Teammöten som skapar engagemang

Effektiv och ärlig kommunikation är ett måste. Vår plattform gör det enkelt för team att hålla frekventa möten som engagerar teamet. Möten som främjar en öppen och ärlig kommunikation, delaktighet och säkerställer att alla arbetar mot samma mål.

Guided temperature meetings

Skapa engagemang med hjälp av våra interaktiva temperaturmöten. Ett enkelt sätt att diskutera temperaturen samtidigt som hela teamet kan engagera sig i att hitta lösningar och följa upp framsteg – helt utan några förberedelser.

Konstruktiv feedback och målsättning

Milstolpe ger möjlighet till reflektion, konstruktiv feedback och målsättning mellan ledare och medarbetare. Genom att låta HR skapa mallarna kan ni effektivisera er process och skapa tydliga mål.

Enkel och frekvent uppföljning

Gör det enkelt att mäta framsteg, stötta ditt team och driva personlig utveckling. Med vår funktion Uppföljningar kan ni hålla kortare möten med ditt team. Bidra till att era team växer och utvecklas.

Anonym tvåvägskommunikation

Varje åsikt är viktig! Anonyma samtal är varje medarbetares fristad för att öppet uttrycka sina tankar utan att dömas. Skapa möjligheten att diskutera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. På så sätt får alla möjligheten att blomstrar.