Selvledelse – konkrete tips til organisasjoner, ledere og medarbeidere

November 22, 2021

Hvordan leder du deg selv på best mulig måte? Og hvordan inspirerer du dine medarbeidere til å ta kontroll over deres egen selvledelse? I denne guiden lærer du om hva som kreves av en moderne leder, og du får konkrete verktøy for hvordan du kan begynne å jobbe med selvledelse i dag.

OM GUIDEN

"En arbeidskultur basert på tillit øker produktiviteten med 50 %"

Forskning viser at en arbeidskultur basert på tillit fører til 50 % høyere produktivitet. Denne guiden fokuserer på hvordan ledere og medarbeidere kan øke tilliten og lede seg selv ved hjelp av et konkret tankesett og gode lederverktøy. Her er noen av tingene du får med deg fra guiden:

- Hvordan en høyere grad av tillit automatisk fører til økt produktivitet

- Hva som skjer i organisasjonen når medarbeidere får mer tillit til lederen sin

- 7 steg til hvordan du som leder bygger tillit hos medarbeidere

- Hva du som leder må gjøre for å fremme selvledelse i organisasjonen

- Hvordan implementerer du selvledelse i arbeidskulturen

- En sjekkliste over hva du som medarbeider kan gjøre for å bygge selvledelse

- Hvordan fokus på selvledelse fører til mer medarbeiderengasjement og høyere omsetning for bedriften


Tradisjonelt lederskap fungerer ikke lenger. Ledelse som fokuserer på å bestemme, kontrollere og følge opp, er ikke det dagens medarbeidere ønsker. I dag handler det mer om å legge forholdene til rette for at medarbeidere kan utvikle seg og ønsker å bidra til organisasjonens mål. For at moderne ledelse skal fungere effektivt, må selvledelse og tillit være en del av utviklingsområdene til ledere og medarbeidere. Det fører til økt trivsel, produktivitet og til slutt en mer vellykket virksomhet.

Men hvordan leder du deg selv på best mulig måte? Og hvordan inspirerer du dine medarbeidere til å ta kontroll over deres egen selvledelse? I denne guiden lærer du om hva som kreves av en moderne leder, og du får konkrete verktøy for hvordan du kan begynne å jobbe med selvledelse i dag.