LÆR HVORDAN SELVLEDELSE FØRER TIL ET MER EFFEKTIVT LEDERSKAP OG BEDRE TRIVSEL FOR MEDARBEIDERE

Selvledelse – konkrete tips til organisasjoner, ledere og medarbeidere

Tradisjonelt lederskap fungerer ikke lenger. Ledelse som fokuserer på å bestemme, kontrollere og følge opp, er ikke det dagens medarbeidere ønsker. I dag handler det mer om å legge forholdene til rette for at medarbeidere kan utvikle seg og ønsker å bidra til organisasjonens mål. For at moderne ledelse skal fungere effektivt, må selvledelse og tillit være en del av utviklingsområdene til ledere og medarbeidere. Det fører til økt trivsel, produktivitet og til slutt en mer vellykket virksomhet.

Men hvordan leder du deg selv på best mulig måte? Og hvordan inspirerer du dine medarbeidere til å ta kontroll over deres egen selvledelse? I denne guiden lærer du om hva som kreves av en moderne leder, og du får konkrete verktøy for hvordan du kan begynne å jobbe med selvledelse i dag.

Selvledelse – konkrete tips til organisasjoner, ledere og medarbeidere

OM GUIDEN

"En arbeidskultur basert på tillit øker produktiviteten med 50 %"

Forskning viser at en arbeidskultur basert på tillit fører til 50 % høyere produktivitet. Denne guiden fokuserer på hvordan ledere og medarbeidere kan øke tilliten og lede seg selv ved hjelp av et konkret tankesett og gode verktøy. Her er noen av tingene du får med deg fra guiden:

- Hvordan en høyere grad av tillit automatisk fører til økt produktivitet

- Hva som skjer i organisasjonen når medarbeidere får mer tillit til lederen sin

- 7 steg til hvordan du som leder bygger tillit hos medarbeidere

- Hva du som leder må gjøre for å fremme selvledelse i organisasjonen

- Hvordan implementerer du selvledelse i arbeidskulturen

- En sjekkliste over hva du som medarbeider kan gjøre for å bygge selvledelse

- Hvordan fokus på selvledelse fører til høyere omsetning for bedriften


MORE INTERESTING READS

Our latest articles

BLOGG

Våra senaste blogginlägg

5 ulike typer medarbeidesamtaler – og når du skal avholde dem
5 ulike typer medarbeidesamtaler – og når du skal avholde dem

Medarbeidersamtaler kan føles vanskelige. Hvilken type medarbeidersamtale skal du avholde? Og når avholder du hver enkelt samtale? Samtidig er medarbeidersamtalen så utrolig viktig.

Camilla Hällström
Camilla Hällström
December 1, 2021
7 enkle steg til å skape en sterk bedriftskultur
7 enkle steg til å skape en sterk bedriftskultur

Hvordan lager du en sterk bedriftskultur – selv på avstand? En kultur som forener og engasjerer kan øke bedriftens lønnsomhet. Men for å lykkes må den skapes målbevisst og forbli fleksibel. Under lærer du deg hva en bedriftskultur er samt de 7 stegene for å utvikle en bærekraftig og varig kultur.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
November 23, 2021
Slik kan en tillitsbasert bedriftskultur øke din produktivitet og omsetning
Slik kan en tillitsbasert bedriftskultur øke din produktivitet og omsetning

Å bygge en bedriftskultur basert på tillit spiller en vesentlig rolle. Spesielt i dagens situasjon der vi er mer fysisk separert, så er det viktig å bygge relasjoner og komme nærmere hverandre på andre måter. Men hvordan vet man om bedriftskulturen fungerer i dag?

Robin Heed
Robin Heed
November 22, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater