Resources
Blog

5 idéer for å redusere stress i remote team

Alice Henebury
January 23, 2023
4
Minutter
5 idéer for å redusere stress i remote team


Remote og hybrid arbeid har svært mange fordeler. Eksempelvis, Gallup spurte 8000 ansatte hva de syntes om å arbeide remote, og fem betydelige fordeler skilte seg ut:

 

1.    Bedre balanse mellom arbeid/fritid – 71%

2.    Mer effektiv tidsbruk – 67%

3.    Frihet til å velge når og hvor arbeid utføres – 62%

4.    Mindre utbrenthet – 58%

5.    Større produktivitet – 51%

 

Med nesten tre av fire ansatte, som belyste sin nylig forbedrede balanse mellom arbeid og fritid, er det lett å tro at stress nå er et fjernt minne. Men fjernarbeid er ikke kun positivt. Og stress er sammensatt.

 

I samme studie, uttrykte ansatte følgende negative bekymringer eller utfordringer knyttet til fjernarbeid:

 

●      Mindre tilgang til arbeidsressurser og utstyr – 35%

●      Kjenner seg mindre forbundet med organisasjonskulturen – 32% 

●      Redusert team-samarbeid – 30%

●      Nedgang i arbeidsrelasjoner med kollegaer – 24%

●      Redusert kryssfunksjonell kommunikasjon og samarbeid – 23%

●      Forstyrrede prosesser – 22%

●      Vanskeligere å koordinere arbeidstimeplan, oppgaver og tidslinjer – 21%

  

Visst, vi snakker om lavere prosentdeler her. Men totalt sett så Gallup flere negative, enn positive tilbakemeldinger fra ansatte. Andre nevnte utfordringer inkluderte utydelige forventninger, færre utviklingsmuligheter, færre muligheter for tilbakemeldinger og mindre anerkjennelse. 

 

Det er lett å anta at en bedre balanse mellom arbeid og fritid, er et vidundersvar på arbeidsrelatert stress. 

 

Men stress er langt mer sammensatt enn som så, og mange av utfordringene nevnt ovenfor er vesentlige triggere til stress. Stress kan også være mye vanskeligere å håndtere i remote og hybride team, fordi du ikke fysisk ser dine ansatte. Når ledere anvender åtte (eller flere) timer daglig i arbeidsfellesskap med sine ansatte, vet de lettere helt intuitivt hvordan den personen har det. Med fjernarbeid, mister du den klareste innsikten.

 

Men her i Winningtemp handler det om løsninger, ikke bare utfordringer. Så – hvordan løser du det? Til ære for Stress Awareness Week, har vi introdusert vår eget konsept kalt Health Days. Her er noen ideer for å redusere stress i remote teams.

  

Ideer for å redusere stress i remote teams 

 

1. Trening som utfordrer

 

Det er et hav av forskning som beviser at, trening er en stress-buster, så oppmuntre ditt team i at å ha sunne treningsvaner er fornuftig langsiktig.

 

For å gi et eksempel, under “Health Days” hadde vi en ‘Step Challenge’ hvor vi delte alle som ville delta inn i ulike team, og telte deres sammenlagte steg. Ved å legge til litt sunn konkurranse, ble utfordringen gøy og det var en enkel måte å involvere alle, uansett hvor de arbeidet.

 

Vi fikk også gode tilbakemeldinger fra våre ansatte om Movement Hour – en time hvor alle, uansett hvor de befinner seg, spretter opp og beveger seg. Uansett bevegelsesform, fra å gå tur med hunden til avslapningsteknikker. 

 

2. Avslapningsseksjoner

 

Avslapningsøvelser er en annen velprøvd taktikk for å redusere arbeidsstress. Avslapningseksperter Headspace fant at avslapningsøvelser faktisk reduserte stress med 14% over kun ti dager.

 

Og avslapningsøvelser reduserer ikke bare stress mens du utfører de. Studier viser at avslapningsøvelser trener hjernen over tid, så du er mindre utsatt for stress langsiktig.

 

Under Stress Awareness Week og vårt initiativ “Health Days”, hadde vi guidet, både fysiske- og online avslapningsseksjoner. Disse oppmuntret alle til å proaktivt forbedre sin mentale helse. En annen morsom idé, kunne være å inkludere et abonnement på en avslapningsapp, i ditt anerkjennelses- og belønningsprogram for ansatte.

 

3. Helse og velvære 

 

Tenker vi ikke alle at eksempelvis trening og ernæring er “innlysende”? Men faktisk er det en hel verden av nyanser, som kan være verdt å undersøke nærmere.

 

Det kan vi bekrefte, siden vi nylig inviterte en ergonomspesialist på arbeidsplasser, til å dele sin kunnskap med oss. Og gjett om vi lærte følgende fra denne seksjonen, det handler ikke bare om ergonomiske stoler!

 

Vi har tatt imot ulike talere vi alle har lært mye av, inkludert en eliteløper som snakket om trening, en doktorgradstudent i ernæring, og en spesialist i positiv psykologi. 

 

Det å ha spesialist gjestetalere som en del av programmet, utruster dine ansatte med kunnskap om sin mentale helse. Og det er svært inkluderende for remote og hybride team, av den grunn at du kan ta opp eller gjennomføre virtuelle seksjoner.

 

Husk, du setter selv begrensningene for hva du kan inkludere! Bonuspoeng for å oppmuntre dine ansatte til et enda større engasjement, ved å ønske velkommen deres idéer til tema de ønsker kunnskap om.  

 

4. Gjennomfør diskusjonsgrupper

 

En ting vi har gjort i Winningtemp som var verdsatt av våre ansatte, var å gjennomføre diskusjonsgrupper dedikert til ulike tema for ansattes velvære. 

 

Vi gjennomførte blant annet en gruppe kalt ‘Søvn er din superkraft’. Vi så en TED-seksjon sammen, og deretter hadde vi en livlig diskusjon ut ifra våre spørsmål, lærdommer, og refleksjoner. Vi anvendte også Mentimeter – en interaktiv presentasjonsprogramvare – for å sikre at alles innspill ble hørt, uansett hvor de arbeidet fra.

 

Tilbakemeldingene vi fikk var at dette diskusjonsbaserte forumet var engasjerende, og en hjelp til å sementere kunnskapen gjennom diskusjonene. Samt, konstruktive debatter kan i seg selv, bidra til en opplevelse av samhørighet – studier har vist at, en sterk opplevelse av samhold kan være et vesentlig botemiddel mot stress

 

5. Lytt og handle på ansattes tilbakemeldinger

 

Det finnes definitivt aktiviteter for å redusere stress blant dine team, uansett om de er remote, hybrid, eller kontorbaserte. Vi er store tilhengere av å være proaktive, og skape et program for de ansattes velvære, som sender et tydelig budskap om din kultur. 

 

Men – det er et men. 

 

Stress er komplisert. Mental helse er komplisert. Utbrenthet er komplisert.

Engasjement er (du vet det allerede) komplisert.

 

For å nevne Gallup studien igjen, dine ansatte som arbeider remote, har gjerne en bedre balanse mellom arbeid og fritid, som forbedrer deres stressnivå. Men de kjenner seg gjerne også mindre forbundet til sine kollegaer og usikre på hva som er forventet av de, som øker stresset igjen på den andre siden.

 

Det er bare for mange faktorer til velvære formelen, for at du med nøyaktighet skal kunne gjette hva dine ansatte trenger.

 

Av denne grunn, er det mange organisasjoner som beveger seg i retning av å anvende programvare for medarbeiderengasjement, for å avmystifisere ansattes engasjement og velvære. Så du ikke lurer på om dine ansatte er stresset. Du vet. Og du vet hvorfor. Og du vet hvilke handlinger du nå skal foreta deg, for å drive fram en meningsfull endring. 

  

Last ned guiden nå for åtte praktiske råd, for å hjelpe ledere til å bygge en tilbakemeldingskultur som gir et mer fornøyd, høytytende team.

 

Gjør det usynlige synlig

 

En av de største utfordringene med å lede remote og hybride team, er mangelen på synlighet. Akkurat når de ansattes trivsel er under størst press, er nøyaktig på det tidspunktet de trenger mer støtte enn noensinne.

 

Anvend disse fem idéene for å ta tak i trivselen, redusere stress i remote team (eller hybride) og, aller viktigst, ta steg mot en kultur som får fram det beste i alle.

Og deretter se vår to-minutter demo video, for å se hvordan Winningtemp kan hjelpe ;) 

Alice is the Global Content Directory at Winningtemp and is passionate about creating excellent resources to help HR professionals engage their employees.

About the author
Alice Henebury

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.