad kostar Winningtemp?
down arrow purple svg

Winningtemps temperaturmätning finns tillgänglig i tre olika paket: Essentials, Standard och Pro. Dessa paket varierar i funktioner, nivå av chefsstöd samt datorintelligens.

Essentials innehåller Winningtemps mest grundläggande funktioner som syftar till att få en bild över hur din organisation mår. Detta paket passar för mindre organisationer som inte har ett behov av att nyttja den artificiella intelligensen i Winningtemp.

Standard ger dig djupare inblick i organisationens välmående genom autogenererade insikter om trendutvecklingar samt varningar för psykisk ohälsa och kränkande särbehandling. Här kan du även chatta anonymt med ditt team och få en översikt över organisationen i en så kallad heatmap.

Pro innehåller Winningtemps senaste funktioner såsom insikter och åtgärdsplaner för att öka din organisations arbetsglädje, ledarskap, utveckling och arbetsmiljö. Här kan du tilldela aktiviteter till medarbetare och följa vad respektive åtgärdsplan har för inverkan på deras upplevelse. Premium inkluderar även ett smart index baserat på AI, som ger dig prediktiva rapporter om hur er personalomsättning kommer se ut i framtiden. Detta paket skräddarsys individuellt för respektive organisation.

Utöver de olika paketen kan du också också köpa till moduler i Winningtemp, som exempelvis kompetensutveckling, avstämningar och målstyrning.

För att få specifika uppgifter om pris kan du kontakta oss här.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Här skapar vi bättre arbetsplatser – varje dag

eon
scania
cancerfonden
Heimstaden
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat