Få din röst hörd 

- helt anonymt

Vår plattform hjälper till att skapa glada team och välmående organisationer genom att lyssna på varje enskild medarbetares feedback.

Gör skillnad i teamet

Bidra till en välmående kultur genom att lyfta fram feedback och idéer som är viktiga för er och era team. Vår plattform öppnar upp för ärlig kommunikation och samarbete mellan chefer och team - både genom pulsmätningar, meddelanden eller teammöten.

100% anonymt

Meningsfulla relationer bygger på tillit och ärlighet. Det är därför Winningtemp skyddar medarbetare och deras integritet till varje pris, vilket gör det möjligt för dem att anonymt dela problem eller flagga mobbning, diskriminering och trakasserier direkt med ledningen.

Winningtemp gör det lättare att samla feedback

1.

Unika frågor

som baseras på dina tidigare svar

2.

Transparanta resultat
results

mellan ledare och medarbetare

3.

Anonym tvåvägs-kommunikation chat

med HR och ledare

4.

Milstolpsmöten

att sätta mål och anpassa sig till chefen